Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Finanční správa naletěla. Nakupovala od firmy namočené do daňových podvodů

Finanční správa naletěla. Nakupovala od firmy namočené do daňových podvodů

Před fenoménem karuselových firem sama varuje, přitom však Finanční správa jedné takové společnosti sama naletěla. Od podezřelého subjektu totiž nakoupila mobilní telefony za 1.9 milionu korun. Na náznaky, že se jedná o neseriózního obchodního partnera, správa nedbala. 

Hospodářské noviny uvádějí, že Generální finanční ředitelství nakoupilo od firmy 2P Commercial Agency mobilní telefony za 1.9 milionu korun i přesto, že u dodavatele probíhala již skoro rok daňová kontrola. Finanční správa nedbala ani dalších podezřelých náznaků, že dodavatel může být namočený v podvodech – zastoupení cizinců v řídících orgánech společnosti, sídla v daňovém ráji a podezřele nízké ceny rizikové komodity - v tomto případě mobilních telefonů. 

Kontrakt uzavřený v červnu 2015 podepsal za dodavatele Leonid Kurgansky. Mezi vlastníky firmy, založené v roce 1994, figurovali Ukrajinci, ruská podnikatelka a korporace z daňových rájů na Maltě a Britských Panenských ostrovech. Rizikové zboží, kam Generální finanční ředitelství mobily řadí, si vybralo na základě nízké ceny, uvádějí Hospodářské noviny.

Finanční ředitelství obchodníka s telefony obhajuje tím, že uspěl v tendru. „Nabídková cena společnosti 2P Commercial Agency byla nejnižší," uvedla jeho mluvčí Petra Petlachová. Tvrdí, že zadavatel neporušil žádný předpis: „Není možné, abychom kritéria veřejných zakázek malého rozsahu nastavovali přísněji, než požaduje zákon."

Karuselové podvody jsou podle Finanční správy významnou částí úniků daně z přidané hodnoty. Firmy obvykle využívají přeshraničního obchodu v Evropské unii, při kterém je dodání zboží mezi státy osvobozené od DPH.

 

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1