Co bude s vašimi stravenkami? Tohle by je mohlo v budoucnu nahradit | info.cz

Články odjinud

Co bude s vašimi stravenkami? Tohle by je mohlo v budoucnu nahradit

Stát by měl i nadále podporovat pravidelné stravování zaměstnanců, shodla se většina účastníků diskuse u kulatého stolu, která se konala pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR. Roste tak podle nich nejen produktivita práce, ale také se snižuje riziko pracovních úrazů, nemocí a obezity.

Vedle vydavatelů stravenek byly v diskusi, kterou uspořádala Asociace provozovatelů poukázkových systémů, zastoupeny také odbory, Ministerstvo financí, živnostníci, zaměstnavatelé, ale i zástupci restaurací, a to prostřednictvím dvou největších asociací: Moje restaurace a Asociace hotelů a restaurací ČR.

Zástupci Asociace hotelů a Restaurací v posledních letech otevřeně debatují nad tím, jestli by nebylo možné vedle benefitu v podobě daňově zvýhodněného oběda ve firemní kantýně nebo stravenek nabídnout zaměstnavatelům i další možnosti. Východisko vidí například v daňově zvýhodněném finančním příspěvku. Zaměstnavatel by si pak mohl vybrat, jakou variantu svým zaměstnancům nabídne.

To zmínil i prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek, který považuje současný systém – zejména u papírových stravenek – za administrativně náročný. Stárek proto navrhuje k současnému systému přidat možnost, kdy by si zaměstnavatel mohl vybrat, zda namísto stravenek či firemní kantýny zaměstnancům poskytne finanční příspěvek, který by podléhal stejným daňovým úlevám, jako právě stravenky.

S podobnou variantou ale zcela nesouhlasí například zástupci odborů, zaměstnavatelů a Svazu průmyslu a dopravy. Podle Víta Samka, Víta Jáska nebo Jitky Hejdukové by poskytnutý příspěvek byl neúčelový, a tím pádem by jej zaměstnanci místo oběda mohli využít na nákup jakéhokoliv zboží, včetně alkoholu. Podle Jáska by navíc stát zavedením takového příspěvku ročně přišel o 7,3 miliardy korun. Proti návrhu se vymezil i zástupce platformy Moje restaurace při Asociaci malých a středních podniků Zdeněk Tomíček, neboť by podle údajů asociace zaměstnanci omezili obědy během pracovní doby.

Jedním z exkluzivních hostů konference byl i uznávaný odborník a publicista Christopher Wanjek. Právě on stojí za vydáním knihy Food at Work, která je pokládána za jedno z výrazných děl o stravovacích návycích zaměstnanců. Wanjek například upozornil na fakt, že podle Světové zdravotnické organizace zvyšuje správné stravování zaměstnanců produktivitu celé ekonomiky až o 20 procent.

Vynechání oběda naopak způsobuje únavu a lidé pak kompenzují absenci hlavního jídla nezdravými svačinami nebo přejídáním se po návratu ze zaměstnání. „Takové chování má samozřejmě negativní vliv na zdraví, ať už v oblasti kardiovaskulárních chorob, cukrovky nebo obezity. Jen u nás v USA dosahují roční náklady spojené s obezitou 1,7 bilionu dolarů. Z toho menší část jde na léčbu, ale větší část představuje náklady spojené se snížením produktivity práce,“ upozornil Wanjek.

Ekonom Tomáš Buus pak představil hlavní závěry studie, kterou vypracoval Institut oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické. Podle ní má daňová podpora zaměstnaneckého stravování v podobě stravenek pozitivní vliv nejen na státní rozpočet, ale také na výdělky českých restaurací. Státní kasa si tak díky funkčnímu stravenkovému systému ročně přijde na téměř čtvrt miliardy korun. Pokud se ke stravenkám přidají i kantýny, je pozitivní dopad na státní rozpočet souhrnně 1,6 miliardy korun. Restauratérům a kantýnám pak podpora stravování přinese asi 1,3 miliardy korun v zisku.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud