BigBoard podporuje Armádu České republiky

Prezentace klienta

Jednička na trhu venkovní reklamy, společnost BigBoard, spustila na konci roku 2020 masivní billboardovou kampaň, která upozorňuje na fakt, že Armáda České republiky je schopná hájit nejen bezpečnost naší země, ale aktuálně je i jedním z klíčových prvků státu v boji proti nákaze covid-19. Kampaň na své náklady vyrobila a na své plochy zdarma umístila skupina BigBoard prostřednictvím své nadace.

Nadace BigBoard podpořila současnou komunikační kampaň Armády České republiky (dále jen AČR) více než 200 venkovními plochami v rámci celé ČR a pražského metra. „Naše firma a tedy i naše nadace podporují armádu dlouhodobě. Už v minulém roce jsme se zapojili do úspěšné náborové kampaně a poskytli armádě 70 venkovních ploch. Současnou kampaň chápeme jako naše poděkování armádě, ale především chceme ukázat, že armáda je jednou z mála složek státu, která profesionálně a na velmi vysoké úrovni zvládá každý úkol, který je jí svěřen,“ řekl předseda představenstva skupiny BigBoard Richard Fuxa.

Skupina BigBoard komunikačně podporuje aktivity AČR dlouhodobě, podílela se na více komunikačních kampaních armády a před několika lety stála i u zrodu Asociace pro podporu aktivní zálohy. V minulosti pomáhala i vojákům, kteří utrpěli zranění v zahraničních misích s návratem k běžnému životu po propuštění z nemocnice.

Vážíme si toho, že můžeme podporovat naše vojáky. Zároveň bych ale chtěl poznamenat, že to není naše jediná charitativní aktivita. Za dobu existence skupiny BigBoard jsme podpořili nejrůznější charitativní a společensky odpovědné projekty skrze reklamní plnění přesahující částku 250 mil. Kč,“ dodal předseda představenstva skupiny BigBoard Richard Fuxa.

sinfin.digital