„Pokud si má Evropa zachovat konkurenceschopnost, musí být v oblasti kryptoměn pragmatičtější,“ říká europoslankyně Pereira

Evropská unie připravuje dva významné dokumenty týkající se kryptoaktiv. MiCA si klade za cíl poskytnout solidní právní rámec pro kryptoaktiva a kryptoměny. Nařízení zavede politiku ochrany spotřebitelů a investorů, bude se zabývat otázkami životního prostředí a stanoví jasná pravidla pro nové mince vstupující na trh. Nařízení o převodech finančních prostředků je již existující zákon, který prochází revizí, aby zahrnoval platby v kryptoměnách.

Obě nařízení vyvolala v kryptokomunitě debaty, protože Evropský parlament (EP) diskutoval o zákazu bitcoinu. Europoslankyně Lídia Pereira (EPP), členka výboru ECON, předložila řadu pozměňovacích návrhů k MiCA a v současné době se účastní trialogu (formální jednání mezi Evropským parlamentem, Komisí a Radou) ohledně nařízení o převodech finančních prostředků.

Ve studii nazvané „Digitální měny a spotřeba energie“ Mezinárodní měnový fond (MMF) zkoumal spotřebu energie kryptoaktiv na základě jejich konstrukčních prvků, aby vyhodnotil ideální mechanismus pro vývoj digitálních měn centrální banky. V tomto výzkumu MMF doporučil odklon od konstrukce „proof of work“, jako je bitcoin. Co si o tomto doporučení myslíte? V Evropském parlamentu se objevila i myšlenka o zákazu bitcoinu. Jakým způsobem řeší nařízení otázku udržitelnosti?

V MiCA existuje návrh na zákon o přenesené pravomoci v souvislosti s „proof of work“ designem. Proto by měl být řešen v pozdější fázi. V parlamentu existuje velký odpor ze strany levice vůbec umožnit existenci kryptoaktiv obecně a konkrétně kryptoměn. Došlo k několika pokusům o zrušení nebo podkopání různých iniciativ, jako jsou MiCA a nařízení o převodu fondů, které jsou nyní v trialogu.

Tento odpor vůči kryptoměnám byl podporován, nevím, jak to říci slušně, z nedostatku znalostí ve vztahu k fungování kryptoměn. Řešení, které nalezl zpravodaj parlamentu pro MiCA, bylo ponechat tuto odpovědnost na Evropské komisi a zabývat se návrhem důkazu práce v pozdější fázi.

Krypto komunita často uvádí, že při porovnávání spotřeby energie na jednu transakci se opomíjí nutnost tradičních platebních systémů a institucí udržovat velké budovy a tisíce lidí. Nemyslíte si, že mají pravdu, když tvrdí, že to nelze srovnávat?

Myslím si, že ideologický postoj, který využívá životní prostředí k boji proti finančním inovacím, není správný. To je jedna věc. Další věc je, že nemůžeme požadovat, aby se na energetické transformaci podílely všechny sektory společnosti, a některé sektory vynechat. Krypto svět, který je součástí finančního prostředí, se musí zapojit a také musí hrát svou roli.

Myslím, že by to šlo udělat prostřednictvím pobídkového mechanismu, podobně jako se to děje v USA. Víme, že v blízké budoucnosti nebudou současné zdroje energie konkurenceschopné. Proto bychom měli motivovat k využívání obnovitelných zdrojů pro fungování různých oblastí naší společnosti, jako jsou kryptoměnové transakce, a blockchain. Nejde jen o kryptoměny, ale o blockchain jako celek.

Myslím, že právě zde musíme najít rovnováhu, protože by bylo nespravedlivé, kdyby se někteří z nás zavázali, že se budou podílet na dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, zatímco by se mohli najít jiní, kteří by se místo toho vydali jiným směrem.

sinfin.digital