Investujete či obchodujete? Nechte zisky růst a omezte ztráty! | info.cz

Články odjinud

Investujete či obchodujete? Nechte zisky růst a omezte ztráty!

Investujete či obchodujete? Nechte zisky růst a omezte ztráty!
 
Prezentace klienta - 15. listopadu 2018 • 00:00

Investoři a obchodníci mají stejný cíl - dosáhnout stanoveného výnosu, minimálně však překonat inflaci, která se v rámci EU pohybuje kolem 2 % za rok. Aby jej dosáhli, musí podstupovat rizika, která na finančních trzích číhají. Právě o riziku ve spojitosti s investicemi, obchodováním, zisky a ztrátami bude v tomto článku řeč. Vysvětlíme si nastavení a řízení rizika při obchodování za pomocí stop lossu, ale i pohled do rizika při investování.

Chcete zisk? Musíte podstoupit riziko

Zatímco výnos (zisk) je pevně daný a uchopitelný, riziko je přesným opakem. Nedá se objektivně definovat ani měřit a je vysoce subjektivní. Riziko z akademického pohledu je dáno volatilitou, tzn. rozkolísaností daného instrumentu. U obchodování si musíte uvědomit, kolik riskujete na 1 obchod a zda správně řídíte rizika ve váš prospěch. Řízení rizika je při obchodování na finančních trzích alfou a omegou pro dlouhodobou ziskovost obchodníka a velice vám pomůže pokyn stop loss.

Jak u investic, tak u obchodování je vhodné hledat takové příležitosti, kde můžete hodně vydělat a málo ztratit (asymetrické nastavení zisku ke ztrátě). Takto můžete riziko řídit a ovlivnit váš budoucí zisk. V následujících odstavcích si rozebereme riziko u investic a především u obchodování.

Riziko při obchodování

Obchodováním můžete vydělávat nejen na rostoucím trhu, ale i na klesajícím. Cílem je co nejpřesněji časovat trh na základě fundamentální a technické analýzy. Co to znamená? Že volatilní trhy hrají obchodníkovi do karet - dají se na nich vydělat velké peníze, na druhou stranu také mohou přijít velké ztráty. U obchodování neboli tradingu můžete také očekávat vyšší zhodnocení než u tradičního investování, avšak musíte tradingu věnovat více času.

Pro obchodování jsou vhodné tzv. maržové účty, které nevyžadují tak velký kapitál. Výhodou je zde finanční páka, která vám umožní obchodovat velké částky s menší zálohou (marží). Obchodovat se dají jakékoliv trhy, a to například přes tzv. CFD kontrakty, které jsou na obchodování uzpůsobené. Může se jednat o měnové páry na Forexu, komodity, akciové indexy a akcie nebo také kryptoměny. V následujícím příkladu si popíšeme, jak správně řídit riziko při obchodování na měnovém páru EUR/USD:

Měnový pár obsahuje dvě měny. Síla měny je dána sílou dané ekonomiky. V tomto případě se zaměříme na analýzu eura a amerického dolaru (rizika daného regionu, cena měny apod.). Na začátek si můžeme základní informace shrnout do tabulky (sami si můžete přidat další faktory): 

autor: Admiral Markets

Z výše uvedeného vyplývá, že je dolar silnější než euro. Na tomto základě prodáme měnový pár EUR/USD, jelikož měny se na Forexu obchodují v páru. Spekulujeme tak na posílení dolaru a oslabení eura.

Prodáme 1 lot EUR/USD, což je 100 000 EUR za kurz 1.20000. Jelikož využíváme sílu finanční páky 1:100, potřebujeme pro obchod pouze 1000 EUR. A teď již začínáme pracovat s rizikem - jak velký má být náš obchodní účet a kolik riskovat na 1 obchod?

Velikost obchodního účtu - minimálně 4 násobek marže na obchod, tudíž 4000 EUR (dají se obchodovat i mikro loty a velikost obchodního účtu se tak dostává na pár stovek EUR)

Riziko na 1 obchod - 1 % - 3 % ze zůstatku. Pohne-li se kurz proti nám o 1 pip (4. desetinné místo např. na 1.20010), jedná se o ztrátu 10 USD (8,3 EUR). Při velikosti obchodního účtu 4000 EUR a 1 lotem na EUR/USD si můžeme dovolit riskovat maximálně 120 EUR, což je zhruba 14,5 pipů. Chceme-li riskovat více pipů, musíme snížit pozici. Jak nyní nastavit uzavření obchodu na 14,5 pipech? Stop loss - váš pomocník pro řízení rizika. Za pomocí Stop lossu si jednoduše určíte hladinu, kde se otevřený pokyn automaticky uzavře, jakmile na něj cena dojde. Stop loss je základní nástroj pro řízení rizika, avšak před jeho nastavením musí předcházet výpočet.

Právě jste prošli základy řízení rizika na obchodním účtu a můžete si vyzkoušet obchodování například na cvičném demo účtu, kteří brokeři nabízejí zdarma.

Riziko při investování

Z akademické definice je logické, že si vybereme takovou investici (akcii, dluhopis apod.), která sedí našemu rizikovému profilu a očekávanému výnosu. Avšak volatilita, která pochází z ceny, není objektivním měřítkem. Jsou zde další faktory, především fundamenty, které do rizika musíme zahrnout, podobně jako u obchodování měn.

U tradičních investic bychom mohli dle akademického modelu vzít riziko v podobě volatility, výnos, jednotlivé třídy aktiv a dostaneme graf který nám sděluje, jaký výnos můžeme mít při daném riziku (volatilitě):

autor: Admiral Markets


                                                                                       Zdroj: Research Affiliates

Na obrázku výše vidíte očekávané výnosy a očekávanou volatilitu. Chce-li investor vyšší výnos, například nad 4 %, musí počítat s volatilitou přes 15 %. Vše zde záleží na sklonu k riziku. Opatrnější investoři zvolí produkty peněžního trhu a smíří se s nízkým výnosem, investoři s apetitem pro riziko sáhnou po akciích, a to například amerických, evropských ba dokonce z rozvíjejících se trhů.

Z tohoto pohledu se může zdát investování jednoduché. Pouze nakoupíme danou třídu aktiv, například akcie nebo ETF fond kopírující daný index. Avšak zde můžeme s rizikem pracovat dále a zkoumat fundamenty (spojené s daným regionem a konkrétními aktivy). Z dané třídy aktiv si můžeme vybrat podskupinu, která je na tom ze všech skupin nejlépe. Pojďme si uvést příklad:

Víme, že u akcií rozvíjejících se trhů (emerging markets) můžeme očekávat vysoký výnos, avšak také vysokou volatilitu. V rámci této skupiny si můžeme vybrat podskupinu, která má nejvíce fundamentů v náš prospěch. Můžeme tak vybrat akcie pouze z Brazílie, Ruska, Indie nebo Číny. A zde můžeme jít ještě dál a z konkrétního trhu vyfiltrovat pouze akcie, které mají největší potenciál. Takto můžeme snížit riziko v našem portfoliu a zvýšit výnos.

Co to znamená? Že neplatí následující věta: “Pokud chcete vyšší výnos, musíte podstoupit vyšší riziko.” Dá se tedy docílit toho, že při stejné míře rizika dle volatility můžete mít vyšší výnos díky důkladnější analýze.


 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud