Čeští zubaři se zdráhají odkládat zákroky kvůli covidu. Mohlo by to mít fatální následky, říká Zdařil

Světová zdravotnická organizace (WHO) v úterý oficiálně doporučila zubařským ordinacím, aby kvůli nové vlně šíření covidu-19 odložily většinu neakutních zubařských zákroků. K zubaři by měl jít pouze člověk s náhlými potížemi, tedy ten, kterého bolí zuby. Podle člena představenstva České stomatologické komory Libora Zdařila jsou doporučení WHO zbytečně plošná a zřejmě i kontraproduktivní. K zamezení šíření nákazy údajně stačí opatření, které už dříve přijala Česká stomatologická komora (ČSK). „Každý zubař má povinnost chovat se tak, jako kdyby byl jeho pacient potenciálně infekční. Plošná omezení zubařské péče by přinesla víc škody než užitku,“ uvedl Zdařil v rozhovoru pro INFO.CZ.

Z laického pohledu zní doporučení WHO logicky. Těžko si lze představit rizikovější prostředí pro přenos koronaviru než zubařskou ordinaci. Vy s tím nesouhlasíte?

Ano, zubaři jsou možná společně s anesteziology asi vůbec nejohroženější skupinou z hlediska možné nákazy koronavirem mezi všemi zdravotníky a možná i v populaci vůbec. To ale pouze za předpokladu, že by zubař i jeho personál nedodržovali základní pravidla hygieny, schválená hygienickými řády pro daná pracoviště a doporučení ČSK. A to se naštěstí neděje. Právě naopak. Za celou dobu od propuknutí pandemie evidujeme pouze jediného zubaře, pozitivně testovaného na covid-19, a i u něj se zřejmě jednalo o přenos mimo ordinaci.

Čili omezení stomatologické péče doporučované WHO podle vás postrádá smysl?

Podobné doporučení k omezení neakutní péče nám už na jaře formou závazné vyhlášky sdělilo vedení Jihočeského kraje (Libor Zdařil ordinuje v Českých Budějovicích, pozn. red). Jako vedení komory jsme se proti tomuto opatření vymezili a krátce poté bylo v souběhu s ukončením nouzového stavu zrušeno.

Proč? Z jakého důvodu?

Představa o tom, že když zrušíme třeba preventivní prohlídky a další zákroky, které nejsou vyvolané akutními potížemi pacienta, tak zabráníme šíření koronaviru a tedy i onemocnění pacientů, je prostě mylná. Dnešní zkušenosti například z Číny naopak dokazují, že když se kvůli hrozbě nákazy covid-19 omezí stomatologická péče, může to mít fatální dopad na lidské zdraví a dokonce na kolaps organizace zdravotnické péče jako celku. Zanedbané zuby mohou být velmi nebezpečné, někdy i z hlediska ohrožení života.

WHO ale ve svém doporučení mluví o neakutních, odložitelných zákrocích, které mohou být provedeny až poté, co se současný nárůst šíření nákazy covidem zastaví. Ani s takovým omezením nesouhlasíte?

Kdo ale rozhodne, který zákrok je odložitelný a který nikoliv? To nikdo nedefinuje. Je nasazení nabroušené korunky nebo můstku odložitelný zákrok? Kaz bez bolesti? Nebo plánovaná preventivní prohlídka, která může odhalit řadu akutních problémů v ústech pacienta? Pojem neodložitelný zákrok se určitě nemůže vztahovat jen na bolestivé stavy.

Investigativní novinařina není zveřejňování úniků ze spisů. Novináři by neměli využívat tajné služby, říká Šlerka

WHO jako největší hrozbu nákazy zmiňuje vrtání, kdy se voda z chlazení vrtačky mísí se slinami pacienta a aerosoly se pak dostávají do ovzduší. Vy se nebojíte, že se můžete nakazit?

Tady je třeba důrazně připomenout, že covid-19 není zdaleka jedinou infekční hrozbou nákazy v naší ordinaci. Naopak. Zubař se musí dokonce ze zákona chovat tak, jako kdyby předpokládal, že každý jeho pacient má infekční žloutenku, otevřenou tuberkulózu nebo virus HIV. A podle toho sebe i pacienty chránit. K této formě ochrany pak schválil sněm České stomatologické komory kvůli koronaviru a jiným plošným epidemiím ještě aktualizovaná, doplňující závazná doporučení k dalším opatřením, kterých je celá řada.

O jaká opatření se například jedná?

Primárně je to třeba selekce pacienta před ošetřením formou dotazníku a měření teploty. Pokud zubař pracuje s pacientem, který je covid-19 pozitivní nebo může být považován za rizikového, měl by mít obličej chráněný nejen ochranným obličejovým štítem, ale také si chránit oči brýlemi. Je také povinen používat účinný respirátor a další pomůcky jako plášť a pokrývku hlavy. Pak jsou tu opatření pro pacienty, týkající se způsobu čekání na zákrok, objednávání pacientů atd. Jestliže všechna doporučení zubař dodržuje, což by měl, je riziko přenosu nákazy snížené na minimum.

Riziko ale přesto existuje. Je vůbec možné se naprosto dokonale ochránit, když vrtáte zub člověku, o kterém víte, že je covid pozitivní? A aerosoly z jeho úst se rozšiřují do ovzduší kolem vás?

V tomto případě se doporučuje, aby zubař spíše zub odstranil, než vrtal. Ale i v jiných případech je to vždy otázka zhodnocení míry rizika. Každý zubař by měl být, a také je, natolik svéprávný a odpovědný, aby zhodnotil rizikovost konkrétního zákroku z hlediska přenosu nákazy u jednotlivých pacientů. Je to jeho individuální rozhodnutí, o to jde. My jen nesouhlasíme s tím, a to je podstata mé kritiky doporučení WHO, aby se přijímaly nějaké plošné zákazy u určitých takzvaně odložitelných zákroků jako celek. Třeba odkládání preventivních prohlídek je čirý nesmysl.

Proč?

Protože jestliže dnes existuje zubařský zákrok, který je z hlediska přenosu koronaviru vůbec nejméně rizikový, pak je to právě preventivní prohlídka. Tam je to riziko opravdu minimální a přitom může kontrola odhalit řadu potíží s možnými fatálními následky. Není proto jediný důvod k tomu, abychom preventivní prohlídky rušili. O tom, že náš dosavadní způsob prevence proti covidu v zubařských ordinacích je dostatečně účinný, svědčí i mezinárodní ohlas. Systém preventivních opatření, který platí v Česku na základě závazného doporučení sněmu ČSK, převzaly i některé další evropské země, například Portugalsko.

Leckdo ale může zubaře obviňovat z toho, že se omezení takzvané odložitelné péče brání kvůli tomu, aby nepřišli o peníze…

Pokud bychom měli fungovat pouze jako pohotovost a ošetřovali jen pacienty, trpící nesnesitelnými bolestmi zubů, pak by to bylo pro ordinace, které zároveň zaměstnávají řadu lidí a splácejí vybavení, pochopitelně likvidační. Tedy za předpokladu, že by nám jako u jiných oborů nepomohl stát. Na druhou stranu si myslím, že i z prosté logiky vyplývá, že omezení zubařské péče kvůli covidu zatím není nutné. Nenacházíme se v jinak nestandardních podmínkám oproti těm, na které jsme provozně připraveni. Důkazem je už zmíněný fakt, že až na jedno již zmiňované podezření zatím není evidován žádný přenos nákazy koronavirem v zubařské ordinaci. Z toho vyplývá, že se zubaři chovají opravdu velmi odpovědně. Větší riziko přenosu koronaviru dnes určitě hrozí v nějakém nočním baru, domácnosti nebo v nákupním středisku než v zubařské ordinaci.

SDÍLET
sinfin.digital