Boj o unijní stamiliardy jde do finále aneb Bruselský optimismus versus covidová realita

Od středy zaznívaly z Bruselu optimistické zkazky o tom, že se zástupci Rady EU, tedy členských států, a Evropského parlamentu blíží dohodě o sedmiletém rozpočtu EU na léta 2021-27 za 1,074 bilionu eur a souvisejícím fondu obnovy, ve kterém je 750 miliard eur. Nakonec z toho nic nebylo a jednání zvané trialog, jemuž je přítomna jako třetí strana Evropská komise, bude pokračovat příští týden. Časová tíseň vytváří obrovský tlak na všechny strany, takže kompromis je dosti pravděpodobný.

Na rozpočtu, tedy Víceletém finančním rámci, a fondu obnovy, který se formálně jmenuje Příští generace EU (Next Generation EU, NGEU), se dohodli političtí lídři 27 zemí na červencovém summitu. Ukázali tak jednotu a akceschopnost Evropské unie v okamžiku, kdy dopady koronavirové pandemie podstatně oslabily jejich ekonomiky. Většina politiků i pozorovatelů v EU přivítala tento výsledek jako potřebnou vzpruhu, ne-li odrazový můstek pro pokračování evropské integrace. Jakmile však došlo na detaily, tedy rozdělování peněz do jednotlivých obálek a podmínky spojené s jejich čerpáním, jednání se zaseklo na dodatečných požadavcích Evropského parlamentu. Ten přitom nemá jinou pravomoc, než schválit konečnou podobu rozpočtu. Jednání s ním je tedy politickým rozhodnutím a projevem dobré vůle rady EU a jí předsedajícího Německa. 

Vyjednává se na dvou stavech. Tím prvním je financování jednotlivých kapitol sedmiletého rozpočtu, kde EP žehrá na to, že si členské země rozdělily peníze podle svých nejbližších potřeb a opomněly přitom společné programy v oblastech jako věda a výzkum, vzdělání a kultura, ba dokonce i zdravotnictví. Od té doby se vyjednavači, za vydatné pomoci Evropské komise, snaží najít peníze v různých rezervách, nevyčerpaných programech, pokutách ukládaných firmám za porušování pravidel hospodářské soutěže a podobně, což by umožnilo poněkud uspokojit požadavky EP, aniž by se jakkoli měnila architektura rozpočtu dohodnutá na nejvyšší úrovni. Předsedající Německo opakovaně zdůrazňuje, že červencová dohoda se znovu otevírat nebude; má v tom podporu naprosté většiny vlád včetně české.

Trump se chová státnicky celou dobu. Neudělal žádný krok, který by jej mezi ostatními prezidenty diskvalifikoval, říká Kovář

sinfin.digital