Články odjinud

Zvyšování minimální mzdy je vyhánění čerta ďáblem. Komentář Martina Maňáka

Zvyšování minimální mzdy je vyhánění čerta ďáblem. Komentář Martina Maňáka

Babišova vláda od ledna 2019 zvýší minimální mzdu v zemi o 1 150 Kč na 13 350 korun. Tento krok představuje nárůst o téměř 10 %, což vyvolá celý řetězec ekonomických, ale i psychologických dopadů. Konstatujme, že rozhodnutí vlády o výši odměn je nepřirozený zásah do ekonomiky, který, logicky, musí vést k deformacím tržního prostředí. Vláda tím současně stvrzuje svoji politickou moc nad soukromým sektorem.

Jasné je, že těm zaměstnancům, kteří nebudou propuštěni, zvýšení minimální mzdy na první pohled pomůže, stejně jako mnoha jejich lépe placeným kolegům. Jenže na druhý a další pohled jsou celkové dopady značně diskutabilní.

Faktem je, že minimální mzda v ČR není v celoevropském kontextu vysoká. Činí 12 200 Kč, tedy v přepočtu nějakých 470 eur. Uvážíme-li, že v ekonomicky zkrachovalém (a nákladně zachraňovaném) Řecku přesahuje minimální mzda 680 eur, je taková platová nerovnováha k zamyšlení, přestože reálné životní náklady a ceny se v obou státech se znatelně liší.

Poznamenejme, že v Česku pobírá minimální mzdu čím dál více osob, nyní už zhruba 150 tisíc lidí, což je relativně velká (4 %) skupina zaměstnanců. To není bůhvíjak dobrá vizitka třiceti let budování kapitalismu v Česku, které nejenže nezkrachovalo, ale jehož premiér se otevřeně chlubí nedozírnými úspěchy země.

(„…naší zemi se neskutečně daří. Máme obrovské hodnoty, jsme šestá nejbezpečnější země na světě. To je obrovská hodnota… Jenom letos budeme mít růst HDP o tři procenta. Máme nejnižší nezaměstnanost, investujeme, navyšujeme důchody, navyšujeme platy, předložili jsme skvělý rozpočet.“; Andrej Babiš, Poslanecká sněmovna, 23. 11. 2018).

Nejde samozřejmě o to, že by vláda přímo odpovídala za výši mezd (u platů je to ovšem jiné, o těch vláda rozhoduje, neboť jde o odměnu státních zaměstnanců). A už vůbec nejde o to, že by vláda měla rozhodovat o výši mezd v soukromém sektoru.

Vláda však (společně s Evropskou unií) spolunastavuje regulatorní a daňové prostředí, jehož výsledkem jsou i mzdové možnosti ekonomických subjektů v Česku. Výši mezd a životní úroveň tedy vláda (plus úředníci a poslanci) ovlivňuje podstatně více, než by bylo zdrávo. Čím drtivěji vláda reguluje firmy a podnikatele, tím slabší je jejich potenciál k dobrému odměňování zaměstnanců.

Dostupnost bydlení v ČeskuDostupnost bydlení v Českuautor: Info.cz

Vládní šibování s minimální mzdou je tak vlastně jakýmsi „vyháněním čerta ďáblem“. Vláda se totiž nadekretováním vyšší minimální mzdy snaží přebít špatně fungující trh, který ovšem tatáž vláda (a evropské směrnice) reguluje k prasknutí. V optimálním stavu by nebylo nutné nařizovat trhu minimální mzdu. Jenže optimální (tedy zcela svobodný) trh je čirá utopie.

Nařízené zvýšení minimální mzdy (připomeňme, že se zvyšují i tzv. zaručené mzdy v různých profesích) vyvolá různé reakce. V některých provozech může kvůli skoku minimální mzdy dojít k propouštění zaměstnanců. V jiných firmách bude propouštění doplněno automatizací výroby. Paradoxně tak firmy v ideálním případě mohou dostat impulz ke zvyšování produktivity.

Propuštění zaměstnanci se na trhu práce neztratí: poptávka po lidech ochotných pracovat je v současnosti enormní. Je možné, že po případném propuštění si mnozí najdou výhodnější práci za více peněz.

Pro řadu zaměstnavatelů bude jednodušší řešit situaci nikoliv propouštěním (a rizikovými investicemi do modernizace), nýbrž zvýšením minimální mzdy. Přidat nejníže placeným zmiňovanou tisícovku (hrubé náklady zaměstnavatele však budou vyšší) samo o sobě nepovede ke krachu. (A pokud ano, pak z důvodů zásadnějších, než kvůli minimální mzdě).

Podstatnějším problémem je uměle – zvnějšku – vynucené mzdové vzlínání v rámci hierarchie celé firmy. Pokud firma z nařízení vlády zvýší mzdy skupině nejméně placených, musí z důvodů psychologických v tomto trendu pokračovat i v dalších skupinách zaměstnanců odzdola až úplně nahoru.

Spouštěčem tohoto procesu mzdového vzlínání přitom není mimořádný ekonomický úspěch firmy, nýbrž jedno zasedání, respektive jediné hlasování vlády České republiky (a předchozí konzultace s odboráři).

Vynucené komplexní mzdové vzlínání (způsobené postupným zvyšováním minimální mzdy v uplynulých letech) se u řady firem v důsledku snižování rentability projevuje redukcí výroby a orientací na bonitnější zákazníky. Stát tak sice na jedné straně „pomůže“ části nízkopříjmových zaměstnanců, ale současně tím neblaze zasahuje do jejich podnikání.

Chudoba v EUChudoba v EUautor: Info.cz

Vynucené celofiremní zvyšování mezd v důsledku mzdového vzlínání může (ale nemusí, pokud je v daném oboru silná konkurence) firmu nutit ke zvyšování cen produktů. Tím roste inflace, které obyvatelstvu „užírá“ z jejich koupěschopnosti. V důsledku (pokud by se to dělo masivněji) to pak bude negativně působit na růst životní úrovně i těch nízkopříjmových skupin, jež si „polepšily“ nárůstem minimální mzdy.

Je tedy nabíledni, že nevinně se tvářící – primárně sociální – opatření může přivodit „mzdové zemětřesení“ napříč celou ekonomikou. Zvyšování mezd/platů nikoliv z důvodu ekonomické úspěšnosti, nýbrž z pohnutek ryze politických, je tedy kontraproduktivní, ale pro státem mohutně regulovanou ekonomiku poměrně typické.

Vláda je v generování mzdových zemětřesení přeborník. Politicky motivované šroubování minimální mzdy je totiž jen jedním z faktorů, jímž stát popohání ekonomicky nepodložené mzdové vlny. Mnohem drastičtější efekty na zdraví soukromých firem má vládou organizované zvyšování platů zaměstnanců ve veřejné sféře.

Podotkněme nejdříve terminologicky, že zaměstnanci státu, obcí nebo příspěvkových organizací dostávají plat, zatímco mzda náleží zaměstnancům soukromých zaměstnavatelů.

Situace dokonce zašla tak daleko, že platy zaměstnanců veřejného sektoru jsou dnes znatelně vyšší než mzdy v soukromém sektoru. Z údajů Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že medián (střední hodnota) hrubé měsíční mzdy (v soukromém sektoru) dosáhl v letošním 2. čtvrtletí výše 27 614 Kč. Průměrná hrubá měsíční mzda v soukromém sektoru činila 33 290 Kč, když se zvýšila o 8,4 % proti stejnému období předchozího roku.

To jsou jistě pěkná čísla. Jenže medián hrubého měsíčního platu (ve veřejném sektoru) ve stejném období dosáhl výše 32 105 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat ve sledovaném období meziročně vzrostl o 13,4 % na 34 555 Kč.

Je jasně vidět, že medián hrubého měsíčního platu zaměstnanců ve veřejném sektoru byl o 4 491 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy pracovníků v soukromém sektoru.

Férově je nutno přiznat, že státní zaměstnanci si vydělávali více než lidé v soukromém sektoru ještě před příchodem Andreje Babiše k moci. Za babišovských vlád se však tento rozdíl (ve prospěch „státních“ zaměstnanců) zvětšuje.

Tak či tak, vznikla postupně paradoxní situace, že ve veřejné sféře (která je financována soukromým sektorem), je úroveň odměn za práci v průměru vyšší než v samotném soukromém sektoru, který je jediným zdrojem ekonomického bohatství a tedy zdrojem prostředků pro vládní přerozdělování.

Tento vládou podněcovaný „úkaz“, tedy politicky motivované (ale deficitními výsledky vládního hospodaření neospravedlnitelné) všeobecné navyšování platů všemožným skupinám zaměstnanců veřejné sféry se negativně přenáší do soukromého sektoru. Nutí firmy k témuž ekonomicky nepodloženému zvyšování mezd, což s sebou opět nese snižování rentability, případně tlak na zdražování produktů/služeb a v důsledku i snižování životní úrovně obyvatelstva.

Ale vraťme se k minimální mzdě. Jde jistě o nepřirozený, umělý zásah ekonomicky neproduktivních politických činitelů do přirozeného světa reálné ekonomiky. Sám o sobě však v dnešní makroekonomické situaci nemůže směrem k soukromému sektoru způsobit fatální těžkosti. (Je otázkou, co se bude dít, až růst ekonomiky zpomalí a sociálně-demokratická ministryně Maláčová práce bude stále trvat na dalším navyšování minimální mzdy až kamsi k 16 tisícům korun…).

Nezanedbatelným důsledkem je však aspekt politicko-mocenský. Vláda si manipulováním s minimální mzdou utvrzuje svoji moc nad ekonomikou a celou společností. Naznačuje tím veřejnosti, že reálným pánem nad tržní ekonomikou je stát. Vytváří tak (nejenom) dojem, že významnou roli v ekonomice hraje vláda, nikoliv soukromé firmy a jejich inovace, potažmo zkvalitňování nabídky produktů a služeb.

To je psychologicky mnohem horší důsledek, než samotné státem vynucené jednorázové navýšení minimální mzdy o 11 stokorun měsíčně.

INFOGRAFIKA: Internet v ČeskuINFOGRAFIKA: Internet v Českuautor: info.cz

 

 

Vánoce 2018

Vánoce jsou možná jediným svátkem v roce, kdy většina Čechů dodržuje stejné tradice. Zároveň jsou obdobím, kdy se rodiny schází a vyráží na výlety na vánoční trhy po Česku i do zahraničí. A jak slaví narození Ježíše Krista v jiných kulturách? V našem vánočním speciálu najdete kromě zapomenutých tradic také rady na nákup kapra i tipy, do kdy objednat dárky, aby stihly udělat radost pod stromečkem.  

Vánoční zvyky Vánoce v historii Vánoční trhy v Česku Vánoční trhy v zahraničí Počasí na Vánoce Do kdy objednat dárky Jak vybrat ideálního kapra Kam se stromečkem Vánoce u muslimů Vánoce u Romů Vánoce u moře Vánoční tradice ve světě Hlášky z vánočních filmů

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818