Rovnost mužů a žen v politice? Německé soudy se postavily proti zásahům do kandidátek

Snaha mnoha evropských aktivistů a politiků o rovnocenné zastoupení žen a mužů v politice dostala těžký zásah. Německé soudy totiž začaly rušit zákony, které v některých spolkových zemích nařizují stranám mít na kandidátkách stejnou měrou zastoupena obě pohlaví. Podle soudů by tímto způsobem docházelo k neoprávněnému zásahu do ústavních práv politických stran.

Naposledy zrušil takzvanou „povinnou paritu“ na kandidátkách Nejvyšší správní soud v Braniborsku. Na rozdíl od většiny politiků v zemském parlamentu se totiž neztotožnil s názorem, že když je ve společnosti prakticky stejně mužů a žen, pak by měla mít obě pohlaví i stejné zastoupení v politických orgánech. A rozhodovat tedy o správě věcí veřejných takzvaně „půl na půl“.

Braniborsko bylo přitom úplně první německou spolkovou zemí, která povinnou „paritu“ zavedla. Zemský parlament už loni přijal zákon, který s platností od 30. července letošního roku nařizoval všem politickým stranám, že musejí před zemskými volbami zařadit na kandidátní listiny střídavě stejný počet žen i mužů.

Mezi nejradikálnější zastánce tohoto zákona patřila i předsedkyně braniborského parlamentu Ulrike Liedtkeová. „Pokud polovinu populace tvoří ženy, je rovné zastoupení žen na kandidátkách jasnou demokratickou volbou,“ řekla Liedtkeová už v srpnu.

Když to vláda voře, kde se dá, musí mít rozum alespoň lidé. Ale co když ho nemají?

sinfin.digital