Evropský parlament stupňuje hru nervů o tři čtvrtě bilionu eur. Tlačí na trestání Maďarska s Polskem a komisi hrozí žalobou

Evropský parlament se nechce smířit s tím, že Polsku a Maďarsku bude hrozit „výprask“ za nedodržování vlády práva zatím jen teoreticky a případné sankce přijdou na přetřes až časem. Poslanci minulý týden vyzvali Evropskou komisi, aby začala konat podle prosincového nařízení podmiňujícího příjmy z evropské kasy dodržováním pravidel právního státu. Pokud se komise do konce května nepodřídí, parlament na ni podá žalobu k Evropskému soudnímu dvoru. Pozoruhodné na tomto velmi výjimečném postupu je, že ho podpořilo hned 529 europoslanců, proti bylo jen 148 a 10 se zdrželo hlasování.

Zatímco tedy členské státy váhají s tvrdším postupem vůči Polsku a Maďarsku a Evropská komise sdílí jejich rozpaky, parlament se pasuje do role strážce demokracie a vlády práva. Racionální úvahy o důsledcích překotného postihu jedné nebo obou obviněných vlád odmítá jako slabost a legalisticky argumentuje, že pokud komise nejedná, ačkoli nařízení platí od začátku roku, dopouští se tak „selhání“ podle článku 265 Smlouvy o EU, takže parlamentu nezbývá, než se obrátit na soud. 

Nejvyšší politici EU se na prosincovém summitu shodli, že peníze z unijního rozpočtu a také z nového fondu obnovy, budou jen pro ty státy, které respektují a uplatňují zásady vlády práva. Varšava s Budapeští to vnímají jako krok explicitně namířený proti nim. K sankci bude možné přikročit, pokud bude důvodné podezření, že nedodržování těchto zásad může vést k poškození finančních zájmů EU, tedy že hrozí zpronevěra, podvod či podobné jednání, přičemž příčinná souvislost musí být doložena. Vlády Maďarska a Polska tuto novinku dlouho odmítaly, čímž blokovaly přijetí celého finančního balíku zaměřeného na záchranu evropské ekonomiky zdecimované koronavirovou pandemií. 

Na zmíněném summitu vznikl kompromis, který spočívá v tom, že Evropská komise napřed předloží členským státům manuál, jak se má nové pravidlo používat. A že to neudělá dřív, než se k novince vysloví Evropský soudní dvůr v Lucemburku, na který se Budapešť i Varšava obrátily teprve 11. března. V žalobě uvedly, že Evropské unii nepřísluší definovat, co je „vláda práva“ a za jakých podmínek se má vyhodnocovat její dodržování; aktivita EU v této oblasti je prý nepřípustným zásahem do suverenity obou zemí. Takové řízení normálně trvá i několik let. Evropský parlament sice chce soud požádat, aby vše výjimečně urychlil, ale není jisté, že mu bude vyhověno.

sinfin.digital