20 let Česka v EU je požehnáním pro export. Vzrostl o víc než 320 procent

Ministerstvo průmyslu a obchodu, ExportMag.cz

Česká republika oslavila dvacáté výročí vstupu do Evropské unie. Členství je mimo jiné obrovským přínosem i pro export. Vedle volného přístupu na samotný unijní trh českým firmám pomohly také obchodní dohody s mnoha mimoevropskými státy, které EU vyjednala společně.

Od vstupu České republiky do Evropské unie uplynulo 1. května přesně 20 let. Během této doby přineslo členství v EU mnoho impulzů a změn. I když nejsou všechny zřetelné na první pohled, přesto každodenně ovlivňují život všech občanů i podnikatelů.

Jedním z hlavních přínosů je především vstup na jednotný vnitřní trh, který s sebou přinesl volný pohyb v rámci známých čtyř svobod – zboží, služeb, kapitálu a osob. Vnitřní trh a jeho svobody umožňují nejen snadné cestování občanů, ale i snadnější přístup podniků na trhy ostatních členských států. 

Vstup Česka na vnitřní trh znamenal mimo jiné zcela nové možnosti v oblasti studia, práce či trávení důchodu v jiných členských státech, dále podporu konkurenceschopnosti podniků, která vedla ke kvalitnějším výrobkům i nižším cenám pro spotřebitele, zvýšení blahobytu, zvýšené investice, snížení překážek a administrativy nebo například podporu přechodu na zelenou a digitální ekonomiku.

Vnitřní trh představuje pro české podniky přirozený ekosystém, kam směřuje více než 81 procent českého exportu. Dostupná data dokazují, že se mezi vstupem do EU a rokem 2023 zvýšila hodnota vývozu o více než 323 procent. Tato čísla se pochopitelně odrážejí na úrovni blahobytu v České republice, která je díky členství v EU a jejímu vnitřnímu trhu každý rok zhruba o čtyři procenta vyšší.

sinfin.digital