Z jednání Rady ČT byl ukřičený cirkus. Radní volili novou dozorčí komisi

25. 11. 2020 • 16:03
Radní České televize si ve středu zvolili novou dozorčí komisi. Předcházela tomu ostrá debata, kdy se hádali a překřikovali. Místopředseda Rady ČT Pavel Matocha, který schůzi řídil, chtěl odebrat slovo Zdeňku Šarapatkovi. Ten dnešní volbu, respektive odvolání minulé dozorčí komise, označil za nezákonnou, a proto se jí odmítl zúčastnit. Nehlasovali ani radní René Kühn a Jaroslav Dědič.

Novými členy dozorčí komise se stali Michal Petrman, Petr Juchelka, Jan Lamser, Eva Hubková a Zuzana Prokopcová. Petrman a Juchelka byli zvoleni deseti, respektive devíti hlasy už v prvním kole volby. Petrman je finanční konzultant, člen správní rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, je také členem dozorčí rady a výboru pro audit MONETA Money Bank. Nominoval ho radní Pavel Kysilka. Juchelku nominoval místopředseda Rady Pavel Matocha, je předsedou představenstva letiště Pardubice. 

Do druhého kola postoupilo šest kandidátů: Filip Hejl, Eva Hubková, Jan Lamser, Oldřich Lichtenberg, Zuzana Prokopcová a Radek Žádník. Z nich byl ve druhém kole zvolen pouze Jan Lamser, kterého do dozorčí komise nominoval Daniel Váňa. Lamser je bankéř, podnikatel a konzultant. Ve druhém kole ho volilo devět radních. Do posledního třetího kola první volby postoupili Žádník, Prokopcová, Hubková a Hejl. Radní původně nikoho z nich nevybrali, v další volbě uspěly auditorka Prokopcová a bývalá zaměstnankyně České televize, spojenkyně Vladimíra Karmazína a letos neúspěšná kandidátka do Rady ČT Hubková.

Volba se uskutečnila ve značně rozjitřené atmosféře, ostatně je téměř jisté, že celá věc skončí u soudu. Expředseda televizní rady René Kühn v úvodu jednání navrhl, aby se hlasování přesunulo na prosinec. Odůvodnil to mimo jiné tím, že by tak radní získali čas k tomu, aby mohli lépe odůvodnit odvolání minulé dozorčí komise, ke kterému došlo spěšně a bez vysvětlení před dvěma týdny. Tento krok Rady ČT v mezičase kritizoval Senát nebo ministr kultury Lubomír Zaorálek. Ke Kühnovi se přidali také Zdeněk Šarapatka a Martin Doktor, tím to ale skončilo.

Zdeněk Šarapatka následně zaútočil na okleštěné vedení rady (v danou chvíli ho tvoří dva místopředsedové: Pavel Matocha a Daniel Váňa), že přistoupilo k volbě komise, aniž by se předtím debatovalo. „Jak si vůbec můžete dovolit tvrzení, že do toho nikomu nic není,“ pravil směrem k Pavlu Matochovi, který jako místopředseda dnešní jednání rady vedl. Podle Šarapatky je s ohledem na to, že radní zastupují v dozorčím orgánu veřejnoprávní televize koncesionáře, neobhajitelné, pokud si volbu domluvili na neveřejném jednání, kde se jim jednotliví kandidáti do dozorčí komise ve středu dopoledne také představili.

Šarapatka následně radním přečetl právní stanovisko, jehož autorkou je Hana Marvanová. A ta podobně jako zmíněný Lubomír Zaorálek, zpochybnila odvolání minulé dozorčí komise. Podle ní nemělo oporu v zákoně. Šarapatka svým kolegům v radě připomněl, že na veřejném jednání svůj postup vůbec neodůvodnili. Podle Marvanové zase zákon vůbec nepracuje s tím, že by byla dozorčí komise odvolána jako celek. Šarpatka se pak jal číst dopis generálního ředitele televize Petra Dvořáka adresovaný radním.

Místopředseda Pavel Matocha ho po chvíli chtěl nechat „vypnout“ technikem a pokoušel se mu odebrat slovo. Chvíli se spolu se Šarapatkou překřikovali, mluvili na mikrofony oba zároveň. Šarapatka si ale slovo vzít nenechal a technik ho nevypnul. „Konstatuji, že radní Šarapatka narušuje schůzi Rady ČT,“ prohlásil poté Matocha. „Vás, pane Matocho, respektovat nebudu,“ reagoval druhý z aktérů.

Dvořák v dopise radním zdůraznil, že lze mít u některých kandidátů do dozorčí komise pochybnosti ohledně jejich nestrannosti. Konkrétně uvedl Radka Žádníka a Evu Hubkovou. „Člen dozorčí komise nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, v politických hnutích nebo občanských sdružení, ani nesmí při výkonu své funkce v dozorčí komisi jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů,“ píše se v dopise. A protože vedení České televize podle Dvořáka obdrželo seznam nominovaných až ve středu ráno, nebylo podle jeho slov možné ověřit, zda všichni kandidáti splňují zákonné předpoklady pro výkon funkce.

Radní Pavel Kysilka se pak vrátil k odvolání minulé dozorčí komise, radní podle jeho právního rozboru postupovali v souladu se zákonem. Totéž tvrdí Hana Lipovská nebo Pavel Matocha. Vypjatou atmosféru se těsně před volbou dozorčí komise snažili uklidnit Kühn a Dědič, tedy radní, kteří minulý týden rezignovali na post předsedy a místopředsedy Rady ČT. Popravdě řečeno v tom příliš úspěšní nebyli. Nová většina v radě si prohlasovala vše hlavní, co potřebovala. Navíc si vytvořila dostatečný prostor pro dohodu o novém předsedovi a místopředsedovi, jejichž volba byla z dneška přeložena na prosincové jednání rady.