Články odjinud

Záhada zámku, kde byly nalezeny materiály z procesu se Slánským. Kam se ztratil mobiliář?

Záhada zámku, kde byly nalezeny materiály z procesu se Slánským. Kam se ztratil mobiliář?

Ze zámku v Panenských Břežanech nedaleko Prahy, kde byly nalezeny filmové i zvukové záznamy ze zinscenovaného procesu s Rudolfem Slánským, se ztratily vzácné hodiny, lustry nebo mramorová obložení krbu. Je to další ze záhad, která se k místu s notně pohnutou minulostí váže. Likvidátor společnosti, která na zámku působila, osobní podíl na ztrátě mobiliáře popírá. Svědci tvrdí, že věci zmizely za jeho éry.

Dvacítku beden s negativy obrazu a zvuku, magnetofonovými páskami nebo přefocenými kopiemi archivních dokumentů Ústředního výboru Komunistické strany Československa objevili na zámku v Panenských Břežanech na jaře insolvenční správci. O vzácný nález se proto hned podělili s historiky. Po prozkoumání beden s neznámým obsahem vyšlo najevo, že jde o vzácné materiály ze soudního procesu s Rudolfem Slánským z roku 1952. Nález byl proto předán Národnímu filmovému archivu, který jej postupně zrestauroval.

Na zámku, ve kterém za socialismu od roku 1949 působil přísně utajovaný ústav pro výzkum kovů, byl vloni objeven také radioaktivní materiál. Z břežanského sídla, které byl vloni zařazeno na seznam českých historických památek, ovšem za záhadných okolností zmizel vzácný hodinový stroj, lustry, původní mramorové obložení krbů a další mobiliář.

Likvidátor společnosti, někdejší komunistický úředník a spolupracovník Státní bezpečnosti Václav Hlásek popírá, že by měl se zmizením cokoli společnému. Insolvenčnímu správci ale dodnes nepředal účetnictví firmy VÚK Panenské Břežany, jejímž je předsedou představenstva i likvidátorem, která na zámku léta působila.

Zámek v Panenských Břežanech nechal vybudovat jeden ze strůjců ekonomického zázraku první republiky, cukrovarník Ferdinand Bloch-Bauer. Toho nacisté vyhnali pro židovský původ do emigrace a majetek mu zabavili. Sídlo obývali říšští protektoři Československa Konstantin von Neurath a Reinhard Heydrich. Po válce se rodina BlochBauerů marně snažila získat zámek zpět – ukradli ho i komunisté.

Na to, že se ze sídla ztratil před pár lety cenný mobiliář se přišlo při pátrání kolem nálezu léta zmizelých archivních záznamů s procesu s někdejším komunistickým politikem Rudolfem Slánským.

Vybrakovaná památka

Břežanský zámek se stal kulturní památkou překvapivě až vloni 6. března. Rozhodlo o tom ministerstvo kultury. Sídlo, ve kterém se zčásti psala historie nacistické okupace Československa, se tedy sice stal památkou, ale bohužel zdevastovanou a zcela vybrakovanou.

„Soubor tvoří takzvaný Dolní zámek, dům čp. 84 spolu s pozemkem, budova bývalé vinárny spolu s pozemkem, pilířová brána s brankou, betonové sochy kance a medvěda v prostoru před bránou, úseky ohradní zdi areálu, park, betonový bazén s plastikou žáby a pozemky vymezeného areálu. V interiéru zámku se kromě cenných stavebních prvků a detailů nezachovalo žádné historické vnitřní vybavení. Tudíž není památkově chráněno,“ potvrdila absenci mobiliáře Dita Roubíčková ze středočeské pobočky Národního památkového úřadu. Územní odborné pracoviště památkářů ze středních Čech podle Roubíčkové disponuje odbornými informacemi o stavbě zámku, o jeho historii, památkové hodnotě a základní informace zveřejnil na internetu v památkovém katalogu. Informace o mobiliáři v něm ovšem chybí.

Co ze zámku zmizelo, se Info.cz podařilo identifikovat mimo jiné díky historikovi Jaroslavu Čvančarovi, který se soustředí právě na historii říšského protektorátu v někdejším Československu. Čvančara břežanské sídlo léta navštěvoval a pořídil v rámci historické dokumentace řadu i fotografií.

Čvančara se do takzvaného dolního zámku dostával jako průvodce studentů ze zahraničí, kteří se zajímali o minulost říšských protektorů v Československu. „Měl jsem možnost volného pohybu, takže jsem to studoval a fotografoval. Myslel jsem si, že se ten zámek bude od devadesátých let zušlechťovat, ale nastala naopak šílená devastace,“ popisuje Čvančara, jak fotodokumentace z Panenských Břežan vznikala. „Nejdřív zmizely nádherné židle. V relativně nedávné době pak zmizely i lustry na stěnách, nejen ty tři křišťálové, které mám nafocené. Úžasná klika, kterou všichni návštěvníci obdivovali. Teď už mám nafocená i prázdná místa, kde původně ty věci byly,“ pokračuje badatel. Čvančara pak ukazuje například na fotografii starého hodinového stroje Hainz, který byl umístěn na půdě zámku, a před nějakým časem z ní zmizel. Rodinná firma L. Hainz byla založena Ludvíkem Hainzem v roce 1836. V letech 1865, 1945, 1994 a 2005 provedla generální opravu Staroměstského orloje. Zároveň pečuje o jeho nepřetržitý chod stejně jako o dalších osmdesát věžních strojů jenom v Praze. Stará se mimo jiné i o hodiny chrámu sv. Víta, sv. Mikuláše, Klementina. „Bylo mi řečeno, že hodiny zmizely, včetně dvou mramorových krbů, ve kterých byly vidět schránky trilobitů, v hlavní místnosti. Pak jsem měl možnost to vidět. Když bych to tak shrnul, tak jediné co tam zbylo, jsou dvě sousoší u přední brány. Všechno je to pro mě nemilé překvapení, i ten bazén, který se před pár lety napouštěl je ruina. Divím se, že z něj ještě nikdo neukradl sochu žáby,“ kroutí hlavou historik Čvančara.

Podle něj by měla zmizení popisovaných vzácných artefaktů řešit policie. „Jestli to řešila já nevím. Jsem rád, že se zámek stal vloni památkou, protože už ho nebude moct nikdo ničit tím způsobem, jak jak se to ničilo do té doby. Jen pro pobavení, nad dveřmi, na nichž byla zmizelá tepaná klika, byly digitální hodiny. I ty stály někomu za to, aby je ukradl,“ uzavírá Čvančara.

Prodáno kvůli dluhům?

Za firmu VÚK Panenské Břežany, která v zámku léta působila a podílela se na jeho devastaci, právně odpovídá právník Václav Hlásek. Členem představenstva společnosti se stal v květnu 2012, v září 2014 se pak stal předsedou představenstva. Od února 2015 nastoupil na post likvidátora firmy. V červenci 2016 pak bylo s touto společností zahájeno insolvenční řízení. Firma je notně zadlužená. Jen Moravskému Pěněžnímu Ústavu dluží například přes 139 milionů korun, z toho zajištěná pohledávka přesahuje 128 milionů korun.

Hlásek je i členem představenstva Inovačního technologického centra – VÚK, které v areálu zámku rovněž působilo. Centrum je taktéž v likvidaci a skončilo podobně jako VÚK Panenské Břežany se značnými dluhy, rovněž přesahujícím hranici stovky milionů korun.

Václav Hlásek tvrdí, že se zmizením věcí z mobiliáře zámku nemá nic společného. A že v něm vlastně nic cenného nebylo. Nicméně podle zdrojů Info.cz popisované věci - hodiny, krby a lustry - měly ze zámku zmizet v létě 2015. Tedy v době, kdy Hlásek působil už jako likvidátor společnosti VÚK Panenské Břežany. Dle informací z insolvenčního řízení Hlásek navíc nevykonává svou pozici likvidátora tak, jak by dle zákona měl.

„Majetek dlužníka, který jste nám zaslal na fotografiích, se již v prostorách dlužníka nenachází s výjimkou zrcadel. Ty po převzetí areálu správcem už nebyly umístěny na svých místech. Likvidátor společnosti správci nepředal areál, účetnictví ani jiné podklady, takže nejsme schopni sdělit, jakým způsobem bylo s majetkem naloženo, za jaké ceny byly eventuálně zpeněženy a kde finanční prostředky skončily. Rozhodně musíme konstatovat, že nebyla likvidátorem předána žádná hotovost a na účtech nebyly finanční prostředky,“ potvrdila zjištění Info.cz kancelář insolvenční správkyně Barbory Novotné Opltové.

Likvidátor společnosti by měl dle zákona podávat daňová přiznání, která by měla být založena v obchodním rejstříku a také podána na příslušný Finanční úřad. Dlužník – tedy VÚK Panenské Břežany - byl do prosince 2016 navíc registrovaným plátcem DPH, takže případný prodej movitých věcí by měl být promítnut i v přiznání pro DPH. „Pokud by tyto prodeje neuvedl do DPH, pak je otázkou z jakého důvodu, samozřejmě mohl movité věci brát jako vybavení nemovitostí, ovšem v tom případě by znehodnocoval předmět zajištění tím, že zpeněžoval jeho součásti. Podle bývalých zaměstnanců dlužníka majetek měl údajně zpeněžit likvidátor společnosti s tím, že finanční prostředky měly být použity na výplatu mezd zaměstnanců dlužníka. Což se ovšem následně nestalo,“ dodala kancelář insolvenční správkyně Barbory Novotné Opltové.

Nic tam nebylo

Info.cz proto zasalo likvidátorovi společnosti VÚK Panenské Břežany Václavu Hláskovi souhrn otázek, týkající se odprodeje mobiliáře i plnění povinností likvidátora firmy. Přes několik urgencí na ně ale neodpověděl. V rozhovoru po telefonu pak přeci jen promluvil. „Otázky jste určitě dostal jako inspiraci od někoho z oblasti insolvenčních správců,“ zahájil Václav Hlásek komunikaci s tím, proč na zaslané otázky neodpověděl. „O tom, že tam byl nějaký vzácný hodinový stroj, to nevím, kde jste to sebral. To byl obyčejný hodinový stroj. Žádné vzácné lustry tam už dávno nebyly, ty zmizely za války, pak tam byly takové náhražky. Krby tam nebyly vůbec nikdy žádné. Nevím, kde jste tu informaci vzal. Tam byly napodobeniny obložení krbů,“ tvrdí likvidátor Hlásek. Podle něj je to celé „podivná záležitost“. „Navíc otázky na můj osobní statut a moje osobní záležitosti vám vůbec odpovídat nikdy nebudu,“ ukončil komunikaci s Info.cz Václav Hlásek.

Hláskův styl komunikace možná objasní jeho minulost. Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy Václav Hlásek před rokem 1989 pracoval v devizovém na Federálním ministerstvu zahraničního obchodu. Na takto exponovaná místa se dostávali pouze komunističtí prominenti. V letech 1987 až 1989 pak byl Hlásek vědeckým pracovníkem komunistického Ústavu prognózování. Podle registrů Archivu bezpečnostních složek byl navíc veden jako důvěrník komunistické tajné policie – Státní bezpečnosti, pod krycím jménem Kesl. Státní bezpečnost Hláska do svých evidencí zavedla v říjnu 1986, jeho materiály byly skartovány 6. prosince 1989.

Hlásek v dřívejším rozhovoru pro Info.cz tato zjištění rozporoval. „Nejsem důvěrník Státní bezpečnosti. Já jsem byl v seznamech Státní bezpečnosti veden pod správou dvanáct,“ říká. Dvanáctá správa StB byla ekononomickou kontrarozvědkou v Bratislavě a jako agenta například evidovala nynějšího premiéra v demisi Andreje Babiše pod krycím jménem Bureš. „Ale já jsem byl veden jako osoba sledovaná a střežená, protože jsem byl veden na vysoký stupeň utajení v rámci mé profese v zahraničním obchodu. Já jsem nebyl ten, kdo donášel, měl jsem naopak napíchnutý telefon, hlídanou poštu, kontrolované styky a podobně,“ tvrdí Hlásek. Jeho tvrzení je nicméně v rozporu s dokumentací, která se zachovala v Archivu bezpečnostních složek.

Historici, kteří se na nálezu artefaktů z procesu s Rudolfem Slánským na zámku v Panenských Břežanech podíleli, podle informací Info.cz zvažují, že kvůli záhadnému zmizení věcí z interiéru zámku podají trestní oznámení. Byli to ostatně oni, kdo upozornili na podivnou minulost likvidátora společnosti, která na zámku léta „hospodařila“. Insolvenční správce pak opakovaně vyzýval likvidátora Václava Hláska k předání majetku a podání vysvětlení. Dosud bez pozitivní odezvy.

 

 

 

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818