Zdeněk Zajíček: Odpovědnost za stav země není jen na vládě. Klíčovým projektům bych vyčlenil speciální rozpočet

Audioverze

Ekonomická kondice Česka není dobrá. V zahraničí nás nazývají „nemocným mužem Evropy“, ekonomika země se jako jediná v EU nedostala na předpandemickou úroveň, investoři Česko často obcházejí a vlaky nás zase objíždějí. Podle prezidenta Hospodářské komory Zdeňka Zajíčka cesta ze současné situace existuje – je ale třeba přiznat si pravý stav věcí a začít urychleně jednat. A to nejen na vládní úrovni, ale na širším politickém základě demokratických stran. „Na klíčových projektech, na kterých by naše země měla v budoucnu stát, by měla být shoda napříč politickým spektrem,“ míní Zajíček. 

Prezident Hospodářské komory tím myslí klíčové infrastrukturní projekty – od dálnic, přes vysokorychlostní železnice (VRTky) až po „těžkou“ energetiku. Na tyto projekty by si dovedl představit vyčlenění separátního investičního rozpočtu. „Tedy peněz, které by byly účelově vázané na tyto konkrétní projekty a které by nešlo přesměrovat jinam. Řada politiků s tím nápadem souzní,“ říká Zajíček.

Posunout Česko vpřed je však třeba v řadě dalších oblastí. Hospodářská komora jich v nedávné analýze identifikovala celkem osm – od energetiky a logistiky až po výstavbu nájemního bydlení a vzdělání. Řada z těchto kategorií má společný jmenovatel – nutnost rychlejších povolovacích řízení.

Co jejich zrychlení brání? Jak lze vyléčit „nemocného muže Evropy“ a znovuobjevit atraktivitu Česka pro zahraniční investory? A v jaké kondici jsou podle Zajíčka tuzemské podniky? Poslechněte si celou epizodu.

sinfin.digital