Volební anketa INFO.CZ: Jak se mají Pražané dostat k bytům? A je třeba omezit Airbnb?

Info.cz

27. 09. 2018 • 08:00

Jak Pražanům zajistit dostupné bydlení? Je kvůli tomu potřeba omezovat sdílenou ekonomiku? A jaké turisty by měla metropole lákat především? Projděte si třetí díl předvolební ankety INFO.CZ (kandidáti, kteří odpověděli, jsou řazeni podle abecedy). Předchozí části ZDE a ZDE.

Jak chcete zlepšit dostupnost bydlení?

Jan Čižinský (Praha Sobě):

Nabídneme lidem městské byty – spousta jich je prázdných. Budeme do městského fondu pořizovat další – Praha musí mít byty pro lidi ve školství, zdravotnictví nebo třeba v MHD. Hlavně ale zjednodušíme stavební řízení. Když slušní developeři nebudou muset čekat na stavební povolení několik let, nebudou mít v pozemcích mrtvé peníze, platit právníky a lobbisty a muset rozdávat úplatky, jejich náklady – a tedy i ceny bytů – klesnou.

Zdeněk Hřib (Piráti):

Je nutné použít vyvážený mix opatření. Především je nutné odbrzdit výstavbu na brownfieldech, tedy bývalých průmyslových areálech v širším centru. Dále je nutné zrychlit vyřizování územních a stavebních povolení pomocí digitalizace a standardizace rozsahu a obsahu podkladů. Musíme také regulovat AirBnB a podpořit družstevní a nájemní bydlení. Jinak budeme mít v Praze jen hodně drahých bytů skoupených zahraničními investory, které si místní nebudou moci dovolit.

Jakub Landovský (ČSSD):

Bytovou problematiku mělo v minulém volebním období na starosti Hnutí ANO a zdá se, že se za jeho působení problémy spíše prohloubily, než že by se je podařilo řešit.

Neřešením problémů a podinvestováním celého města došlo sice k tomu, že má Praha rozpočtový přebytek, ale zároveň nezkrotila obrovský nárůst cen nemovitostí a pronájmů ve městě.

Jelikož město není banka, aby prostředky schraňovala pro své majitele, musí je rozumě investovat v zájmu svých obyvatel.

Navrhujeme proto využít rozpočtový přebytek z minulých let ve výši zhruba 7 miliard korun na investice do bytů. Domluvit s developery, aby 10% bytů v nových projektech převedli za výhodných podmínek na město. Tak aby začal znovu vznikat městský bytový fond, jehož prostřednictvím se budou krotit přehnané nájmy.

Dále navrhujeme podporu družstevnímu bydlení. Město může družstvům pomoci například s pozemky, či s poskytnutím bezúročné půjčky. S tím by nám mohlo pomoct i Ministerstvo pro místní rozvoj. Město za to může opět dostat k užívání část nově vzniklých bytů.

Nápad, aby město samo stavělo byty nám v tuto chvíli nepřijde příliš šťastný. Znamenalo by to vznik dalších pracovních míst pro další úředníky a nekonečná výběrová řízení na stavební firmy, které by projekty realizovaly.

Pro Pražáky, kteří dávají přednost bydlení ve vlastním, navrhujeme zvýhodněné nízkoúročné půjčky od Státního fondu na podporu bydlení. Současný systém, kdy je maximální výše úvěru zastropovaná částkou 2 miliony korun na dům a 1,2 milionu na byt při minimálně 20% spoluúčastí je pro Prahu naprosto nedostatečný. Navrhujeme proto, aby se výše bezúročné půjčky odvíjela podle cenové mapy. Tak, aby Pražáci mohli dosáhnout až na 3,5 milionu korun.

Současná situace na trhu s byty v Praze je katastrofální. Začínají se vyčleňovat celé skupiny lidí, kteří si bydlení ve městě nemohou dovolit. Jde přitom třeba o učitele, policisty nebo hasiče, bez kterých nemůže žádné město fungovat. Řešení proto nesnese odkladu a je potřeba s ním začít hned druhý den po volbách.

Povedeme velmi ostré debaty s developery o tom, jak přispějí ke zlepšení bytové situace v Praze. Rozhodně budeme chtít, aby se mnohem více podíleli na občanské vybavenosti. Aby bylo jasně dané, že na každých dejme tomu 200 nových bytů vznikne školka a ordinace lékaře. Nebo aby každý desátý byt v novém projektu mělo k dispozici město jako svůj nájemní byt. Prostě aby se o ty astronomické částky, které nyní vydělávají na velmi drahých bytech, trochu rozdělili s městem. Aby na bydlení v nových projektech dosáhli formou nájmů i rodiny s průměrnými pražskými příjmy. Výměnou za to jim zaručíme dodržování zákonných lhůt při stavebním řízení a především sjednotíme a zjednodušíme pravidla pro výstavbu v rámci celé Prahy.

Jiří Pospíšil (TOP 09):

Musí se začít stavět! Je k tomu potřeba několik věcí. Zjednodušit legislativu, protože stavební řízení trvá věčnost. Máme připravenu novelu, která zrychlí povolování staveb. Je třeba odblokovat stavební uzávěry na brownfieldech, aby se na nich mohly postavit bytové domy. Zároveň máme jasný finanční plán schválený ČNB, díky kterému budou hypotéky pro Pražany dostupnější. Nesmím zapomenout na náš plán vrátit rozhodování o velkých stavbách do rukou jednoho specializovaného úřadu. I to pomůže zrychlit stavební řízení.

Marta Semelová (KSČM):

Výstavbou bytů místo kanceláří, snížením nájmů a dalších nákladů na bydlení, vyšším zdaněním prázdných bytů a domů. Podpoříme výstavbu městských a družstevních bytů s nižším nájemným, vyjednáme státem dotovanou výstavbu nízkonákladových bytů, provedeme inventuru neobsazených bytů s možností jejich rekonstrukce a využití k bydlení, nastavíme pravidla pro AirBnB. Zpracujeme cenové mapy, zavedeme systém pronájmů obecních bytů podle sociálního postavení a zdravotního stavu žadatelů, příp. s přihlédnutím k profesním potřebám města.

Petr Stuchlík (za ANO):

Musí se víc stavět. Ceny bydlení žene výš malá nabídka. To jsou základní tržní mechanismy. Takže musíme rychleji stavět a zjednodušit povolovací řízení. Pro velké stavby chceme zavést jednotný stavební úřad pro celou Prahu. Je potřeba zrušit stavební uzávěry na velkých nevyužívaných plochách uvnitř města, které dříve sloužily jako továrny, nádraží a podobně. Tam mohou vznikat celé nové čtvrti. To vše může zjednodušit výstavbu nových bytů, bez nichž bydlení levnější nebude. Do roku 2030 se v Praze postaví díky naším krokům, zrychlení administrace a rozhodovacího procesu 140 000 nových bytů. Snížíme tak výrazně i cenu bytů, protože nedostatek bytů na trhu šroubuje ceny vysoko.

Bohuslav Svoboda (ODS):

Zvýšení dostupnosti bydlení přinesou dvě opatření. Jedno v krátkodobém horizontu - zjednodušíme a urychlíme schvalování nových ploch pro vlastnické i nájemní bydlení. Zaměříme se zejména na brownfieldy a proluky a nedostavěné části obytných bloků. V dlouhodobém horizontu pak tím, že dokončíme zpracování Metropolitního plánu a prosadíme jeho schválení.

Jak chcete řešit situaci ohledně sdílené ekonomiky (Uber, Airbnb)?

Jan Čižinský (Praha Sobě):

Lidé, kteří pronajímají byty, mají právo své soukromé vlastnictví využívat. Musejí ale chápat, že žijí ve městě s ostatními. Budeme trvat na tom, aby městská policie důsledně zasahovala při rušení nočního klidu. Majitelé bytů také musí odvádět příslušné daně a poplatky. Stejně tak Uber prostě je a bude. Všichni, kdo za peníze vozí lidi, ale musejí mít stejné podmínky a platit daně – jak řidiči, tak provozovatel služby.

Zdeněk Hřib (Piráti):

Musíme oddělit původní sdílenou ekonomiku od běžného podnikání. Byty jsou nyní běžně kupovány s primárním záměrem poskytování krátkodobého ubytování. To vede ke snížení komfortu ostatních obyvatel bytových domů a navýšení cen bytů. Z krátkodobých ubytování se také neplatí poplatky SVJ a často ani městu. Legislativu je potřeba přizpůsobit technickému pokroku. Pokud trasu taxi určuje GPS navigace a zákazník zná přesnou cenu dopředu, tak by neměla být potřeba ani zkouška z místopisu a ani taxametr.

Jakub Landovský (ČSSD):

Nástup UBERU, ale týká se to třeba i AirBnB, především poodhalil, že je velmi obtížné udržet pro všechny podnikatele na trhu stejné podmínky. Provozovatelé standardních pražských taxi služeb podléhají celé řadě regulací, kterým se chce UBER vyhnout. Nekonkuruje tak kvalitou a novou technologií, ale především cenou. Ta je ale dána nedodržováním podmínek.

To samozřejmě neznamená, že nevnímám okrádání především turistů a návštěvník Prahy vykutálenými taxikáři. Jde o trestnou činnost, která by měla být jako trestná činnost odhalována a trestána. Nebudu jezdit jako kdysi Pavel Bém s nalepenými fousy a skrytou kamerou po městě abych byl v televizi, a stejně nic nevyřešil. Já spíše více zapojím Městskou polici nebo Českou obchodní inspekci, která dělá zoufale málo kontrol. Velkou roli zde hrají samozřejmě také média, která aktuální triky nepoctivců odhalují.

U AirBnB není možné, aby vznikaly celé domy, kde místo trvalých obyvatel přebývají turisté. Jde o další z faktorů, který tlačí ceny bydlení vzhůru. Pokud majitel nabízí celý byt, navrhneme omezení na maximálně 180 dní pronájmu v roce. Sdružení vlastníků jednotek by měla mít možnost zakázat tento typ podnikání v domě. Naprosto nepřípustné je provozování AirBnB v obecních či městských bytech. Což se zvláště v centru Prahy děje a v současné bytové situaci to považuji za naprostou nehoráznost.

Jiří Pospíšil (TOP 09):

Nejsem pro přílišnou regulaci, ale pokud si někdo udělá ze sdílené ekonomiky jednoznačně podnikání, musí pro něj platit podmínky jako pro ostatní podnikatele v oboru. Tzn. platit daně, poplatky atd.

Marta Semelová (KSČM):

U sdílené ekonomiky musí být nastavena jasná pravidla. U služeb Uber technická kvalita vozidla, předem daná cena služby (variantně taxametr), odvod daní, praxe v řízení vozidla, zprostředkovatel by měl mít aktuální seznam oprávněných řidičů. AirBnB - odvádění daní, město by si mělo stanovit limit pro „sdílené ubytování“ (maximální počet dní v roce, počet, příp. místo pronajímaných jednotek), dodržování pravidel (noční klid, čistota apod.)

Petr Stuchlík (za ANO):

Praha musí zase patřit Pražanům. Trápí nás to, že místo klasických sousedů se ve vedlejším bytě neustále střídají turisté, kteří využívají krátkodobě pronájmy, někdy jsou hluční a dost často dělají i nepořádek ve společných prostorách bytových domů. Našim cílem je zregulovat krátkodobé pronájmy bytů jako je AirBnB pomocí zdanění, EET a lázeňských poplatků. Tady je klíčová spolupráce s ministerstvem financí, které již přes finanční správu zahájilo kontrolu a vymáhání daní. Jsem pravičák, takže mi slovo regulace vadí, ale AirBnB přerostlo do problému, který se dotýká velkého množství Pražanů, protože díky AirBnB není na trhu dostatek volných bytů a ceny těch nových vyrostly do astronomických výšin. Pořídit si dnes v Praze byt je už skoro nemožné. Pokud se bavíme o Uberu, tak tady pomůže jen úplně nová legislativa, která tyto alternativní taxislužby ošetří, nejen Uber. Budu trvat na tom, aby Uber a další služby platily daně v Čechách a měly tu i sídlo. Ostatně Uber se k tomu i zavázal.

Bohuslav Svoboda (ODS):

Služby sdílené ekonomiky jsou svobodným a moderním druhem podnikání, pokud budou řádně plnit daňové a jiné poplatkové povinností vůči státu a městu, není podle nás důvod je zbytečně regulovat nebo zatěžovat byrokracií. Na druhou stranu budeme navrhovat odstranění zastaralé regulace u tradičních služeb tak, aby podmínky pro podnikání byly pro všechny férové.

Jak chcete využít turistický potenciál města?

Jan Čižinský (Praha Sobě):

Spíš ho chceme usměrnit. Chápeme, že všichni chtějí vidět Pražský hrad a Královskou cestu, my se ale musíme snažit dostat turisty i do jiných částí města. V jiných evropských městech to dokážou. K tomu využijeme například Prague City Tourism a informační centra městských částí. Centru města se tak viditelně uleví a Praha se stane příjemnější místem jak pro turisty, tak pro obyvatele.

Zdeněk Hřib (Piráti):

Praha je jedním z nejnavštěvovanějších měst v Evropě a ročně sem přijede 8,5 milionu turistů. Některé turistické „atrakce“, například tzv. pivní kola, je proto potřeba usměrňovat. Také musíme hlídat, aby někteří vykukové nedělali Praze špatné jméno v zahraničí. Piráti proto teď dělají informační kampaň proti nepoctivým směnárnám, které klamou v centru turisty. Když můj táta projektoval rekonstrukci České národní banky u Prašné brány, tak rozhodně nečekal, že bude kulisou pro obírání turistů.

Jakub Landovský (ČSSD):

Turisté se musí do Prahy vracet. A to ne za pivem a levnou zábavou, ale za pravidelnými kulturními akcemi!

Mluvil jsem s ředitelem Národního divadla profesorem Janem Burianem a ten má představu jasnou - spolupráce velkých institucí jako je Opera Národního divadla, Rudolfinum, nebo Národní galerie na velkých akcích, které přitáhnou turisty. A díky těmto společným akcím se budou turisté vracet, ideálně každý rok. V Praze chceme více turistů, kteří jezdí za kulturou a historií, než za levným pivem.

Praha si musí vybírat turisty víc, než turisté Prahu!

Dále je nutné propagovat i jiné části města, než je Karlův most a Staromák. Úžasný je třeba vrch Vítkov, kde ale na turistu prakticky nenarazíte…

Jiří Pospíšil (TOP 09):

Važme si toho, jak je Praha krásná a že jí přijíždí obdivovat lidé z celého světa. Praha by ale měla nabízet víc než Pražský hrad a levné pivo. Mám zkušenosti s řízením Musea Kampa a chtěl bych Prahu udělat více kulturní. Chceme po 110 letech postavit nový operní sál v Praze. Turisté musí mít důvod, proč v Praze zůstat déle než 2 až 3 dny a utratit zde víc peněz.

Marta Semelová (KSČM):

Zpracujeme dlouhodobý výhled kulturního rozvoje města, včetně financování, při zajištění cenové dostupnosti kulturních zařízení a akcí pro občany. Odmítáme privatizaci, devastaci a nevhodné komerční využívání kulturního dědictví a historických památek. Zvláštní ochranu si zaslouží historické jádro města. Informace pro turisty musí zajišťovat profesionální průvodci, proto jsme navrhli, aby se situace řešila vrácením průvodcovství pod vázanou živnost. Turisté v Praze se musí cítit dobře, zároveň však musí respektovat naše pravidla. Jimi navštěvovaná místa nesmí být soustředěna výhradně do středu města, ale i do dalších městských částí.

Petr Stuchlík (za ANO):

Všichni říkají, že do Prahy chtějí přilákat bohatší turisty, ale moc neříkají, jak to udělat. Praze chybí moderní dominanta. Něco co by fascinovalo a lidi dávali fotky takové budovy na sociální sítě, propagovali tak Prahu a jezdili se na takovou “wau“ stavbu podívat. Proto tady chci postavit moderní koncertní sál, který všechny ohromí, nebo budovu nové galerie. Bude nejen novou dominantou města, ale i lákadlem pro turisty. A chci, aby takovou stavbu navrhl architekt světového formátu. Norman Foster, Santiago Calatrava nebo někdo světového formátu. Jestli totiž chce být světová Praha, musí taky světově přemýšlet. Když říkám, že chci Prahu bohatší, není to jen nějaký slogan, ale měla by být bohatší právě třeba architekturou, kulturou a podobně. A rozhodně také město musí znát svou cenu. Není možné, aby z centra města byl lunapark nebo spíše panoptikum a abychom byli ve světě vnímáni jako ideální destinace pro rozlučky se svobodou.

Bohuslav Svoboda (ODS):

Turistický potenciál města je obrovský a svědčí o tom i stále se zvyšující počty turistů. Abychom tento potenciál využili, musíme v první řadě vybudovat spojení mezi letištěm a centrem města tak, jak je tomu v ostatních evropských metropolích. Město musí také nadále rozvíjet spolupráci s agenturami Czech Tourism a Prague City Tourism a Ministerstvem pro místní rozvoj.

SDÍLET