Jde jen o konkurenční boj, říká viceprezident Huawei k varování českého úřadu. Chce jednat

Vojtěch Kristen

19. 04. 2020 • 08:00

Společnost Huawei doufá, že nový ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Karel Řehka přehodnotí nebo zruší varování, které dříve úřad vydal vůči výrobkům této firmy. „Z našeho pohledu se jedná o bezdůvodnou diskriminaci jednoho z hráčů na trhu, jsem přesvědčený, že se jedná o konkurenční boj,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ Radoslaw Kedzia, viceprezident Huawei pro region Skandinávie a střední a východní Evropy. 

Jak významný pozorujete vliv epidemie koronaviru na telekomunikační byznys? Optikou poklesu poptávky, výstavby 5G sítí…

To nejpodstatnější, co v našem sektoru od vypuknutí epidemie koronaviru vidíme, je především výrazné využívání internetových sítí v Evropě, ale i jinde ve světě. A přestože prozatím nedošlo k žádnému velkému fatálnímu kolapsu, sítě se v některých zemích dostaly z hlediska objemu přenesených dat na své limity. To tedy ukazuje potřebu implementace rychlých a moderních sítí s vyšší propustností a z tohoto hlediska by současná pandemie paradoxně mohla urychlit zřizování sítí páté generace.

Epidemie nám rovněž ukázala, jak je komunikace mezi lidmi – ale i v rámci společností – důležitá. Pokud bychom měli postavené 5G sítě před dvěma lety, tak by celá situace s koronavirem byla pro lidstvo mnohem jednodušší, mohli bychom najít řešení k současným problémům mnohem efektivněji. Jeden příklad za všechny: například testování by bylo možné téměř dělat v cloudu v reálném čase za pomocí umělé inteligence a nebyli bychom omezeni nedostatkem kvalitních lékařů, kteří by vzorky individuálně posuzovali.

Lékařské zákroky – a to i ty komplikované – na dálku by také mohly být běžnější. Například loni v březnu provedl lékařský tým pod vedením neurologa Linga Chicheie zákrok, kterým implantoval hluboký mozkový stimulační systém pacientovi s Parkinsonovou chorobou. A přestože pacient byl v nemocnici v Pekingu, operační tým se nacházel ve městě Hainan vzdáleném přes 3 tisíce kilometrů. Díky spojení 5G byl ale zásah provedený tak, jako by byl pacient spolu s lékaři ve stejné místnosti.

Jinými slovy, jsme na prahu éry, kdy může být k dispozici vysoce kvalitní lékařská péče dostupná okamžitě a bez ohledu na místo pacienta. To se týká odlehlých koutů světa stejně, jako například domácí karantény při epidemii.

Chápu, že vaše společnost vnímá výstavbu 5G sítí jako prioritu. Ne všichni ale berou jejich rychlou stavbu jako nutnost, objevují se i názory, že 5G je marketingový buzzword.

To si nemyslím, vidím v 5G sítích opravdu obří potenciál. Jsem si jistý, že 5G sítě díky vysoké přenosové rychlosti a nízké latenci přinesou masivní inovace do mnoha oblastí našeho života.

Jak nástup 5G sítí pocítí lidé v běžném životě? Tedy ve chvíli, kdy nebudou potřebovat lékařský zákrok od tisíce kilometrů vzdálených lékařů?

Hlavním rozdílem 5G sítím od současným sítím 4G je jejich rychlost, data se přenášejí až 250krát rychleji, než nyní. Skutečné kouzlo 5G sítě ale spočívá v minimální latenci, tedy délce zpoždění mezi odesláním a přijetím informace. Průměrná doba takovéto odezvy je u člověka v řádu 200-300 milisekund, latence současné 4G sítě je asi 100 milisekund. Ve světě 5G je však reakce do jedné během jedné milisekundy, občas ještě méně.

5G sítě jsou díky tomu stavebním kamenem pro digitalizaci, robotizaci, umělou inteligenci a mnoho dalšího. Zatímco pro běžný uživatel si pod termínem 5G představí hlavně rychlejší a stabilnější internet, ve skutečnosti 5G sítě přinesou spíše to, co známe ze sci-fi románů.

Technologie 5G představují dramatickou změnu nejen ve způsobu, jakým se zařízení připojují k síti, ale zejména ve způsobu, jakým mohou vzájemně komunikovat. Sítě nové generace budou postupně nasazovány uvnitř největších světových firem, soukromé 5G budou používat společnosti v průmyslu, logistice nebo přepravě, firemní řešení IoT spolu s příchodem 5G významně promění celý podnikový sektor.

Co konkrétně nabízí Huawei státům nebo České republice v rámci budování 5G sítí?

Především špičkovou technologii, dostupnou cenu a především spolehlivost.

Ale také kontroverze. Některé vlády, tajné služby nebo regulátoři varují před tím, aby se Huawei na budování 5G sítí podílela kvůli bezpečnostním rizikům.

Zde musím zdůraznit, že všechna tato obvinění jsou založena jen na spekulaci, nikoli na reálných důkazech. Za posledních 30 let dokazovala Huawei svou spolehlivost třem miliardám lidí, kteří využívali po celém světě naše služby. A pravda je jednoduše taková, že žádný kybernetický útok se nestal kvůli použití našeho zařízení. Paradoxní je také to, že máme možnost sledovat jistý vývoj námitek, které proti naší společnosti některé vlády mají. Na začátku to byly údajné problémy s kyberbezpečností, když bylo zřejmé, že pro takové nařčení nejsou důkazy, tak se začaly objevovat různé restrikce pro prodej komponent. Stále proto věřím, že se jedná o velké nedorozumění, bohužel, varování před naší společností je velmi diskriminační, poškozuje naši pověst a naše obchodní zájmy.

Hlavní úlohou Huawei je především vyvíjet a poskytovat špičkové technologie a řešení nejen pro mobilní operátory, ale také pro koncové uživatele. V tomto ohledu je důležité poznamenat, že jako dodavatel technologií nevlastníme ani nepoužíváme žádná uživatelská data. Naší hlavní odpovědností je dodávat na trh stabilní a bezpečná řešení a inovativní produkty.

Na druhou stranu, jako čistě soukromá společnost registrovaná v České republice potřebujeme, aby stát stanovil spravedlivé podmínky, nediskriminační trh a především atraktivní investiční prostředí. Pouze se zdravým konkurenčním prostředím je možné očekávat, že ekonomika v České republice bude prosperovat – a doufám, že 5G sítě a na ně navázané obchodní a průmyslové příležitosti se na tom budou podílet.

Přesto, jedním z orgánů, který vydal varování před použitím softwaru a hardwaru Huawei, je český NÚKIB. Jak nyní komunikujete s touto autoritou? Snažíte se přehodnotit jeho varování?

Požádali jsme NÚKIB o změnu nebo odstranění varování, které přišlo náhle a bez důkazů a bez nějakého bližšího vysvětlení. Z našeho pohledu se jedná o bezdůvodnou diskriminaci jednoho z hráčů na trhu, jsem přesvědčený, že se jedná o konkurenční boj než o záležitost s bezpečností. S NÚKIB jsme připraveni diskutovat, máme o společný dialog zájem a doufám, že nový ředitel bude situaci vnímat stejně.

Stále ale pochopitelně očekáváme, že naše společnost bude posuzována stejnými měřítky jako naše konkurence. Ostatně, je to i v zájmu České republiky a její ekonomiky – pokud ze svého trhu vyřadíte jednoho z hlavních dodavatelů poměrně sofistikovaného řešení, tak ceny ostatních dodavatelů výrazně vzrostou. Zdravá konkurence je tedy dobrá pro všechny – a to platí i v telekomunikačním odvětví.

Vaše konkurence poukazuje na to, že riziko zapojení společnosti Huawei do sítí 5G je v tom, že sdílíte data uživatelů s čínskými tajnými službami.

Opět jde ale pouze o tvrzení bez jakýchkoliv důkazů. Osobně pracuji pro Huawei 11 let a nezažil jsem nic, co by takové spojení naznačovalo. Jsme soukromá společnost, chceme vyvíjet špičkovou technologii, ochrana soukromí je jednou z našich ústředních hodnot. A v posledních 30 letech nedošlo v souvislosti s naší technologií k žádnému bezpečnostnímu incidentu. To je asi všechno, co k takovým obviněním bez důkazů můžu říci.

I v Česku probíhá debata o zapojení společnosti Huawei do budování sítí 5G. Co by se stalo, pokud byste nebyli pozváni k účasti na jejich výstavbě? 

Omezení hospodářské soutěže na trhu je vždy spojeno s rizikem rostoucích investičních nákladů. Ten nejvíce viditelný důsledek by tedy bylo to, že by se stavba celé sítě prodražila o několik miliard korun. Podle analýzy CETA by vyloučení Huawei z výstavby sítí páté generace zvýšilo plánované investiční náklady v České republice o 11,7 až 37,7 miliardy. Náklady na zpožděný vývoj a implementaci vysokorychlostní elektronické komunikační sítě o jeden rok pak znamenají pro českou ekonomiku roční ztrátu mezi 16,49 až 33,30 miliardy korun.

V ostatních evropských zemích je to podobné? Jak se veřejná diskuse o vašem zapojení do výstavby 5G sítí vyvíjí v dalších státech?

Působení naší společnosti v Evropě je založeno na dvacetileté vzájemné důvěře. Jsme jedním z prvních průkopníků v našem odvětví, oproti konkurenci máme významnou technologickou výhodu, díky které jsme vyhledávaným partnerem pro výstavbu 5G sítí nejen v Asii, ale i v Evropě. Proto bylo z celkových 91 komerčních 5G smluv o infrastruktuře bylo dosud podepsáno 47 s našimi partnery v Evropě. Dobrým příkladem je například Monako, kde jsme ve spolupráci s místním operátorem vybudovali a v červenci 2019 spustili sítě páté generace, čímž se Monako stalo první zemí na světě s celorepublikovým pokrytím. Daří se nám i ve Švýcarsku, kde ve spolupráci s operátorem Sunrise budujeme infrastrukturu 5G ve více než 200 městech.

Někteří odborníci na síť 5G říkají, že technologie Huawei jsou nezbytné pro budování těchto vysokorychlostních sítí, argumentují patenty, které Huawei vlastní.

Ano, podle Evropského úřadu pro ochranné známky vlastní Huawei 20% těch nejdůležitějších patentů pro výstavbu 5G sítí. Snažíme se mít technologický náskok, na tom není nic zvláštního. Jsem rád, že se nám to daří, ze všech společností z TELCO je to právě Huawei, který podal největší počet patentových přihlášek souvisejících s 5G sítěmi již třetím rokem v řadě. Podle nedávné zprávy Evropského patentového úřadu Huawei loni podal 3 524 patentových přihlášek, z nich se asi dvě třetiny z nich týkaly digitální komunikace – tedy včetně vývoje technologie 5G.

Evropská komise vydala doporučení pro pečlivější sledování kvality dodavatelů technologie 5G a jejich vlastnické struktury. Je to sada doporučení jak budovat a chránit sítě. Jak se k tomu staví Huawei?

Takzvaný Security Toolbox se skládá ze souboru doporučení a rizik založených na koordinovaném hodnocení rizika kybernetické bezpečnosti 5G sítí EU. Soubor nástrojů ale není závazný pro členské státy EU, které se tak mohou rozhodnout, jakým způsobem chtějí pokračovat v zabezpečení 5G sítí.

Společnost Huawei plně podporuje úsilí EU a členských států o zajištění bezpečnosti svých sítí 5G. Zařazení naší společnosti jako dodavatele s vysokým rizikem z důvodu země původu však nespravedlivě poškozuje obchodní pověst a nepřiměřeně řeší příslušná bezpečnostní rizika.

Posuzování rizikových dodavatelů by podle našeho názoru mělo být založené na jasných, konkrétních, transparentních, nediskriminačních a přiměřených kritériích odrážejících objektivní okolnosti a především podložené důkazy. Je důležité, aby i členské státy EU jednaly v příslušném právním rámci mezinárodních a unijních právních předpisů a dohod. To, že jednoho z výrobců umístíte na seznam rizikových dodavatelů pouze kvůli zemi původu, podle nás správný přístup není.

Huawei je v Evropě přítomna téměř 20 let a má prokazatelně dobré výsledky v oblasti bezpečnosti. Proto budeme pokračovat ve spolupráci s evropskými vládami a průmyslem na vývoji společných norem pro posílení bezpečnosti a spolehlivosti sítě.

SDÍLET