Accolade se veze na zelené vlně: Investiční skupina vydala první zelené bondy v CZK, zájem byl enormní

Investiční skupina Accolade, která v Evropě investuje do moderních průmyslových nemovitostí, se stala historicky prvním korporátním emitentem zeleného dluhopisu denominovaného v českých korunách. Firma v červnu vydala bondy za 1,5 miliardy korun, ale enormní zájem individuálních i korporátních klientů ji nakonec donutil emisi zdvojnásobit. 

O dluhopisy, které nabízelo konsorcium bank Česká spořitelny, J&T Banky a Komerční banky, projevili institucionální i retailoví investoři rekordní zájem. Původně zamýšlená emise ve výši 1,5 miliardy korun se vyprodala během jediného týdne, a proto byl objem emise zdvojnásoben. Silná poptávka tak následně umožnila alokovat dluhopisy za tři miliardy korun během pouhých čtrnácti dnů.  

„Obrovský zájem o dluhopisy Accolade svědčí o tom, že investoři, jejichž důvěry si nesmírně vážíme, si potřebu transformace české ekonomiky k větší udržitelnosti, efektivitě a robotizaci dobře uvědomují a jsou ochotni ji pomocí kvalitních nástrojů podpořit,“ komentuje zájem o bondy Milan Kratina, CEO Accolade. 

„Ukazuje se, že cesta investování do zelených budov se skvělými nájemci, kterou jsme si vytyčili před více než 10 lety, je správná a možná.“

„Zelené“ dluhopisy již dříve emitovalo několik tuzemských firem, vždy se však jednalo o eurové dluhopisy – Accolade je první korporací, která tento typ bondů emituje v korunách.

Investiční skupina Accolade se zabývá zejména investicemi do moderních průmyslových nemovitostí nejen v českém, ale i v evropském měřítku. Její budova v průmyslovém parku Cheb South například získala hodnocení BREEAM New Construction 2016 na úrovni Outstanding s rekordním skóre 94,2 procenta. Skupina se při plánování svých projektů také významně zaměřuje na revitalizaci brownfieldů, které dnes tvoří přes třetinu jejího portfolia.

Takzvané „zelené“ dluhopisy již dříve emitovalo několik tuzemských firem, například skupina ČEZ či česká pobočka banky Raiffeisenbank. Vždy se však jednalo o eurové dluhopisy – Accolade je první korporací, která tento typ bondů emituje v korunách.

Při přípravě zelené emise byl pro skupinu klíčový nedávno vytvořený interní soubor opatření vydaný pod názvem „Green Finance Framework“. Tento rámec v souladu s Taxonomií EU určuje pravidla, k jejichž dodržování při přípravě projektů se Accolade zavazuje. Důvěryhodnost dokumentu dokázalo i jeho nezávislé hodnocení jednou z nejuznávanějších auditorských společností v oblasti udržitelnosti Sustainalytics.

Rekordní emise zelených dluhopisů

Dluhopisy skupiny vydala společnost Accolade Finco Czech 1, firma založená právě za účelem emise dluhopisů a následného poskytování financování dalším podnikům ze skupiny. Společnost je plně vlastněná mateřskou společností Accolade Holding, která současně poskytla finanční záruku za splacení dluhopisů. Emitent se v emisních podmínkách zavazuje, že finance použije k financování či refinancování projektů skupiny, které patří do kategorie „Zelené budovy“. Jde o výstavbu průmyslových nemovitostí splňující nejvyšší standardy environmentální udržitelnosti.

„Velmi si ceníme projevené důvěry od zúčastněného konsorcia bank, jejichž zkušenosti a reputace byly pro konečný úspěch této emise našich zelených dluhopisů klíčové. Chtěl bych také moc poděkovat internímu týmu i dalším zúčastněným stranám za skvěle odvedenou práci na celém projektu,” uzavírá Tomáš Procházka z CFO Accolade.

sinfin.digital