Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Takoví normální poradci? Ministr zdravotnictví obsazuje strategické posty známými ze studií

Takoví normální poradci? Ministr zdravotnictví obsazuje strategické posty známými ze studií

Adam Vojtěch, donedávna známý hlavně jako zpěvák a skladatel, je novou tváří ANO na ministerstvu zdravotnictví. A přestože je Babišova vláda v demisi, ministr Vojtěch nezahálí. Jeho aktivity však podle internetového portálu A2larm připomínají spíš poněkud obskurní snahu uspořádat strategické pozice na ministerstvu po vzoru spolku přátel a kamarádů - řízením Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) pověřil ministr svou známou ze studií, Irenu Storovou, a pozornost poutají i jména náměstka Filipa Vrubela a poradce Jakuba Krále.

Po lednovém odvolání ředitelky pražské Nemocnice Na Bulovce Andrey Vrbovské a následném odvolání exministra Svatopluka Němečka z čela Fakultní nemocnice Ostrava pokračuje ministr zdravotnictví v razantních personálních změnách na významných postech. Jak upozorňuje internetové periodikum A2larm, pochybnosti o střetu zájmů a možných klientelistických vazbách jsou ve hře v případě hned tří dalších osob, jimž ministr Vojtěch přidělil klíčové úkoly v resortu zdravotnictví.

Jako možné pole pro obchodní příležitosti farmaceutických firem se jeví už plánovaná výměna ve funkci ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), kam po rezignaci Zdeňka Blahuty podle Alarmu ministr prosazuje Irenu Storovou. S níž ovšem ministr současně studuje v ročníku na soukromé škole Advance Healthcare Management Institute. Storová, nominovaná za ANO, přitom zřejmě podle zákona o státní službě nesplňuje ani podmínky pro výběrové řízení a měla by být správně vyřazena. Situace je citlivá zejména proto, že SÚKL rozhoduje o zavádění léků a zdravotnických materiálů na trh.

Propojení na farmaceutické firmy je pak podle portálu A2larm ještě nápadnější v případě Filipa Vrubela, který má od 1. března jako politický náměstek odpovídat za agendu zavádění lékového záznamu a eReceptů či za stabilizaci lékárenského sektoru. Vrubel totiž v minulosti „změnil dres“ hned několikrát. Problematické bylo už jeho působení ve funkci ředitele odboru farmacie na Ministerstvu zdravotnictví, kde za jeho vedení došlo k chybě ve výpočtu ceny léků na bronchitidu, přičemž škody měly dosáhnout až 50 miliónů korun. Poté se stal náměstkem SÚKL, kde se staral o odborné agendy ústavu, aby po svém odvolání zastupoval farmaceutické společnosti právě ve sporech s regulačními úřady.

Ministrův výběr nejbližších spolupracovníků potom dokresluje Jakub Král v roli poradce. Král mimo jiné poskytoval poradenské služby farmaceutickým firmám ucházejícím se o certifikaci, například v roce 2014 mu plnou moc udělila slovenská společnost Aquasystem, aby její výrobek prosadil mezi zdravotnické prostředky. Králova firma Porta Medica však získává lukrativní zakázky především od Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Podle zjištění Alarmu obdržela v září 2017 Porta Medica od ÚNMZ zakázku ve výši 3,2 miliónu Kč k zajištění vzdělávacích kurzů na téma „Nová nařízení EU o zdravotnických prostředcích“. A ministr Vojtěch neváhal převzít osobní záštitu, posvětil dokonce účast odborníků z resortu na těchto kurzech.

Internetové periodikum A2larm tak v resortu zdravotnictví mapuje situaci, která ani vzdáleně nepřipomíná kýženou stabilizaci. Pokud se ministr Vojtěch ujímal funkce s cílem zlepšit systém vydávání elektronických receptů a centralizovat nákup zdravotnických prostředků, evokují jeho prozatímní snahy spíš budování klientelistické sítě a otvírání dveří spřízněným firmám podnikajícím ve zdravotnictví.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1