U Sokola nevědí co dřív. Přísun jednání je teď na hranici našich kapacit, nabíráme lidi, říká Novák

Jan Januš

11. 06. 2020 • 08:00
KORONAVIRUS V ADVOKACII | Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák nemá ani v krizi důvod zlevňovat. „Nyní zažíváme přísun jednání na hranici našich kapacit. I zde tedy velí neviditelná ruka trhu v podobě nabídky a poptávky,“ říká v dalším příspěvku do ankety INFO.CZ Koronavirus v advokacii vedoucí společník kanceláře Jiří Novák ml.

Inspirovala vás krize k nějakým inovacím při poskytování služeb?

Spíše by se dalo říct, že jsme koronavirové krize využili k dalšímu posunu poskytování našich právních služeb a přiměla nás urychlit to, co jsme plánovali již delší dobu. Tím mám na mysli zejména zkvalitnění možnosti práce našich kolegů z domova a s tím související komunikaci s našimi klienty. Při tom všem samozřejmě velmi dbáme na zachování vysoké bezpečnostní úrovně našich systémů.

Opět se ukázalo, že investice do technické připravenosti naší kanceláře k poskytování právních služeb se vyplácí. To platí nejen pro naši běžnou právní agendu a související klientské služby, ale také a zejména pro naši on-line poradnu.

Plánujete dále rozvíjet poskytování služeb prostřednictvím dálkové komunikace? Jakým způsobem?

Ať chceme, nebo ne, musíme reagovat na značný zájem našich klientů o právní poradenství v oblasti koronavirových opatření a s tím související náhrady škody. To po stránce obsahové.

Co se prostředků komunikace týče, jistě čtenáři zaznamenali celoplošný rozběh projektu vzdálené komunikace mezi advokáty a jejich klienty, kteří se nachází ve vazbě či výkonu trestu odnětí svobody. Na realizaci tohoto projektu jsme se osobně podíleli. Pro naši advokátní kancelář, kde se do značné míry soustředíme na trestní právo, je takový prostředek komunikace manou z nebes. Konečně nemusíme kvůli všem, zejména krátkým návštěvám klientů, absolvovat cestu do věznice, projít si bezpečnostním kolečkem v ní a čekat na předvedení klienta. A pak to celé opakovat při cestě ven. Myslím, že tento projekt je prvním celoplošným zlepšením práce advokátů od dob zavedení datových schránek. Třeba se v budoucnu dočkáme také elektronického přístupu do soudních a dalších spisů a kde to bude vhodné, tak i videokonferenčních soudních jednání.

Přistoupíte, či jste již přistoupili, vzhledem k současným ekonomickým vyhlídkám k úpravě cen?

Pro nás jako procesně zaměřenou advokátní kancelář znamenala koronavirová opatření útlum v účasti u soudních jednání. Ale s nimi to není jako s rohlíky a jejich konání neutečeme. Takže již nyní zažíváme přísun jednání na hranici našich kapacit. I zde tedy velí neviditelná ruka trhu v podobě nabídky a poptávky. I přesto se ale snažíme našim klientům vyjít vstříc a například v naší online poradně v těchto dnech rozjíždíme speciální službu pro porady k náhradě škody za fixní cenu.

Dopadne současná krize nějak do vaší personální politiky?

Útlum soudních jednání a dalších procesních úkonů jsme zdárně přežili. Naši klienti nám zůstali věrni a to se projevuje též v tom, že na rozdíl od jiných advokátních kanceláří, nesaháme našim kolegyním a kolegům na odměny, propouštět se nechystáme a právě naopak – nabíráme nové koncipienty.

Do ankety se již zapojili: Robert Němec z PRK Partners, Jaroslav Havel z Havel & Partners, Jan Spáčil a Jan Kotous z Deloitte Legal, Dagmar Dubecká z Kocián Šolc BalaštíkStanislav Dvořák z Eversheds Sutherland a Miloš Olík z Rowan Legal.

SDÍLET