Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Australané mají zájem o kobalt u Varů, chystají se na průzkumné vrty

Australané mají zájem o kobalt u Varů, chystají se na průzkumné vrty

Australská společnost Auroch Minerals, která se zabývá těžbou lithia a mědi, projevila zájem o těžbu v bývalém českém dole Tisová. Firma už si zajistila potřebná povolení ke geologickým průzkumům, ty by měly kromě mědi potvrdit především přítomnost kobaltu, ale také menší množství zlata. 

Důl Tisová u Kraslic se nachází asi 20 kilometrů západně od Karlových Varů, těsně blízko hranic s Německem. Zástupci Auroch Minerals chtějí na podzim provést průzkumné geologické vrty podél těch, které v oblasti vznikly v minulosti, konkrétně v 50., 60. a 80. letech minulého století. Přesnějších výsledků chce Auroch dosáhnout tím, že vrty udělá hlubší, než jaké byly za minulého režimu.

„V Tisové neplánujeme okamžitě zahájit těžbu, aplikujeme devítiměsíční due diligence (náležitá opatrnost, proces, kdy společnost prověřuje možnosti před finálním rozhodnutím, pozn. red.), během které prozkoumáme zásoby a celou situaci vyhodnotíme,“ uvedl pro E15 generální ředitel Auroch Minerals Andrew Tunks. „Je před námi dlouhá cesta, během které musíme také zajistit financování projektu,“ dodal Tunks.

Během prací v dole, které skončily v roce 1973, horníci vytěžili celkem 560 tisíc tun rudy. Auroch Minerals očekává, že se v tamní rudě nachází 3,5 procenta mědi a 0,68 procenta kobaltu. Toto číslo však může být nepřesné, protože minulé průzkumy se soustředily především právě na měď. V jedné tuně vytěženého materiálu se má nacházet také až 3,7 gramu zlata.

Za licenci, na kterou se vztahuje opce, měli Australané zaplatit 75 tisíc australských dolarů (asi 1,3 milionu korun). Proces samotné těžby však zůstává otázkou, v 90. letech došlo k opuštění dolu a jeho zatopení.

Více na E15.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1