Maňák: Bytová krize a vina trhu. Situace je a bude špatná, politici spásu nepřinesou | info.cz

Články odjinud

Maňák: Bytová krize a vina trhu. Situace je a bude špatná, politici spásu nepřinesou

KOMENTÁŘ MARTINA MAŇÁKA | Bytový problém velkých českých měst je už nějakou dobu nehezky vyhrocený. Ze všech stran se valí informace o přemrštěných cenách bytů a nájmů. Dostupné bydlení se stává snem. Vážnost situace svádí zapomenout, že slavíme 15 let v EU. Jako bychom se totiž v oblasti bydlení ocitli zpět v hlubokém socialismu minulého režimu, kdy nedostatek zboží včetně bytů byl všeprostupující.

Tak či tak, situace s bydlením se stala zejména v největších městech neúnosnou. Skoro by se dalo říci, že tak dlouho stát bydlení reguloval a úřady liknavě administrovaly výstavbu, až znepřístupnily bydlení našincům a udělaly z trhu luxusní hřiště pro bohaté cizince.

Objevují se názory, že nedostatek a vysoké ceny bydlení jsou důsledek selhání trhu. Považuji to za principiální nesmysl. Trh selhat nemůže, neboť jeho principy fungují. Jde spíš o to, že trh někdy nese všeobecně prospěšné výsledky (typicky tam, kde stát nereguloval – třeba dokonalé pokrytí obyvatelstva cenově dostupnými mobily, které kdysi dávno měly jen podnikatelské elity). A jindy trh nese výsledky, které sice dokonale odpovídají principům (zákon nabídky a poptávky a tomu odpovídajících cen zboží), ale nejsou pro všechny příjemné, což se děje v segmentu bydlení. Bytů či domů v největších městech není tolik a za takové ceny, za jaké by je „lidé chtěli“. 

Zjednodušeně, lidé chtějí ve městech mnohem více relativně dostupného (zdarma to být opravdu nemůže) bydlení, než jim města mohou nabídnout. A trh v daném prostředí zareagoval na všechny vlivy a okolnosti tak, že se byty, domy i nájmy v největších městech stávají dostupnými jen pro ty nejbohatší. Trh tak vysílá nadmíru užitečný signál developerům a stavařům, aby začali konat. Jenže tady do hry pro změnu vstupují úřady, na jejichž povolení je míra výstavby závislá. A je logické, že když úřady výstavbě brání, je marné a zbytečné vzývat či proklínat trh.

Narážíme tak na zjevný faktor, který žene ceny bydlení nahoru a minimalizuje nabídku. Staví se málo, protože schvalovací proces je neúměrně zdlouhavý. Řešení je jasné a leží ve sféře politické a to na různých úrovních. Jenže ani relativní zrychlení bytové výstavby nepřinese spásu. Nelze čekat, že by se například v Praze po zlepšení schvalovacích procesů namísto dnešních pár tisíc stavělo několik desítek tisíc bytů ročně. To by navíc mělo další důsledky třeba v dopravě, která je v metropoli mnohdy neúnosná už dnes.

Takže i kdyby se začalo ve velkých městech stavět bydlení rychleji a i kdyby tomu odpovídala rozvíjející se dopravní síť (což zní jako utopická pohádka), nelze očekávat zázrak. Problémem je přirozená urbanizace a tedy čím dál masivnější poptávka po bydlení ve velkých městech. Tento globální trend nelze jednoduše zvrátit a už vůbec ne úředními zásahy.

Někdy se také zapomíná na centralizaci státu, jemuž fatálně dominuje hlavní město. Těch ministerstev a státních úřadů, jež stále přibývají. Těch úředníků, jež také musí někde bydlet. Těch centrál firem a vrcholových manažerů. Praha se čím dál dynamičtěji stává politickým a byznysovým středobodem státu, v čemž ani náznakem nemá protipól. A díky své atraktivitě přitahuje cizince, kteří se do města stěhují, nebo si kupují bydlení jen jako investici.

Stát i představitelé metropole hýří spasitelskými aktivitami. Vláda hodlá přerozdělovat více peněz obcím, aby za ně stavěly sociální byty pro nejchudší, případně pro obyvatelstvo preferovaných profesí. Pražští politici zase chtějí vsadit na podporu družstevního bydlení se specifickým a komplikovaným zapojením města.

Představa, že se lokální politici začnou věnovat bytovému podnikání však zavání neblahými důsledky. Veřejnou mocí objednaná a z veřejných peněz placená výstavba jen pro vybrané skupiny prohloubí už tak vážné ekonomické a morální deformace společnosti. Nastávat bude paradoxní situace: soukromé firmy za administrativní podpory budou přednostně (a rády, vždyť stát ani obce na korunu nehledí) stavět byty pro ty, kdo na to nemají, a to na úkor těch, kdo by na vlastní bydlení mít mohli. Preferováni budou nemajetní, zatímco střední třída skončí odkázaná na zbytky z trhu s bydlením.

Jinými slovy, nemajetní či státem preferovaní (kde je rovnost před zákonem?) budou za peníze daňových poplatníků (tedy spoluobčanů, mezi kterými je mnoho nebydlících) bydlet „ve svých“ nových bytech (či v levných obecních pronájmech), zatímco majetní (střední třída) se budou nadále protloukat po drahých podnájmech a ze svých daní platit bydlení sociálně a daňově slabším… To je zjevně nespravedlivý důsledek politických zásahů do ryze komerční oblasti života. Nutno však podotknout, a politici to i přiznávají, že tato jejich aktivita nemá ambici bytový problém komplexně vyřešit.

Jediným uspokojivým a neutrálním řešením, jež dává šanci na spravedlivý výsledek v oblasti bydlení, je nechat nadále působit tržní principy a snažit se minimalizovat antitržní překážky. Trh nakonec vždy najde uspokojivou cestu i ze sebesložitější situace. Jen mu v tom politici nesmějí bránit.

Bez ohledu na vize či plány politiků je zjevné, že nabídka dostupného bydlení nemůže v největších městech konkurovat rostoucímu tempu poptávky. Je proto zřejmě nutné se smířit s tím, že bydlení v Praze a dalších velkých městech bude pro našince nadlouho velmi obtížně dostupné. Trh se totiž oblafnout nedá, i kdyby se politici na hlavu stavěli.

Lidem tak nezbude, než se buď usilovně snažit o vysoce nadprůměrné příjmy, jež by jim umožnily pořídit si velmi drahý vlastní byt (či dokonce dům), nebo se značně uskromnit v nárocích na úroveň bydlení, anebo za prací do velkých měst den co den dojíždět z míst, kde se ceny bydlení ještě nezbláznily a ani v budoucnu nezblázní.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud