Putin chce ve Střední Asii založit alianci exportérů zemního plynu. Co to znamená pro Evropu?

Ruský prezident Vladimir Putin navrhl vytvoření „plynárenského svazu“ v centrální Asii – kromě samotného Ruska by členem měl být i Kazachstán a Uzbekistán. Hlavním motivem nové entity je „vytvoření mechanismů, které by kontrolovaly toky plynu skrze centrální Asii“.

Pokud nový svaz skutečně vznikne, bude značně nevyvážený. Zatímco Rusko patří mezi největší globální vývozce zemního plynu, zbylé dvě republiky naprostou většinu své výroby samy spotřebují – a na vývoz míří jen poměrně malé objemy.

Kazachstán loni vyvezl celkem sedm miliard kubických metrů (bcm) zemního plynu: šest miliard do Číny a další miliardu do Ruska. Tyto objemy však podle expertů budou v dalších letech klesat, zejména kvůli stále vyšší domácí poptávce, kterou táhne transformace tradičně uhelného průmyslu na „zelenější“ paliva.

V Uzbekistánu export zemního plynu naopak výrazně roste, byť z nižších úrovní. Podle posledních čísel se loni vývoz zvýšil o více než 60 procent na 5,7 miliardy kubíků.

sinfin.digital