Články odjinud

Hrozí nám technologická totalita, čeká nás nový středověk, varuje odborník na inovace

Hrozí nám technologická totalita, čeká nás nový středověk, varuje odborník na inovace

Žijeme v době, kdy si výrobní linky povídají a sklady samy hlásí, kdy v nich dojde zboží. Přístroje jsou samy schopny předem hlásit, že se nejspíše brzy porouchají. Díky tomu, že umělá inteligence umí predikovat i věci jako zločin a krádeže, daří se snižovat kriminalitu lidí — například v Los Angeles o 30 %. Realitní kanceláře již nabízejí domy se smart technologiemi v základní výbavě; mluví se o smart cities. V mainstreamových médiích se běžně píše o tzv. Průmyslu 4.0, tedy čtvrté průmyslové revoluci, která se stala zastřešujícím pojmem pro současné změny.

I ty nejčtenější servery zaměřené na infotainment píší o rizicích spojených se vstupem robotiky do běžného života. Znamená to, že se přiblížil bod zlomu, který Ray Kurzweil z Googlu a další vizionáři nazývají singularita, tedy moment, kdy schopnosti robotů překonají schopnosti lidí? Na to a další souvislosti jsme se zeptali předního českého odborníka na digitální průmyslové inovace — Průmysl 4.0 Zdeňka Havelky z firmy A21, který se zabývá i filosofickou nadstavbou současných trendů a neváhá hledat paralely u středověkých mystiků. Zveřejňujeme on-line rozhovor, který vyšel v prvním čísle časopisu InfoLab, které se věnovalo robotické revoluci.

Nastal tedy už onen bod zlomu, který prorokoval  v 60. letech Ray Kurzweil?

V určitých parametrech roboti překonávají schopnosti lidí již nyní. Singularita je zlomem, kdy umělá inteligence jako kombinace softwaru, hardwaru a dat podávajících obraz světa překoná schopnosti člověka a začne vytvářet lepší varianty sebe sama, a to jak na úrovni softwaru, tak hardwaru. Tento zlom v historii ještě nenastal. Ray Kurzweil vidí tento zlom relativně blízko — někdy kolem roku 2045. Já se domnívám, že je třeba rozlišovat mezi matematicky modelovanou, účelově zaměřenou inteligencí strojů, a komplexní, takříkajíc otevřenou inteligencí člověka. Stroje umí počítat, umí si pamatovat a dnes se umí i učit, nicméně jen lidé — někteří — jsou moudří. Proto se domnívám, že singularita je určitým modernistickým mýtem. Technologicky můžeme za několik desetiletí skutečně dospět do situace, kdy umělá inteligence převezme svůj vlastní rozvoj, nicméně člověk ve své komplexitě překonán nebude. Člověk není pouhou inteligencí.

V této souvislosti je důležité zmínit tzv. Moorův zákon, který už v roce 1965 vyslovil spoluzakladatel firmy Intel Gordon Moore. Uměl byste jednoduše vysvětlit, v čem spočívá?

Moorův zákon není zákon. Jedná se o empirické pravidlo odpozorované spoluzakladatelem firmy Intel Gordonem Moorem, které říká, že počet tranzistorů, které jsou umístěny na integrovaném obvodě v počítačích, se zhruba zdvojnásobí každých osmnáct měsíců při zachování stejné ceny. To znamená, že počet tranzistorů ke zpracování informace roste exponenciálně. Pro představu, kdyby touto rychlostí inovoval automobilový průmysl, tak bychom novou škodovkou, kterou si koupíme za 1 Kč, cestovali na Měsíc s doživotně plnou nádrží benzínu několik sekund. Takzvaný Moorův zákon stále platí, nevztahuje se jen na počítačové čipy, ale i na paměti, senzory a další prvky výpočetní techniky. A bude platit i nadále, neboť se bude měnit způsob fyzikální realizace výpočetních technologií, nikoliv cíl — zvyšování výpočetního výkonu.

V souvislosti s nástupem nového paradigmatu „informatické éry“ mluvíte o „novém středověku“. Jak to chápete?

Svět se rychle mění, a tak je třeba se znovu ptát, co je pro život a chování člověka opravdu důležité. Metaforicky se dá umělá inteligence přirovnat k andělům tak, jak o nich uvažovali sv. Tomáš Akvinský a sv. Bonaventura — a proto otázka „Kolik andělů se vejde na špičku jehly?“ opět dává smysl. Zkrátka přichází jakýsi středověk ve smyslu „střední věk“, v kterém určité pravdy moderního člověka přestanou platit.

Jaké například?

Jeden můj kamarád řekl, že je „mozek“. Tedy identifikoval se se svým myšlením na materiální bázi. Standardní modernistické paradigma se opírá o redukcionismus všeho na hmotu a energii, které do pohybu uvádí darwinistická evoluce. A nositelem spásy je na tomto kolotoči stát. Zajišťuje bezpečnost, zdraví, vzdělání, práci atd. Já se ptám — je tohle celá skutečnost?

Co sociální důsledky nového paradigmatu? Nehrozí podle vás například vlna sociálních nepokojů, pramenících z toho, že stroje budou brát řadě lidí práci? Co „zbude“ těmto, často málo kvalifikovaným, lidem? Z čeho budou žít? Dává podle vás v tomto kontextu smysl minimální zaručený příjem?

Otázka je, zda koncept „zaměstnání“ v novém středověku přežije. Práce jako takové bude vždy dostatek, budou se jen měnit formy její organizace, náplň a způsoby odměňování. Pokud změny spojené s nástupem digitální inteligence a infrastruktury zvládneme dobře, máme šanci žít v jistém materiálním dostatku a soustředit se například na zlepšování mezilidských vztahů.

Není zásadním handicapem pro úspěšný přesun ke společnosti umělé inteligence, že tento přesun řídí ve jménu svobody lidé, byť velmi chytří, z gigantů typu Google či Apple, jejichž cíle jsou zcela přízemní — především vydělat peníze a získat maximální podíl na trhu? Nehrozí nám Orwellův Velký bratr?

Tady si dovolím polemiku — cíl vydělat peníze není přízemní. Pokud nejde o nějaký parazitismus, tak je zisk vyjádřením spokojenosti zákazníka s poskytnutým produktem či službou. A zmiňovaní giganti poskytují ty nejlepší služby pro své zákazníky. Nikdo je — zatím — nenutí služby těchto společností využívat. Druhou otázkou je infantilní poskytování osobních informací těmto společnostem — to je na zodpovědnosti každého jedince. Velký bratr nám zatím nehrozí — to spíš Krásný nový svět Aldouse Huxleyho.

Nehrozí nám tedy nová totalita o to sofistikovanější, že se halí do zdánlivě šlechetného závoje svobody?

Vidím určité znepokojující trendy spojené právě s mytologizací singularity. Prohlédněte si Kurzweilova videa na Youtube. Ten člověk chce dosáhnout nesmrtelnosti prostřednictvím technologie a myslí to vážně. Na technologickém pozadí se vynořuje nové „náboženství“ a s tím mám problém. Podívejme se na minulé století — nacismus a komunismus byla odporná politická náboženství slibující ráj na zemi pro své vyvolené. Ano, jistá forma totality hrozí.


720p 360p
PROC - Roboti


Je nepochybné, že stát bude součástí tohoto procesu, ať formou projektů spadajících pod pojem „smart cities“, či dalšími. V Česku existuje vládní iniciativa pro Průmysl 4.0.  Jaká by podle vás měla být role státu v procesu digitalizace společnosti?

Moderní stát, zrozený z náboženských válek v 17. století, s jistým monopolem na násilí a výklad skutečnosti chápu spíše jako problém. Dnes již neplatí princip vzešlý z vestfálského míru „Cuius regio, eius religio“, podle kterého si panovník mohl zvolit náboženské vyznání pro svou zemi. Například nekontrolovatelná brutalita politického islamismu poukazuje k novému středověku v té negativní podobě. Je otázkou, kdo ve věku kryptoměn bude platit daně a zachovávat loajalitu státu možná neschopnému zajistit svou základní funkci — poskytovat bezpečnost jeho občanům. Toto je klíčový problém a uvidíme, zda se s ním státy ve věku politické korektnosti či demagogických exhibicí populistů budou schopny vypořádat.

Jaká je podle vás role státu v nadcházející době? Měl by například nějak pomáhat menším a středním podnikům, aby se snížilo riziko, že z digitální transformace vyjdou vítězně dvě, maximálně tři velké firmy v oboru, které si pak budou moci diktovat podmínky?

Teoreticky by snad stát pomoci mohl, ale v praxi je malý podnikatel tím, koho stát „opečovává“ spíše formou nařízení a regulací. Pokud se na situaci podíváme prizmatem „nového středověku“, tak je malý podnikatel tím, kdo bojuje o svou suverenitu — něco jako svobodný rolník — a stát tím největším feudálem. Tehdy o pomoc určitě nešlo. Neříkám, že to dnes nemůže být jiné, ale kromě překomplikovaných dotací zatím nevidím nic moc pozitivního.

Mluví se o digitální demenci, která může mít a již má fatální následky zejména u dětí. Rostoucí počet dětí — i v Česku — nezvládne vůbec nebo jen velmi špatně napsat diktát, protože se jim díky nadužívání tabletů dostatečně nevyvinulo příslušné centrum v mozku. Z tohoto hlediska nevypadá IT a digitalizace jako něco, co by bylo lidstvu ku prospěchu. Co s tím?

Začít v rodinách. Rodiče by si měli uvědomit svou zodpovědnost za vedení svých dětí a jít příkladem. Minimum facebooku a youtube, ale čtení knih a dlouhé procházky. Digitalizace může být ku prospěchu především v produkci. V osobním životě se jedná o náhražku, o instantní uspokojení bohužel s obrovským rizikem negativních vedlejších účinků.

Často se mluví o tom, že současný vývoj zahrnující i vzestup robotiky zásadně mění tradiční mužské role. Existuje statistika, podle které dnes studuje na vysokých školách více žen než mužů. Celoplanetárním bestsellerem se letos stala kniha „Odpojený muž“ psychologa Philipa Zimbarda. Jaké budou podle vás role muže, resp. žen v dalších desetiletích?

Zimbarda mám velmi rád a domnívám se, že ve své nové knize trefil hřebíček na hlavičku. Jen bych to neviděl tak pesimisticky. Je dobré, že na vysokých školách studují ženy, pokud je jich více než mužů, komu to vadí? Problémem je mužská infantilita — dle Zimbarda závislost věčných chlapců na hraní her a pornu. Muži dnes nevychovávají muže. Jak jsem řekl, vše začíná v rodinách. Muž se mužem nerodí, ale stává. Toto je téma přesahující rozhovor, a tak jen s Tylerem Durdenem připomenu první pravidlo klubu rváčů: „Nikdy nemluv o klubu rváčů“. Takže tak.

Dobře. Gordon Moore, o kterém jsme mluvili na začátku, se kdysi nechal slyšet, že jeho zákon je popřením Murphyho zákona. Neboli že všechno bude lepší a hezčí, a nikoliv že co se může pokazit, se také pokazí. Na druhou stranu Žížala, což je přezdívka jednoho z hrdinů populárního satirického seriálu Kancelář Blaník, se nedávno nechal slyšet v tom smyslu, že „vědci se sice obávají nástupu umělé inteligence, avšak on sám se vždy spíš bál reálných blbců“. Souhlasíte se Žížalou a Moorem, nebo spíše s Murphym?

Se všemi. Čeho se obávám, je koncentrace reálných blbců u moci v kombinaci s umělou inteligencí. Nicméně nový středověk vrací do hry víru, naději a lásku, tak hlavu vzhůru.  


Text vyšel v prvním čísle magazínu InfoLab, který připravila redakce INFO.CZ a který se věnoval nadcházející robotické revoluci.

InfoLab

 

Vánoce 2018

Vánoce jsou možná jediným svátkem v roce, kdy většina Čechů dodržuje stejné tradice. Zároveň jsou obdobím, kdy se rodiny schází a vyráží na výlety na vánoční trhy po Česku i do zahraničí. A jak slaví narození Ježíše Krista v jiných kulturách? V našem vánočním speciálu najdete kromě zapomenutých tradic také rady na nákup kapra i tipy, do kdy objednat dárky, aby stihly udělat radost pod stromečkem.  

Vánoční zvyky Vánoce v historii Vánoční trhy v Česku Vánoční trhy v zahraničí Počasí na Vánoce Do kdy objednat dárky Jak vybrat ideálního kapra Kam se stromečkem Vánoce u muslimů Vánoce u Romů Vánoce u moře Vánoční tradice ve světě Hlášky z vánočních filmů

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818