Poslední rok Velké války rozhodl nejen o budoucnosti střední Evropy, říká Ivan Šedivý

(Omlouváme za zhoršenou kvalitu zvuku, vznikla v důsledku technických potíží při natáčení). V posledním roce tzv. Velké (první světové) války (The Great War), tj. v roce 1918, se rozhodovalo jak o jejím konečném výsledku, tak o budoucí podobě nejen střední Evropy. 

Tzv. ústřední mocnosti, Německo a Rakousko-Uhersko, už neměly proti západním spojencům (Rusko již bylo mimo hru) naději uspět, zejména kvůli vstupu Spojených států amerických do války v roce 1917; byly to právě americká ekonomika a americká logistika, které o vítězství tzv. Dohody rozhodly. 

Rakousko-Uhersko, jež nedokázalo najít odpověď na výzvu, kterou pro něj válka znamenala, „po zásluze“ skončilo svoji existenci. 

Celkově vzato byla Velká válka primárně „jednou z největších katastrof, které Evropu v jejích moderních dějinách postihly“, říká dlouholetý ředitel Ústavu českých dějin FF UK Ivan Šedivý a dodává: „Vznik žádného státu nestojí za deset milionů mrtvých...“

sinfin.digital