Znáte české europoslance? Přehled 21 politiků, kteří zastupují Česko v Evropském parlamentu

ekb, bel

15. 01. 2019 • 13:00

Kromě voleb parlamentních, prezidentských nebo komunálních Češi každých pět let chodí také k volbám do Evropského parlamentu. V nich rozhodují o tom, kdo z kandidátů obsadí celkem 21 mandátů určených pro Českou republiku. Po posledních evropských volbách, které se uskutečnily v roce 2014, získalo čtyři křesla hnutí ANO, koalice TOP 09 a STAN a strana ČSSD. Celkem tři mandáty ulovili komunisté a KDU-ČSL, dva občanští demokraté a jeden Strana svobodných občanů. Patříte mezi ty, kteří mají ve jménech českých europoslanců zmatek? Podívejte se na jejich přehledný seznam, který pro vás redakce INFO.CZ připravila.

Martina Dlabajová

Martina Dlabajová byla do Evropského parlamentu zvolená v roce 2014 za hnutí ANO. Je místopředsedkyní Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) a působí také ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL). Věnuje se především problematice vysílání pracovníků do zahraničí, slaďování systému vzdělávání s potřebami trhu práce nebo efektivnímu využívání unijního rozpočtu.

Dita Charanzová

Dita Charanzová byla do Evropského parlamentu zvolená v roce 2014 za hnutí ANO. Soustředí se na ochranu spotřebitele, rozvoj digitální ekonomiky a mezinárodního obchodu. Je místopředsedkyní Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) a náhradnicí ve Výboru pro mezinárodní obchod (INTA). Kromě toho se věnuje vztahům s Latinskou Amerikou a porušování lidských práv v nejrůznějších částech světa.

Petr Ježek

Petr Ježek byl do Evropského parlamentu zvolen v roce 2014 za hnutí ANO, ze kterého ale před druhým kolem prezidentských voleb v roce 2018 kvůli výzvě hnutí podpořit Miloše Zemana vystoupil. Je členem Hospodářského a měnového výboru (ECON) a od roku 2018 vede nový speciální výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky. Dále je předsedou Delegace pro vztahy s Japonskem a členem tří dalších výborů, které se věnují například boji proti terorismu nebo migrační politice.

Jan Keller

Jan Keller byl do Evropského parlamentu zvolen v roce 2014 za ČSSD. Je členem Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a působí také v Delegaci pro vztahy s Kanadou. Je náhradníkem Hospodářského a měnového výboru (ECON).

Jaromír Kohlíček

Jaromír Kohlíček byl českým europoslancem v letech 2004 až 2014, po posledních volbách se ale do Evropského parlamentu nedostal. V roce 2016 však nahradil ve funkci zesnulého europoslance Miloslava Ransdorfa za KSČM. Po zemřelém Ransdorfovi zdědil funkci místopředsedy Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) a je náhradníkem ve Výboru pro zahraniční věci.

Kateřina Konečná

Kateřina Konečná byla do Evropského parlamentu zvolena za KSČM. Působí jako členka Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) a jako náhradnice ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Její hlavní parketou je problematika geneticky modifikovaných potravin, energetická politika obchodní dohody EU se Spojenými státy známá pod zkratkou TTIP nebo kauza Dieselgate.

Jiří Payne

Jediným zástupcem Strany svobodných občanů v Evropském parlamentu je Jiří Payne. Křeslo v Evropském parlamentu získal po Petru Machovi, který v roce 2017 na funkci europoslance rezignoval. Je členem Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE).

Jiří Maštálka

Jiří Maštálka působí v Evropském parlamentu už od roku 2004, zvolen byl za stranu KSČM. Je místopředsedou Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko a členem tří výborů, které se věnují životnímu prostředí, zdraví a bezpečnosti potravin (ENVI), dále vnitřnímu trhu a ochraně spotřebitelů (IMCO) a právním záležitostem (JURI). Zabývá se tématy, jako je sociální politika a veřejné zdraví.

Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer byl do Evropského parlamentu zvolen jako nestraník za TOP 09. Nejblíž mu je Hospodářský a měnový výbor (ECON), kde působí jako místopředseda, a Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), kde má pozici náhradníka. Kromě toho působí také ve výboru pro vyšetření kauzy Panama Papers a v Evropském parlamentu se dále věnuje problematice elektromobility nebo daním z příjmů právnických osob.

Pavel Poc

Pavel Poc byl do Evropského parlamentu zvolen za ČSSD. Zaměřuje se především na Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), kde je místopředsedou. V Rozpočtovém výboru (BUDG) je náhradníkem. Poc se věnuje zejména problému kontaminace přírody chemickými látkami, prevenci rakovinných onemocnění nebo ochraně biologické rozmanitosti přírody.

Miroslav Poche

Miroslav Poche byl do Evropského parlamentu zvolen za ČSSD a je členem Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) či Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou. Zároveň je náhradníkem výborů pro zahraniční věci (AFET) a pro rozpočtovou kontrolu (CONT). V Evropském parlamentu je jeho nejsilnější parketou energetika – konkrétně budování energetické unie nebo zvyšování energetické účinnosti.

Stanislav Polčák

Stanislav Polčák z hnutí Starostové a nezávislí byl do Evropského parlamentu zvolen v roce 2014. Své působení zaměřuje především na Výbor pro regionální rozvoj (REGI), kde je členem. Náhradníkem je pak ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Zároveň je ale členem Delegace pro vztahy s Čínou.

Jiří Pospíšil

Jiří Pospíšil byl do Evropského parlamentu zvolen za koalici TOP 09 a STAN. Je členem Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) a Delegace pro vztahy s Íránem. Ve Výboru pro ústavní záležitosti (AFCO) je pak náhradníkem.

Olga Sehnalová

Olga Sehnalová, která působila jako česká europoslankyně už od roku 2009, byla v roce 2014 do Evropského parlamentu zvolena za ČSSD. Je místopředsedkyní Delegace pro vztahy s Izraelem, členkou Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) a náhradnicí výboru pro dopravu (TRAN). Věnuje se hlavně problematice dvojí kvality potravin a zboží na evropském trhu, digitální ekonomice či ochraně práv osob s postižením.

Michaela Šojdrová

Michaela Šojdrová se do Evropského parlamentu dostala za stranu KDU-ČSL. Je členkou dvou výborů – pro kulturu a vzdělávání (CULT) a pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM). Jako náhradnice pak působí ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) Mezi témata, kterým se věnuje, patří revize audiovizuálních služeb v EU, slaďování pracovního a rodinného života nebo vztahy s Tureckem. Koncem loňského roku přišla s plánem na přijetí 50 syrských sirotků.

Jaromír Štětina

Jaromír Štětina v roce 2014 kandidoval jako nestraník za koalici TOP 09 a STAN. Je místopředsedou Podvýboru pro bezpečnost a obranu, členem Výboru pro zahraniční věci a náhradníkem Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE). V Evropském parlamentu se věnuje zejména ochraně lidských práv. V lednu oznámil založení nového hnutí, v jehož barvách chce post europoslance v roce 2019 obhajovat.

Pavel Svoboda

Pavel Svoboda z KDU-ČSL je jediným českým europoslancem ve funkci předsedy výboru – konkrétně Výboru pro právní záležitost (JURI). Jako náhradník působí ve výboru pro dopravu TRAN. Mezi jeho priority patří budování digitální ekonomiky a s tím související reforma autorského práva. Kromě toho se zabývá ochranou lidských práv a pronásledováním křesťanů.

Pavel Telička

Pavel Telička byl na funkci europoslance zvolen za hnutí ANO, se kterým se na podzim 2018 rozloučil. Od ledna 2018 je místopředsedou Evropského parlamentu, čímž se stal nejvýše postaveným Čechem v této instituci. Kromě toho je také členem Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) a náhradníkem Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). V Evropském parlamentu se věnuje digitální ekonomice, strategii pro evropské letectví či ochraně lidských práv v Latinské Americe nebo východní Evropě.

Evžen Tošenovský

Evžen Tošenovský byl do Evropského parlamentu zvolen již v roce 2009 za stranu ODS. Je členem Výboru pro průmysl a energetiku (ITRE) a zároveň členem Delegace pro vztahy s Čínou. Ve výboru pro dopravu (TRAN) působí jako náhradník. Věnuje se především problematice energetické unie nebo digitalizaci evropského průmyslu.

Jan Zahradil

Jan Zahradil byl do Evropského parlamentu zvolen za ODS už v roce 2004. Svou pozornost zaměřuje na Výbor pro mezinárodní obchod (INTA), kde je místopředsedou. Zároveň je náhradníkem Výboru pro rozvoj. Jeho hlavním zájmem v Evropském parlamentu je obchodní partnerství se třetími zeměmi, jako je například Japonsko či Vietnam.

Tomáš Zdechovský

Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL byl do Evropského parlamentu zvolen v roce 2014. Je členem Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE). Kromě toho působí v Delegaci pro vztahy s Čínou a v Rozpočtovém výboru (BUDG), kde je náhradníkem. Zabývá se především problematikou migrace a otázkami spojenými s bezpečností v EU, jako je boj proti terorismu. 

SDÍLET