Více než polovina firem řeší financování online. Nejrychleji rostou čísla u bankovních záruk

Komerční článek

Online řešení šetří nejen čas, ale i náklady. Digitální žádosti mají výhodu v rychlosti zpracování, zcela bezpapírovém procesu a neplatí pro ně žádná omezení. Klientům je tak nabízena plnohodnotná online služba. Například v Raiffeisenbank každý měsíc přibývají klienti, kteří online žádají o čerpání úvěru nebo vystavení bankovní záruky.

Díky online řešení Raiffeisenbank klient získává detailní přehled o všech žádostech týkajících se čerpání úvěru nebo vystavení bankovní záruky, a to včetně informací o jejich stavu. Služba nevyžaduje žádnou speciální instalaci, protože je automatickou součástí internetového bankovnictví, a její využívání je tedy zdarma.

S ohledem na intenzivní kontakt s klienty a přenesení jejich potřeb do vývoje digitálního kanálu je přechod do světa digitálních žádostí velmi rychlý. Digitální žádosti o čerpání dosahují aktuálně poměru 40 procent, u bankovních záruk tento poměr pak přesahuje 60procentní hranici žádostí podaných právě touto cestou.

Banka navíc neustále pracuje na vývoji prostředí. Parametrizuje formuláře žádostí, přidává nové funkcionality a celkově se snaží o zjednodušení celé služby, po jejímž vyzkoušení se klienti k papíru již nevracejí. Vývoj platformy je z velké části ovlivněn zpětnou vazbou od klientů, kteří jsou díky tomu přímou součástí jejího dalšího rozvoje.

„Službu dlouhodobě používáme a vnímáme ji jako krok kupředu. Vítáme, a primárně oceňujeme, snahu Raiffeisenbank o zapracování našich podnětů k dalšímu rozvoji platformy,” říká Jan Hájek, manažer útvaru strukturované financování z ČEZ, a. s.

„Při přechodu do světa digitálních žádostí ke klientům přistupujeme individuálně a maximálně jim při tomto přechodu pomáháme. To je ze strany klientů velmi oceňováno a má pozitivní dopad na rychlou utilizaci nabízené služby,“ doplňuje Michaela Hrušková, vedoucí oddělení bankovních záruk a dokumentárních obchodů Raiffeisenbank.

Benefity online žádostí:

  • Rychlost a flexibilita komunikace
  • Plně bezpapírová forma
  • Zástupce firmy může podepisovat i v zahraničí
  • Všechno v jedné aplikaci (účty, karty, úvěry, trade finance produkty, žádosti)
  • Přehled úvěrů a trade finance produktů na jednom místě
  • Statutární zástupce může podepsat žádost ve svém počítači, nemusí být pro podpis přihlášen do aplikace IB
  • Žádost vzniká vyplněním formuláře přímo v internetovém bankovnictví (není zpracována mimo platformu)
sinfin.digital