Za hranou. Právníci se v „kauze FlashNews“ přiklánějí na stranu vydavatelů

Jde o legální praxi, nebo ne? Odpověď na tuto otázku v posledních dnech hledá stále více tuzemských vydavatelů, kteří často s překvapením zjišťují, že se jejich obsah bez svolení objevuje na nové platformě Filipa Horkého FlashNews. Web INFO.CZ – který se podobně jako jiní vydavatelé právně brání nedovolenému přebírání vlastního obsahu – proto oslovil nezávislé experty na mediální právo s žádostí o komentář; zároveň jsme požádali i o právní analýzu samu platformu FlashNews. 

Nejprve krátká rekapitulace. Miliardář a zakladatel Livesportu Martin Hájek asi před rokem rozjel projekt nového zpravodajského agregátoru, před několika dny slavnostně spuštěného a pojmenovaného FlashNews. Nová platforma funguje poměrně jednoduše, z různých zdrojů si stahuje zpravodajský a další obsah, který nabízí svým čtenářům. Podle šéfa projektu a bývalého novináře Filipa Horkého je takových zdrojů asi deset tisíc a média z nich tvoří asi desetinu. Navzdory tomu si však lze jen těžko představit existenci platformy bez těchto zdrojů. Z pohledu běžného užívání totiž právě vydavatelé tvoří na FlashNews většinu obsahu.

Na počátku týdne INFO.CZ přineslo rozhořčenou reakci největších tuzemských vydavatelství, která s praxí přebírání byť jen částí svých textů nesouhlasí. Některá opakovaně – a zatím neúspěšně – vyzývala FlashNews, aby jejich obsah nezobrazovaly, další chystají právní kroky. Ve chvíli, kdy jsme na praxi FlashNews upozornili, se objevila řada reakcí dalších vydavatelů, kteří o přebírání svých textů třeba ani nevěděli. Jak taková praxe může vydavatele poškozovat, jsme ukázali v původním článku. V zásadě jde o to, že tento přístup vede k poklesu návštěvnosti a tím poklesu reklamních příjmů. 

Názory právníků

Web INFO.CZ, který se rovněž brání praxi nepovoleného přebírání obsahu, proto požádal o názor nezávislé právní experty, kteří se dlouhodobě věnují mediálnímu a autorskému právu. Ti unisono tvrdí, že praxe FlashNews může být, a dost pravděpodobně také je, v konfliktu s tuzemskou legislativou, zejména s autorským zákonem. 

„FlashNews svým jednáním vůči vydavatelům, jejichž články bez souhlasu zcela přebírají, dle našeho názoru porušují nejen autorský zákon, ale dopouští se i nekalosoutěžního jednání, konkrétně parazitování na pověsti,“ vysvětluje pro INFO.CZ advokát Jakub Blažek, společník a jednatel AK Blažek a Bureš. Dotčení vydavatelé se podle Blažka bez problémů mohou domáhat řady nároků. „Mohou po platformě požadovat nejen stažení článků, ale také náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení,“ dodává advokát pro INFO.CZ.

Šéf odvolané Dozorčí komise ČT: Nové radní televize vůbec nezajímá, polovina původních kolaboruje

V podobném duchu reaguje i druhý oslovený renomovaný advokát, Jiří Matzner. „Pokud jde o sdílení pouze názvu článku, mohlo by takové převzetí být bez povinnosti vypořádat se s užitím takového díla, tedy nehradit žádnou odměnu, byť je třeba říct, že i název může být autorským dílem. Již dnes je možné autorské dílo v podobě článku chránit a za jeho užití požadovat odměnu,“ dodává advokát.

Ještě silnější právní pozici pak nespokojeným vydavatelům, kteří opakovaně – a prozatím marně – apelují na FlashNews, aby je do svého feedu nezařazovaly, přinese plánovaná implementace takzvané copyrightové směrnice. Ta by měla být to tuzemského právního řádu transponována do poloviny příštího roku, jedna z jejích částí přitom přímo řeší tento typ přebírání obsahu. 

Podle advokátky Petry Dolejšové, která byla součástí týmu, jenž probíral a připomínkoval směrnici v rámci jejího provedení v ČR, dává směrnice vydavatelům do ruky silnou zbraň. „Bezproblémové by podle mě bylo převzetí titulku zprávy, fotografie už nebude spadat pod výjimku a s otazníkem zůstává perex,“ vysvětluje Dolejšová. Po zvážení všech pro a proti advokátka tvrdí: „Z pohledu vydavatelů tam vidím velkou šanci na úspěch – právě díky digisměrnici.“

Pohled Livesportu

Kromě nezávislých právních expertů INFO.CZ požádalo i FlashNews o jejich právní analýzu, která podle proklamací společnosti hovoří o tom, že přebírání obsahu v kolizi se zákonem není. Firma Martina Hájka sice odmítla poskytnout celou analýzu – „poměrně detailně se v ní popisují způsob fungování služby a naše vnitřní procesy, tedy know-how, které budujeme několik let a do kterého jsme hodně investovali“ – nicméně získali jsme alespoň částečné vyjádření s žádostí, abychom jej otiskli v plné šíři. Níže tak činíme.

Nebylo všechno jenom špatně aneb Co pozitivního zbylo po Donaldu Trumpovi

„Veškerý obsah je ve službě FlashNews zobrazován v souladu s právními předpisy, zejména autorským zákonem. Ne každý obsah, který je na internetu dostupný, je totiž autorsky chráněný, přičemž i autorsky chráněný obsah lze za určitých podmínek užívat bez souhlasu držitele práv,“ začíná svou argumentaci partner advokátní kanceláře Rowan Legal Michal Nulíček, který se na vypracování právní analýzy podílel. „Aby byl úryvek textu chráněn, musí vyjadřovat určitou originalitu, tedy autorův tvůrčí vklad. Toto často titulky článků v délce několika slov, které pouze oznamují hlavní obsah zprávy, nesplňují. Proto nejsou chráněny jako autorská díla a jejich další užití není nijak omezeno.“ 

Nutno dodat, že ve využití titulků nevidí problém ani námi oslovení experti, například Petra Dolejšová. Otázka tak nyní je využití fotografie a perexu – v podstatě prvního odstavce, který momentálně FlashNews přebírají. „Pokud se užije citace delšího obsahu, například jednoho či více odstavců samotného textu článku, již se o užití autorského díla jednat může. I na takové případy ale zákon pamatuje, když zavádí několik výjimek z práv autorských. Služba FlashNews těchto výjimek využívá a navíc je postavena tak, aby nepřiměřeně nezasahovala do příjmů držitelů práv. Využití krátkých úryvků v tomto kontextu bude umožňovat i směrnice DSM,“ doplňuje Michal Nulíček.

Využití zpravodajské výjimky podle Pavla Čecha, koncipienta advokátní kanceláře Sedláková Legal, ale není tak prosté. „Ve vztahu k agregátorům se může uplatnit výjimka stanovená v autorském zákoně, tzv. zpravodajská licence. Dle této výjimky mohou agregátory (například FlashNews) v odpovídající míře používat výňatky ze zpravodajských děl zveřejněné v jiných sdělovacích prostředcích, pokud se týkají politických, hospodářských nebo náboženských věcí. Použití této výjimky však mohou vydavatelé zakázat. Pokud tak učiní, stačí výslovně uvést na webu, že převzetí zpravodajských děl je zapovězeno, agregátory výňatky použít nemohou,“ vysvětluje Pavel Čech, podle kterého se vydavatelé, kteří se cítí poškozeni na svých právech, mohou obrátit na soud. „Požadovat mohou po agregátorech jednak zákaz neoprávněného užívání zpravodajských děl, ale také stažení neoprávněných děl a poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou škodu.“

Provozovatel FlashNews brzy narazí do zdi. Jeho přístup vůči vydavatelům ukazuje, že se z ničeho nepoučil

Jak celý příběh FlashNews skončí, se tak – pokud budeme brát vyjádření velkých vydavatelských domů vážně – nejspíš rozhodne u soudu. Je to tak správně, právě soudci by měli být arbitry, zda a do jaké míry je možné vystavět vlastní byznys na přebírání cizího obsahu. I přesto při odhlédnutí od právní stránky je přístup platformy poměrně zarážející. Především proto, že tvůrci FlashNews se do projektu vrhli po hlavě, aniž by měli uzavřené udržitelné dohody s hlavními zpravodajskými hráči na trhu. 

„Pokud Livesport do tohoto projektu jde ve stylu, ‚tak to prosoudíme a uvidíme‘, riskuje nejen, že jednou možná zaplatí spoustu peněz, ale také to, že přijde o možné klienty, jejichž compliance programy následně neprojde – například i kvůli tomu, že pokud bude opakovaně upozorňován, že v jeho praxi mnozí shledávají protiprávní jednání, může být obchodování s ním rizikové,“ uzavírá šéf právní sekce INFO.CZ a zástupce šéfredaktora Jan Januš. 

SDÍLET
sinfin.digital