Zákony na ochranu nájemníků problém jenom odsouvají. Navíc odporují Ústavě, tvrdí právníci

Vojtěch Kristen

15. 04. 2020 • 20:45

Do Senátu míří dvojice zákonů, jež mají zmírnit dopady koronaviru na nájemníky, kteří nezvládají platit nájem. Pokud projdou, do konce roku jim pronajímatel nemůže vypovědět smlouvu. Zákony se však dostávají pod palbu kritiky nejen od pronajímatelů, ale i od opozice či právníků. Ti tvrdí, že tato legislativa pouze odsouvá problém a navíc je i protiústavní.

„Snaha vlády zamezit negativním dopadům (pandemie koronaviru, pozn. red.) je sice pochopitelná, ale oba Sněmovnou schválené zákony ve skutečnosti neposkytují žádnou finanční pomoc nájemníkům,“ tvrdí ve své analýze právnička Hana Marvanová.

Zákony podle ní přenáší odpovědnost a ekonomickou zátěž na soukromé pronajímatele, a to bez jakékoli náhrady. Marvanová uvádí, že taková praxe je protiústavní, a pouze oddaluje řešení problémů, které podle ní nepochybně vzniknou.

„Pro nájemce to znamená velké riziko pádu do dluhové pasti, a tedy naopak potenciální prohloubení jejich finančních problémů a prohloubení problémů hospodářství,“ upozorňuje advokátka a pražská radní.

Také jiní právníci poukazují na to, že zákon čekající na posvěcení Senátem není v souladu s Ústavou. Ta sice omezení vlastnického práva v některých případech připouští, vždy však s náhradou. A právě s ní se u předkládané legislativy nepočítá.

Zástupci pronajímatelů proto argumentují, že by bylo férové, aby se stát za případné dlužné nájmy zaručil, podobně jako u bank za bankovní úvěry. S ohledem na složitou ekonomickou situaci je totiž reálné, že mnohým nájemcům se nepodaří do konce konce roku zaplatit veškeré vzniklé dluhy na nájemném, což pro ně znamená nejen přímé ohrožení bydlení či užívání prostor k podnikání, ale také riziko insolvence. 

„Zatímco v případě bank stát počítá se stovkami miliard korun na státní záruky na splacení půjček podnikatelům, v případě pronajímatelů je jednostranně přenecháváno veškeré riziko a ekonomický dopad na nájemcích a pronajímatelích. V těchto srovnatelných případech je tedy postupováno odlišně a zcela nespravedlivě,“ tvrdí Občanské sdružení majitelů domů.

Neopodstatněné přenesení povinnosti z nájemců na majitele odmítá i opozice. „Tím, že se problém přesune z nájemníků na pronajímatele, se z hlediska státu nevyřeší,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala v novém diskusním pořadu INFO.CZ Půr!, který si na našich stránkách budete moci pustit už ve čtvrtek ráno. 

SDÍLET