Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Jednoznačný výklad: Prezident Babiše odvolat musí, tvrdí ústavní právníci

Jednoznačný výklad: Prezident Babiše odvolat musí, tvrdí ústavní právníci

Po dnešní schůzce prezidenta Miloše Zemana s vicepremiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem, Zeman podle tiskového prohlášení Hradu konstatoval, že návrh na odvolání Andreje Babiše „je v rozporu s koaliční smlouvou, která podmiňuje odvolání jakéhokoliv člena vlády souhlasem vedení jeho strany“. Podle ústavních právníků ale prezident jinou možnost nemá – nelze totiž nadřazovat koaliční smlouvu ústavě, a pokud by Zeman návrhu odvolat Babiše nevyhověl, je na stole ústavní žaloba senátu. 

„Koaliční smlouva je vnitřní dohoda politických stran, které ji uzavřely, kdežto ústava je nejvyšší obecně závazný předpis. Těžko se mohou jiní ústavní činitelé, kteří nejsou vázaní koaliční smlouvou, na ní odvolávat,“ řekl pro INFO.CZ ústavní právník Václav Pavlíček.

Že Zeman nemá jinou možnost, než ministra financí odvolat, potvrzuje i expert na ústavní právo Jan Kysela. „Prezident republiky se pohybuje v rámci vztahů vymezených ústavou a je jasné, že předseda vlády je de facto ten, který určuje, kdo ve vládě zůstane a kdo nezůstane. Pakliže předseda vlády využije své ústavní kompetence navrhnout odvolání člena vlády, tak tomu prezident republiky musí vyhovět,“ řekl pro INFO.CZ Kysela.

Jestli je návrh na odvolání Babiše v rozporu s koaliční smlouvou, je podle právníků relevantní pro předsedu vlády, nikoliv pro prezidenta Zemana. „Je to něco, o co se nemá starat prezident republiky, protože on účastníkem toho koaličního ujednání není. Takže je to argument pravdivý v logice politických vztahů, ale zcela bezvýznamný z hlediska vztahů ústavních,“ vysvětluje Kysela.

„Pokud by prezident republiky návrhu nevyhověl, pak dojde k jasnému a zřetelnému porušení ústavy, navíc v ustanovení, které je velmi významné. Jedná se o jedno z těch kardinálních, centrálních ustanovení politické části ústavy. Takže pokud by to prezident udělal, nebylo by to v uvozovkách jen tak nějaké porušení ústavy, ale skutečně hrubé porušení ústavního pořádku, což může být důvodem k podání ústavní žaloby,“ říká Kysela s tím, že je ústavní žaloba senátu jediným sankčním mechanismem, který je pro prezidenta republiky v ústavě nastavený. „Žaloba senátu sice má složitý mechanismus spuštění, to ale neznamená, že by se o něm nedalo mluvit,“ dodává Kysela.

„Nabízí se tedy, aby předseda vlády vedl s prezidentem kompetenční spor před Ústavním soudem, jakkoliv by ten spor byl divný v tom směru, že je nepochybné, že má prezident republiky povinnost předsedovi vlády vyhovět a Ústavní soud by neřekl nic jiného,“ říká Kysela s tím, že v tomto případě  je výklad ústavy očividný. 

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1