Jakou roli hrají ženy v právnických inovacích?

ANKETA | Elitní právničky se v rámci ankety mezi tvářemi projektu #PRVNÍCH100LET zamýšlí nad tím, jakou roli hrají ve vývoji či rozvoji inovací. A co jsou klíčové vlastnosti právních inovátorek?

Sylvie Sobolová, partnerka, Kocián Šolc Balaštík

Mám-li se dopustit nežádoucího zobecnění, tak lze říci, že inovace jsou mnohdy spjaty se snahou zjednodušit si život, což není vlastnost pro ženy příliš typická. Ve skutečnosti jsou však inovace jen zřídka výsledkem práce jednotlivce, a to platí i pro oblast poskytování právních služeb. Kolegyním zpravidla nechybí kreativita, odvaha a zvídavost, a proto mají tendenci hledat inovativní a neotřelá řešení, motivovat svoje okolí k jejich realizaci a na ní se také podílet. V oblasti poskytování právních služeb je navíc inovace třeba stavět na hluboké znalosti, zkušenostech, pochopení potřeb klientů a elementárním respektu k pravidlům, včetně těch, kterými se řídí poskytování právních služeb, což jsou aspekty pro ženy zpravidla samozřejmé.

Lenka Hanková, advokátka Rödl & Partner

Vnímám v poslední době, že ženy jsou „akcelerátory“ inovací. Nebojí se jít do jakýchkoliv novinek, které nejen jim usnadní a zrychlí práci a mohou tak přinést kanceláři i klientům (a samozřejmě klientkám) přidanou hodnotu. Důvodem může být jak skutečnost, že ženy jsou již od pradávných let mistryněmi v „multitaskingu“, tedy dokážou plnit více úloh a rolí najednou, ale také to, že inovace již nejsou výhradní doménou pouze mužů. Zároveň mohou být ženy i jakýmsi garantem, že inovace budou skutečně efektivní a přístupné všem, nezahltí ostatní nepotřebnými a složitými postupy a budou i uživatelsky příjemné. A je jedno, zda se jedná o nový software, využití umělé inteligence nebo inovativní postup pro klienta a jeho potřeby.

Magda Olyšarová, Counsel, White & Case

Domnívám se, že jedním z hnacích motorů inovací jsme právě my ženy, a to jak v oblasti nových technologií, tak přístupu k poskytování právních služeb. Uspět v tvrdém právním businessu vyžaduje krom jiného velkou efektivitu a flexibilitu. A pro ženu s dětmi to platí dvojnásob. Nové technologie, které se stále zdokonalují, mi umožňují lépe se realizovat ve svém oboru, aniž bych musela hledat tvrdý kompromis mezi rodinou a prací. I proto si troufám říci, že ženy mají mnohdy větší motivaci hledat inovativní řešení přínosná pro klienty i pro ně samé, a využívat k tomu nové technologie i přes možné „porodní bolesti“ na začátku.

Jana Fuksová, advokátka, KPMG Legal

Ženy zanechávají stále výraznější stopu nejenom v oblasti práva a technologií. Během své kariéry jsem měla příležitost spolupracovat s talentovanými ženami, které mají odvahu měnit zaběhané věci v právních službách a schopnost posouvat věci vpřed. K řadě otázek přinášejí odlišné pohledy, i proto je dobré, že advokacie rozhodně není jen doménou mužů.

Kristýna Faltýnková, advokátka, PRK Partners

Pokud bych naši kancelář vnímala jako reprezentativní vzorek, potom ženy hrají zásadní roli, a to jak ve vývoji, tak v rozvoji inovací. Ženy obecně mají větší schopnost řešit „sesouladnění“ představ, názorů, potřeb a požadavků skupiny lidí. U nás se skvěle osvědčily ženy jako ty, které sbírají podněty a stížnosti na nové systémy a zajišťují úpravy nastavení a rozvoj námi využívaných systémů tak, aby co nejlépe sloužily potřebám kanceláře. Této ženské schopnosti si všimla i NASA, proto je ve většině posádek alespoň jedna žena. 

Muži jsou často vizionáři a přináší nápady, prosazují nové cesty a prozkoumávají nové možnosti. Avšak uvedení jejich vize do praxe, řešení detailů a podpora při přechodu na nové systémy práce je v rukou žen. Několik našich kolegyň se již pohybuje na pomezí práva a programování a pomáhají nám vytvářet nové automatizované postupy. Ženy se také osvědčují v rámci testování inovací, a to nejen z pohledu funkčnosti, ale i právě s ohledem na to, zda daná novinka vyhovuje potřebám jejich skupiny. Zdá se, že ženy ve světě inovací těží i z toho, že často potřebují pracovat co nejefektivněji v rámci sladění pracovního a rodinného života, a inovativní postupy a nové technologie jim s tímto pomáhají. 

Ženy jsou flexibilnější a trpělivější, což napomáhá sžití se s novými postupy a systémy, namísto toho, aby s nimi bojovaly a snažily se prosadit svůj (starý) styl práce, domluví se s nimi na kompromisu, což je již krok kupředu. Jako vždy je tedy nakonec ideální spolupráce a rovnováha, muž přinese divokou, odvážnou a neučesanou myšlenku a žena si ji ochočí a vychová tak, aby s ní oba mohli spokojeně žít.

#PRVNÍCH100LET

Projekt #PRVNÍCH100LET se věnuje historii, současnosti a budoucnosti žen v právu. Info.cz je mediálním partnerem projektu.

sinfin.digital