Evropská komise má nový mechanismus k hlídání demokracie, stačit to ale nebude

KOMENTÁŘ KARLA BARTÁKA | Evropská komise zveřejnila ve středu svou první zprávu o vládě práva v Evropské unii. Soustředila se v ní na nezávislost justice, pluralitu a nestrannost médií, protikorupční prostředí a mechanismy kontroly nutné pro demokratickou správu, a to v každé ze 27 členských zemí. Vznikl tak nový mechanismus, který doplňuje existující, vesměs slabé nástroje sloužící k hlídání demokracie. Komise dospěla k obecnému závěru, že úroveň vlády práva v Evropské unii je sice ve světovém měřítku vysoká, ale čelí mnoha problémům a výzvám. Řada zemí nesplňuje základní parametry nastavené pro členství v EU.

Místopředsedkyně komise Věra Jourová na tiskové konferenci zdůrazňovala základní přednost této novinky, a to že všechny země byly podrobeny stejnému zkoumání, podle stejných hledisek, za použití stejné transparentní metodologie. Zpráva se rodila v dialogu s oficiálními místy, ale také se zástupci různých profesí a občanskou společností v každé zemi. Všechny vlády měly možnost se k obsahu vyjádřit, konečné znění však redigovala výlučně Evropská komise.

Vedle osmadvacetistránkového shrnutí obsahuje dokument obsáhlé texty o situaci v každé zemi. Nedostatky nachází komise úplně všude, ale podle očekávání se vyslovuje kriticky zejména k Maďarsku, Polsku, Bulharsku, Rumunsku či Maltě. Pozastavuje se nad pochybnou nezávislostí soudců a slabinami jejího právního zajištění, či nad váháním při postihu korupčního jednání, zejména pokud k němu dochází na vysoké úrovni. Upozorňuje na závažné případy politického tlaku na média, na útoky na novináře, nevyjasněnost vlastnictví médií a ekonomický tlak na ně. Občanská společnost, která je vedle médií klíčovým aktérem demokratické kontroly, bývá obětí nenávistných kampaní, nebo je jí upírán přístup k financování ze zahraničí.

Komise konstatuje nedostatky, nedává však žádná doporučení, na to nemá mandát. Server Politico proto spočítal, kolikrát se v národních zprávách vyskytuje slovo „starost“ či „obava“ – v případě Polska je takových zmínek 28, Bulharsko jich má 16, Maďarsko 11, Slovensko osm a Česko sedm.

Orbán se zlobí na Jourovou aneb Co Budapešť nejspíš nechápe

sinfin.digital