Vláda ztrácí důvěru. Češi podceňují koronavirus a omezují se méně než na jaře

Nárůst počtu lidí, kteří pracují z domu, byl v druhém říjnovém týdnu oproti září malý. Z šetření Život během pandemie plyne, že na home office bylo jen deset procent pracovně aktivních respondentů. A to zejména díky nárůstu v IT a finančním sektoru. Na jaře, během první vlny koronaviru, přitom byla na home office téměř čtvrtina lidí, a další nepracovali. Také míra kontaktů klesla ve sledovaném týdnu jen velmi málo.

Šetření tak potvrzuje relativně laxní přístup nemalého počtu lidí k doporučením vlády. Ukazuje se, že vláda ztrácí důvěru a především autoritu. Lidé jí přestávají věřit a na rozdíl od jarních měsíců hrozbu nakažení koronavirem podceňují, jak naznačují také data jiných agentur. Podle sociologa Daniela Prokopa z agentury PAQ Research, která stojí za projektem Život během pandemie, lze sice v dalších dnech, tedy po 11. říjnu, očekávat další nárůst lidí pracujících z domu, avšak podle dat Google mobility track, která agentura páruje se svými daty, spíše v jednotkách procentních bodů. „Nikoli na jarní úroveň,“ upozorňuje Prokop.

Pokud jde o míru kontaktů, která také klesá velmi málo, respondenti v průměru reportovali, že byli v týdnu ve významném kontaktu (pět minut osobně) s dvaceti lidmi, což je oproti předchozímu období pokles z hodnot mezi 22 až 24. Pro srovnání, na jaře lidé udávali v průměru sedm až osm kontaktů týdně. Další pokles lze podle Prokopa sice očekávat v týdnu od 12. října, svízel ale spočívá v tom, že dnešní epidemiologickou situaci stále ovlivňuje velká aktivita do 11. října.

Demencí proti koronaviru. Na Staromáku dostali nakládačku hlavně nespokojení občané

sinfin.digital