Pražský radní Chabr pro INFO.CZ: Bez dozorčí rady nejde firmu kontrolovat, budou změny i v TCP | info.cz

Články odjinud

Pražský radní Chabr pro INFO.CZ: Bez dozorčí rady nejde firmu kontrolovat, budou změny i v TCP

Nová pražské vedení odstartovalo změny ve vedení městských firem. V úterý odvolalo celou dozorčí radu Výstaviště Praha a Technické správy komunikací. „Ve chvíli, kdy mají v dozorčí radě, která je kontrolním orgánem i orgánem, který je schopen nějakým způsobem společnosti řídit, samé nominanty politických stran zastoupených v dřívějším vedením, tak nemají možnost jakékoliv kontroly nad společností,“ říká pro INFO.CZ k rozhodnutí Prahy Sobě, jež má společnosti pod sebou, radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09). Nejedná se o tzv. trafiky? A bude Chabr chtít změny i ve firmách, které má ve své gesci?

Když jsme spolu mluvili před pár týdny, tak jste říkal, že „nebudete chtít odvolat většinu členů představenstev městských společností“, protože by to vedlo k „destabilizaci Prahy“. Jako radní jste dnes odvolali všechny členy dozorčí rady TSK a Výstaviště Praha. To nejde proti vašim dřívějšímu vyjádření?

Já jsem mluvil o společnostech, které jsou pode mnou (jedná se o plynárnu, energetiku nebo Technologie hl. města – pozn. redakce). Toto (Výstaviště a TSK – pozn. redakce) jsou společnosti, za které si na základě koaliční smlouvy nese zodpovědnost Praha Sobě. Z jejich pohledu to bylo v podstatě nezbytné k lepšímu fungování.

Také jsem v rozhovoru mluvil o tom, že změny se nebudou týkat představenstev firem, aby se nedestabilizovala přímo vedení.

V koaliční smlouvě i v rozdělení kompetencí na základě usnesení jednání rady bylo rozhodnuto o tom, že by mělo být Výstaviště pod panem Vyhnánkem (Pavel Vyhnánek, náměstek pro oblast financí a rozpočtu, Praha Sobě – pozn. redakce) a TSK pod panem Scheinherrem (Adam Scheinherr, náměstek pro dopravu, Praha Sobě – pozn. redakce). Oni za společnosti ponesou výlučnou zodpovědnost.

Ve chvíli, kdy mají v dozorčí radě, která je kontrolním orgánem i orgánem, který je schopen nějakým způsobem společnosti řídit, samé nominanty politických stran zastoupených v dřívějším vedením, tak nemají možnost jakékoliv kontroly nad společností.

Vy za sebe s jejich krokem souhlasíte?

Jejich argumentace k tomu je taková, že v daných společnostech se dějí některé prazvláštní kroky a oni nemají komplexní informace k tomu, o co opravdu jde. To se týká primárně Výstaviště. TSK je z pohledu pana Scheinherra v poměrně neutěšeném stavu. Z tohoto důvodu přistoupili ke změnám.

Na druhou stranu v obou společnostech je dozorčí rada kontrolním orgánem i tím, kdo volí a odvolává představenstvo. Myslím si, že právě z těchto důvodů přistoupili k tomu, že budou prosazovat, aby došlo i k personálním změnám v rámci vedení. Ale nevím, jestli celkového.

V dozorčích radách zasednou i zástupci TOP 09. Budete na tom tedy participovat.

Ano, u nás to bylo dáno i tím, že k fungování Výstaviště byly dlouhodoběji určité výhrady. Za nás by tam měl zasednout pan Kubíček (Petr Kubíček, TOP 09 – pozn. redakce), co se týká Výstaviště, a pan Richter (Pavel Richter, TOP 09 – pozn. redakce), který je předseda výboru pro dopravu, v TSK. I z toho důvodu, aby se tam dokázali přenášet věci, které se tady na magistrátu projednají.

Pokud se podíváme na firmy, které spadají přímo pod vaši gesci, tak u nich chcete postupovat obdobně, nebo jinak?

Já si dovedu představit, že tam také proběhnou nějaké změny. Za sebe říkám, že se asi budeme muset zaměřit na společnost, ke které je přijato usnesení už z předchozí rady, které ukládá na základě proběhlého auditu možnost nějaké reorganizace, čímž myslím snížení počtu členů dozorčí rady a představenstva, a tedy zefektivnění modelu fungování. Jde o TCP (Trade Centre Praha - pozn. redakce).

Co se týká Pražské energetiky (PRE), tak tam rozhodně směrem k představenstvu velké změny nebudou. Společnost funguje s většinovým podílem německého akcionáře. Takže tam stejnak budeme mít možnosti ke změnám limitovány. Nicméně já jsem s tím, jak dnes firma funguje, spokojen.

Nyní bude probíhat koaliční diskuse na základě výzvy koaličních partnerů, kde se budeme bavit o plynárně.

Jako nová koalice jste kritizovali rozdělování postů v městských firmách jako trafik. Jak budete nyní vysvětlovat, že to sami neděláte?

U každého nominanta byl na radu předložen profesní životopis a jeho historie, které ukazují, že má opravdu vztah k dané oblasti, aby byl schopen fungovat.

Když se podíváte například na nominanty za Prahu Sobě, tak tam vlastně nejsou straníci. Jsou to lidé, kteří se pohybují v oboru. Myslím si, že i za nás Spojené síly pro Prahu, jde o odborníky v rámci Výstaviště i TSK. Jdou tam proto, aby se společnostmi pohnuli.

Bude to také primárně o tom, aby politici nezasedali i v představenstvech.

Máte reakci odvolaných členů dozorčí rady?

Já tuto reakci zatím nemám. Nyní jsme ale opravdu řešili společnosti, které nejsou v mé gesci.

Tyto oblasti byly dříve v gesci pana Dolínka (Petr Dolínek, radní pro dopravu, ČSSD – pozn. redakce), Výstaviště bylo přímo pod paní primátorkou Krnáčovou (Andriana Krnáčová, ANO – pozn. redakce). My jsme tak i v tuto chvíli přistoupili k tomu, že to bylo víceméně na základě názoru pana Vyhnánka a pana Scheinherra, kteří změny považovali za podstatné.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud