Julius von Payer: Dobrodruh z Teplic, který objevil Zemi Františka Josefa

Adam Maršál

Kdo by nechtěl být jako on? Muž, který se vypravil do neznámých polárních pustin, objevil tam nový ostrov, pojmenoval ho po hlavě své vlasti a domů se vrátil jako hrdina, který po povýšení do šlechtického stavu strávil zbytek života jako uznávaný malíř vystavující ve Vídni či Paříži. Jestli vám to přijde na jednoho člověka až moc, možná vás překvapí, že mluvíme o rodáku z Teplic Juliovi von Payerovi. I Česko dalo světu muže velkých činů, byť ne všichni nutně mluvili česky. Payer byl jedním z nich.

Jako Neil Armstrong a Buzz Aldrin po své misi na Měsíc se o necelé století dřív musel zřejmě cítit Julius von Payer při svém slavnostním návratu do vlasti poté, co na dalekém severu objevil do té doby neznámý a nikým nepopsaný ostrov. Pojmenoval jej po „nejvyšší hlavě“ své vlasti jako Zemi Františka Josefa – a císař jej po návratu osobně přijal na svém dvoře ve Vídni.

Payer v oblasti východně od Špicberk v mapách zakreslil i další dříve neznámá místa jako třeba Šanovský nebo Brněnský mys či Wilczekovu zemi – po šlechtici, uhlobaronu a mecenáši výpravy Johannu Nepomuku Wilczekovi ze Slezska.

Pro vnitrozemskou evropskou velmoc šlo o gesto mezinárodního významu svědčícím o tom, že i Rakousko-Uhersko se dokáže blýsknout mořeplavbou světových kvalit. Za tím vším stál houževnatý vousáč původem z Čech.

Od kartografa z Šanova k polárníkovi

Julius von Payer se narodil v Schönau, česky Šanově, který byl na konci 19. století pohlcen Teplicemi. Česky neuměl a jako většina „českých“ Němců považoval Rakouskou monarchii za svou vlast. Už od mládí se připravoval na vojenskou kariéru – v deseti nastoupil na kadetku poblíž Krakova, v patnácti pokračoval na vojenské akademii u Vídně, poté byl umístěn do (tehdy ještě rakouské Verony) jako vojenský kartograf – v armádních projektech II. a III. vojenského mapování (tzn. aktualizace předchozích geografických a geodetických dat) vyměřoval a zakresloval do vojenských map alpské vrcholy, přičemž jich asi sto osobně zdolal, z nich pak skoro polovinu prvovýstupem.

Členům výpravy vedené Juliem von Payerem (vlevo) a Carl Wayprechtem byly ve Vídni přiznány nejvyšší pocty a přijetí u samotného císaře.

Bylo jen otázkou času, přesněji řečeno pár let, kdy ho jeho dobrodružná povaha zavede do mnohem odvážnějších objevů ve vzdálenějších koutech světa. Své první zkušenosti z polárních oblastí začal čerpat na konci 60. let 19. století již coby zaměstnanec Vojenského zeměpisného ústavu ve Vídni během německých polárních výprav do Grónska. Expediční plavidlo první výpravy tehdy uvízlo v ledu, což donutilo posádku strávit 200 dní na kře ledové, ale Payer nelenil a prozkoumával okolí na saních. Po návratu byl z Payera ošlehaný námořník ochotný ve jménu dobrodružství podstoupit jakoukoli výzvu.

Objevná výprava

Ta životní přišla o tři roky později, kdy se Julius von Payer vydal v roli lodního důstojníka hledat severní spojení, které by mu umožnilo dostat se podél severního pobřeží Sibiře dál na východ. Posádka byla ukázkově rakousko-uherská již jen podle jmen účastníků. Na palubu se mimo jiné nalodili námořní důstojník Gustav Brosch z Chomutova, Eduard Orel z Nového Jičína, topič Josef Pospíšil z Přerova nebo strojník Ota Kříž z Pačlavic u Kroměříže.

Mezinárodní výprava čítající 24 mužů se vydala do neznáma na palubě průzkumné plachetnice z pomocným parním pohonem pojmenovaném po admirálu Wilhelmu von Tegetthoff. Její trup byl uzpůsoben, aby odolal tlaku sevření v ledu a její lodní šroub před krami chránila ocelová konstrukce. Loď vezla zásoby na tři roky a 130 tun uhlí.

Plachetnice s parní přípomocí Admiral Teggethoff, na níž Julius von Payer objevil Zemi Františka Josefa.

Co se na takové výpravy vozilo? Počítalo se s tím, že posádka plující polární pustinou musela být soběstačná co se týká jídla i pití. Potraviny se konzervovaly nasolením nebo zatavením do plechových konzerv. Do konzerv se uskladňovaly tuny citrónové šťávy, brambor, pudinku a dalších potravin. Novinkou pro námořní výpravy v 19. století bylo destilační zařízení pro výrobu sladké vody, která se používala především pro parní stroj.

Na pokraji vysílení

Loď vyplula v červnu 1872 z německého přístavu Bremerhaven, přičemž už v srpnu uvízla v ledu, v jehož zajetí driftovala podél souostroví Nová země. Během této cesty došlo k objevení Země Františka Josefa, kterou posádka během roku 1873 prozkoumala a popsala. Když ani na jaře 1874 nedošlo k uvolnění lodi, Weyprecht s Payerem se rozhodli ji opustit a táhnout záchranné čluny po ledu. 

Takhle fatální okamžik opuštění lodi Admiral Teggethoff uvízlé v ledu ztvárnil rakouský malíř Adolf Obermüllner.

Strastiplná pouť trvala tři měsíce od května do srpna, než dosáhla volného moře, po němž se vydala hledat Novou zemi. K smrti vyčerpané námořníky nakonec zachránila ruská loď Nikolaj I. Návrat do vlasti byl triumfální. Payerovi se dostalo veškerých poct i povýšení do šlechtického stavu, ale v následujícím období byly mnohé úspěchy výpravy zpochybňovány. Payer odešel z armády a cestování vyměnil za svou druhou vášeň - výtvarné umění.

Strašidelné obrazy z polární tragédie

Poté, co ve Frankfurtu nad Mohanem a v Mnichově vystudoval malířství, se proslavil sérií obrazů zachycující osudy výpravy polárního dobrodruha Johna Franklina.

Franklinova expedice byla v době Payerova života velké téma. Mysterium, které nezdařenou výpravu obestíralo, se nerozpustilo dodnes.

Jen ve stručnosti: plavba vedená zkušeným kapitánem Johnem Franklinem měla za cíl objevit námořní spojení mezi Atlantikem a Pacifikem severní cestou, tedy Severním ledovým oceánem severně od Kanady. Do neznáma se vydaly lodi HMS Erebus a HMS Terror, ale ani jedna nikdy nedosáhla svého cíle. Všichni členové zahynuli, přičemž o jejich osudu nebylo dlouho nic známo. Nedochovaly se žádné písemné a ani jiné záznamy pořízené posádkou.

U nás nejznámějším Payerovým obrazem je Záliv smrti, který je vystavený v Geofyzikálním ústavu v Praze. Jeho zmenšenou verzi s názvem Polární katastrofa vlastní Česká spořitelna.

Kanibalismus nebo smrt

Až ze setkání s Eskymáky začaly do Evropy prosakovat zprávy o zoufalé cestě ze zamrzlých lodí na pevninu, úmrtích i kanibalismu posledních přeživších. Vše ale byly informace z druhé ruky nepodložené hodnověrnými důkazy. Při čtení historických pramenů člověku dojde, proč z Payerových obrazů zachycujících poslední dny Franklinovy výpravy čiší ryzí děs, beznaděj a strach, jaký jen o pár let později vylíčil praotec hororu H. P. Lovecraft ve svém temném románu v Horách šílenství, který se rovněž odehrává v polární pustině. Obě lodě z Franklinovy výpravy byly mimochodem objeveny teprve nedávno, a to v roce 2014 (HMS Erebus), respektive 2016 (HMS Terror).

Studie k obrazu Záliv smrti od Julia von Payera evokuje pozdější horrové scény z díla H.P. Lovecrafta.

Některé z obrazů se nadobro ztratily, u některých se dochovaly reprodukce, kdežto jiné jsou dodnes k vidění. Jeden například visí v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu v Praze. Jeho soubor byl oceněn i na velké výstavě v Paříži. Julius von Payer zemřel na mrtvici ve slovinském Bledu v roce 1912. Jeho příběh dokazuje, že život není o tom, kde se narodíte, ale spíš, kam jdete. Kam se vydáte. A je jedno, jestli pěšky, nebo na lodi. Dnes už si to neumíme představit. 

Na rodném domě Julia Payera v Teplicích - Šanově visí pamětní deska.

Pokud někam plujeme, ptáme se na rozměry kajuty, bohatost chodů v bufetovém stravování all inclusive a zastávkách na prohlídku památek. Nic z toho námořníka, vojáka, objevitele a dobrodruha Julia von Payera během plavby Severním polárním mořem nečekalo. Zaručeno bylo strádání, chlad, nepohoda a permanentní nejistota, jestli to vůbec přežije - prostě vyhlídky imponující každému správému muži. Takových nebylo nikdy dost.

Dobrodruh z Jižní Moravy si v Americe koupil plantáž s otroky, a pak šel žít mezi indiány

Příběh vlka samotáře: Nehledejte mě, zahynete! Poslední slova předobrazu Indiany Jonese

Zapomenutí manželé Coriovi. Držitelé Nobelovy ceny se komunistům nehodili do osnov

sinfin.digital