Dohody s Googlem a Facebookem už nestačí. EU vstupuje na „tenký led“ a zostřuje boj za ochranu demokracie

KOMENTÁŘ VĚRY JOUROVÉ | Digitální revoluce je každodenní realitou 21. století, která přináší spoustu nových příležitostí pro budoucnost. Čím rychleji a lépe ji pochopíme a uchopíme, tím lépe nám bude sloužit. Digitalizace je nástroj, u kterého záleží, kdo a jak s ním nakládá. I proto jsme se v Evropské komisi rozhodli vystupňovat boj proti hrozbám pro demokracii přicházejícím z elektronického prostředí. Nazvali jsme tuto iniciativu Akční plán pro evropskou demokracii.

Demokratickou diskusi ovlivňují dezinformace, jež se šíří stále masivněji a rychleji. Covidová doba těmto tendencím nahrává a posiluje je. Jsme tedy v nové situaci a nemůžeme se spokojit s tím, co jsme dělali doposud. Demokracie není samozřejmá a bylo by chybou si myslet, že ji zde máme napořád. Potřebuje péči a podporu. Napříč Evropou vidíme nárůst extremismu, šíření manipulací a konspiračních teorií na sociálních sítích. Ty se staly veřejným prostorem a měly by nést tomu přiměřenou odpovědnost. Majitelé platforem jako Facebook či Twitter se musí přizpůsobit tvrdším pravidlům – dosavadní gentlemanské dohody byly sice přínosné, ale do budoucna nestačí.

Bohužel nemůžeme zabránit tomu, že někde v Rusku vznikají falešné účty na sociálních sítích, ze kterých se pak šíří smyšlenky o našich volbách, o našich politicích nebo o čemkoli, čím žijí naše společnosti. Je ale normální, že na šíření těchto nesmyslů vydělávají globální internetoví hráči, také přes monetizaci dezinformací prostřednictvím reklamy? Je normální, že nemáme možnost ani prověřit, kdo stojí za kampaněmi, které uměle podněcují naše vnitřní konflikty, snaží se nás destabilizovat? Já říkám, že ne. Musíme se bránit a musíme k tomu mít odpovídající nástroje – ne abychom vyvraceli každou lež, která se objeví na sociálních sítích, ale abychom nastavili pravidla pro tyto sítě. Lhaní se musí přestat vyplácet.

Svobody jsme se vzdali příliš lehce, ani po 11. září nebyla ohrožena tak jako v současnosti, říká advokát Jiří Matzner

Jako první krok chci posílit spolupráci s online platformami uzavřením „paktu“, který by měl zajistit, aby dezinformace, lživé kampaně nebyly zdrojem příjmů. Potřebujeme, aby ti, kdo umísťují na internet úmyslné lži a nenávist, a ti, jejichž reklama doprovází tyto projevy, nesli odpovědnost. Nemůžeme a nehodláme nikomu nařizovat, co smí a nesmí publikovat. Ale chceme větší transparentnost ohledně distribuce obsahu.

Posléze přijdeme se sérií legislativních návrhů a doporučení rozložených do tří let, které se zaměří na odhalování útoků podrývajících demokratické volby a zahraniční vměšování do volebních procesů, na řešení dezinformací, ochranu pluralismu médií a na posílení tradičních médií. Jsou to oblasti, do kterých EU dosud nezasahovala, a když, tak okrajově a po povrchu. Musíme proto získat podporu členských států, abychom mohli společně pracovat na posílení odolnosti našich demokracii a zároveň nebyli obviňováni z překračování pravomocí. Předpokládám, že najdeme rozumnou rovnováhu, abychom byli účinní a užiteční.

Cyberpunk 2077 je další důkaz, že počítačové hry dávno nejsou infantilní

Chystám se předložit návrh legislativy o transparentnosti politické reklamy – aby občané viděli a věděli, kdo reklamu zadal, kdo a kolik zaplatil a podle jakých kritérií je reklama cílena na jednotlivce. Digitální technologie musí lidem sloužit a osvobozovat je, a ne být nástrojem manipulace. Je nepřípustné, aby se politická reklama řídila stejnými pravidly jako prodej mýdla nebo oblečení, pokud má dopady nejen na jednotlivce, ale i na společnost. Nebudeme nic zakazovat, ale umožníme, aby lidé věděli, jaká hra se s nimi hraje. Očekávám, že návrhy budou hotovy koncem roku 2021.

Chceme se také, vlastně poprvé, zabývat i sdělovacími prostředky. Navrhneme doporučení, jak posílit bezpečnost novinářů, která není zajištěna ani v našich členských státech – od začátku roku bylo v 11 z nich napadeno 140 novinářů při demonstracích, a to jak samotnými demonstranty, tak policisty, a to je jen špička ledovce. Přeji si také, aby členské státy poskytovaly podporu tradičním médiím tváří v tvář internetovým gigantům – bude na to možné použít například peníze z evropského fondu obnovy, který bude spuštěn, doufejme příští rok.

Akční plán pro evropskou demokracii a související iniciativy zveřejněné minulý týden jsou dobrou ukázkou toho, že se Evropská komise už nebojí vstoupit na tenký led politiky a médií, kterému se historicky spíše vyhýbala. Vždycky je ošidné vytvářet návrhy, které se jakkoliv týkají demokracie, ale my se do toho pouštíme, protože to vyžaduje nová realita evropských společností i globální kontext. Chceme, aby se lidé vyznali v informacích, které je obklopují, dokázali rozeznat pravdu od lži, a pomoci k tomu jak legislativně, tak finančně. Nebude to snadné, ale cíl je vytyčen a cestu k němu jsme právě nastínili.

SDÍLET
sinfin.digital