Jak se stát zemí, která přestala s kouřením? Inspiraci hledejme ve Švédsku

Kouření je celospolečenským neduhem, který si dlouhodobě uvědomují jak odborníci, tak politici. Ostatně Evropská unie se nijak netají ambiciózním cílem dosáhnout do roku 2040 toho, aby v populaci států kouřilo méně než 5 % obyvatel. Jedna z členských zemí nicméně dokazuje, že cíle jde dosáhnout i mnohem dříve. V roce 2019 kouřilo klasické cigarety 6,4 % Švédů, o tři roky později už toto číslo dosahovalo jen 5,6 %. Kouzlo úspěchu severského království spočívá v oblibě a dostupnosti alternativních, méně rizikových nikotinových produktů.

Ač by se mohlo zdát, že časy, kdy téměř nešlo na veřejných místech potkat člověka bez zapálené cigarety, jsou dávno pryč, podle údajů agentury Eurostat v roce 2019 v průměru na evropskou sedmadvacítku kouřilo 18,4 % Evropanů. 

Unijní představitelé z pochopitelných důvodů usilují o to, aby se toto číslo nadále snižovalo a aby v roce 2040 bylo dosaženo toho, že se obyvatelé EU budou moci prohlásit za „beztabákovou generaci“ – řečí statistiky, aby jen pět lidí ze sta kouřilo klasické cigarety. 

Přístup jednotlivých členských států k dosahování tohoto ambiciózního cíle je různý, nicméně Švédsko je ukázkovým příkladem toho, že se nejen nejedná o nereálná očekávání, ale že vychovat si populaci nekuřáků jde i mnohem dříve.

O tom, proč je Švédsko v boji proti kouření tak úspěšné, hovořil v rozhovoru pro INFO.CZ v minulosti švédský vědec a celosvětová autorita v oblasti závislosti na kouření Karl Fageström, a tématu se nyní věnuje i agentura Bloomberg, jejíž zakladatel Michael Bloomberg je sám dlouhodobě aktivní na poli regulace tabákových výrobků.

Jak zbavit Evropu cigaret? Řešení mají v rukou politici, mohou zachránit statisíce životů, říká slavný vědec Fageström

Ve videu, které na svých stránkách agentura publikovala, je popsáno, jak se Švédsko stalo evropským premiantem v nekouření – v roce 2022 zde kouřilo jen 5,6 % obyvatel a kýžená hranice, kdy se Švédové budou moci prohlásit za nekuřácký národ, je na dosah. 

Zároveň je v Evropě Švédsko i zemí s nejnižším výskytem nádorových onemocnění souvisejících s užíváním tabáku. Odpovědí je snus, tedy ve Švédsku dlouhodobě populární forma užívání tabáku v podobě tabáku buď sypaného, nebo obsaženého v malém sáčku, který se vkládá pod ret.

V posledních deseti letech nejen na švédský trh přišla novinka, která je ještě méně riziková než klasický snus – nikotinové sáčky bez obsahu tabáku, čímž se Švédsko přibližuje nejen k tomu, aby bylo „smoke free“, ale i „tobacco“ free. 

To, že tato forma užívání nikotinu je méně riziková než kouření, potvrzuje například stanovisko amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) stejně jako vědecké studie nebo názory expertů na problematiku harm reduction, tedy přístupu zmírňování rizik zdraví škodlivých produktů.

Co se nikotinových sáčků týče, podle expertky na veřejné zdraví profesorky Lynn T. Kozlowski z americké University at Buffalo platí, že jakkoliv je nelze prohlásit za zcela bezpečné, neboť nikotin v nich obsažený stále způsobuje závislost, patří tato forma užívání nikotinu k těm vůbec nejméně rizikovým – oproti cigaretám obsahují až o 99 % méně škodlivých látek. K závěrům, že nikotinové sáčky jsou méně rizikové než snus, dochází i tato studie.

Evropa chce do roku 2040 vychovat „beztabákovou generaci“. Její vlastní regulace tomu ale podrážejí nohy, říká Kopačka z BAT

Ve švédských městech čím dál častěji narazíte na obchody, které nabízejí bohatý sortiment alternativních nikotinových produktů – kromě snusu a nikotinových sáčků též produktů pro tzv. vaping a produktů na bázi zahřívaného tabáku; cigarety byste v nich ale hledali marně.

Je to právě široká dostupnost i pestrost variant a příchutí, které způsobují, že obzvláště nikotinové sáčky nejsou již jen ryze mužskou záležitostí, ale do obliby se dostávají i u čím dál více žen.

Že se nejedná o konkurenci, z níž je potřeba mít obavy, ale naopak o perspektivní cestu, kterou je záhodno se ubírat, si uvědomují i samotné tabákové korporace, pro něž dnes tyto méně nebezpečné alternativní produkty tvoří pevnou součást jejich produktové nabídky, a do jejich vývoje a inovací masivně investují.

Peníze jsou pak dalším významným faktorem v rámci „švédského zázraku“, jelikož snus a nikotinové sáčky jsou v zemi oproti cigaretám výrazně cenově dostupnější.

Přístup ke kouření se změnil. Zásadní jsou alternativy k cigaretám a informovanost o nich, říká rakouský expert Groman

Švédský přístup se na první pohled může jevit jako ideální inspirace pro zákonodárce napříč Evropou, nicméně někteří z nich rozhodně nadšení pro snus a nikotinové sáčky nesdílejí. Snus mimo Švédsko prakticky nelze legálně sehnat a k zákazu nikotinových sáčků přistoupilo v loňském roce Nizozemsko. 

Z uniklých materiálů Evropské komise, na něž poukázal švédský europoslanec Charlie Wiemers na síti X, vyplývá, že i na unijní úrovni se minimálně hovoří o záměru zakázat či omezit prodej nikotinových sáčků.

V Česku se v rámci konsolidačního balíčku a novely zákona o spotřební dani řeší, že ač nikotinové sáčky neobsahují tabák, tak by stejně jako například náplně do elektronických cigaret nově měly být touto daní zatíženy. To by poměrně významně zvedlo jejich cenu a zároveň kvůli tomu i snížilo jejich atraktivitu a hlavně dostupnost jako méně rizikové alternativy ke kouření. 

Je tak na místě se ptát, zda se jak národní, tak unijní zákonodárci nevydávají cestou, která je od prokazatelných úspěchů Švédska v boji s kouřením, k nimž chtějí směřovat, spíše nevzdaluje, než aby je k nim přibližovala.

sinfin.digital