„Stojí za tím Soros.“ Miliardář je pro populisty ideálním terčem, říká ředitel Nadace OSF

Robert Břešťan

Hlídacípes.org

Někteří politici vykreslují neziskové organizace stále častěji a hlasitěji jako „parazity na státním rozpočtu“. Případně – po ruském či maďarském vzoru – jako „zahraniční agenty“. V poslední době se pak jako synonymum zla rozmohla nálepka „za tím stojí Soros“. „Když řeknete: za tím a tím stojí Soros, má to znamenat ‚špatně‘ a už nemusíte nic dále vysvětlovat. Vznikla nálepka, zjednodušující orientaci ve složitém světě a obrovském množství informací,“ říká Robert Basch, výkonný ředitel Nadace Open Society Fund, která je součástí Sorosovy světové sítě a usiluje mimo jiné o transparentní veřejnou správu a rovné příležitosti.

Jak často slyšíte to, že vy jste ti, co je platí „ten Soros“?

V poslední době se s tím setkáváme čím dál častěji. Přitom od roku 2009, kdy jsem začal vést nadaci, až do roku 2015 se podobné výpady neobjevovaly. Nyní je v podstatě jakákoli aktivita Nadace OSF automaticky spojovaná se Sorosem. Je tu zjevná tendence části veřejnosti, části politického spektra i novinářů říkat – za tím je Soros, to je něco špatného.

KOMENTÁŘ: Voliči dali Zemanovi a jeho lidem volnou ruku. Nebudou brát ohledy na nikoho

sinfin.digital