Přetahovaná o Severní Irsko je jen špička ledovce. Střetům mezi Británií a EU se do budoucna nevyhneme

Kryštof Kruliš

I po odchodu Spojeného království z EU jsme svědky pokračující přetahované ohledně režimu v Severním Irsku. Jejím specifickým charakterem je snaha konzervativní vlády Borise Johnsona uzmout si jednostranným jednáním něco navíc, než co by odpovídalo uzavřeným mezinárodním dohodám. V září 2020 šlo o návrh zákona o vnitřním trhu Spojeného království, jehož kontroverzní části byly následně utlumeny vlivem Sněmovny lordů a skutečností, že nakonec došlo k uzavření dohody o zóně volného obchodu mezi EU a Velkou Británií. Nový spor je vyvolán jednostranným oznámením konzervativní vlády ze začátku března 2021, že nezavede v plném rozsahu kontroly zboží v Severním Irsku, kterými má dle příslušných protokolů chránit integritu vnitřního trhu EU.

Odklad těchto kontrol byl dle vzájemné dohody o přechodných obdobích možný jen do dubna 2021. Již od ledna se však vedly debaty, že Britové budou chtít toto přechodné období o nějaký čas prodloužit v zájmu zajištění zásobování obchodů v Severním Irsku. K odložení předmětných kontrol až na začátek října 2021 však nakonec Britové přistoupili jednostranně, na což Evropská komise zareagovala zahájením dvou právních procedur. První procedura je založená na základě porušení práva EU, jež se na danou situaci vztahuje na základě protokolu o Severním Irsku, který je součástí dohody o vystoupení Spojeného království z EU. To může vést k řízení před Soudním dvorem EU v Lucemburku.

Po vystoupení Británie z EU se komplikuje přeshraniční pohyb osob i zboží.
sinfin.digital