Před 80 lety vznikla nacistická přípravka Hitlerjugend. Končila jako zoufalá dětská armáda

ČTK

Výchova k nacistickým ideálům už od mala, protože děti je vstřebávají nejjednodušeji. Hlavní účel dětské organizace Hitlerjugend, který se v německé „třetí říši“ před 80 lety stala oficiální výchovnou organizací. V závěru nacistické vlády se z ní ale stala zoufalá dětská armáda.

Dobové filmy a fotografie vykreslovaly jako náplň Hitlerjugend sport, přírodu, stanování, táborové ohně či zpěv písní. Zejména ve válečných letech byla ale realita zcela jiná - členství v HJ zahrnovalo spíše přísnou politickou výchovu, předvojenský výcvik a dril.

Většina mladých se ale do HJ (zahrnující vedle stejnojmenné organizace pro chlapce mezi 14 a 18 lety i Bund Deutscher Mädel pro dívky v témže věku a dvě odnože pro mladší děti od 10 do 14 let) přihlásila dobrovolně.

Mnohým tehdy poskytla únik před neutěšenou všední realitou, případně z dosahu přísné rodičovské výchovy. HJ však ani zdaleka nebyla tak neškodná. Fungovala jako účinný nástroj k ovládnutí a indoktrinaci nastupující generace.

Chlapci se v ní měnili v loajální a disciplinované bojovníky, dívky pak v pokorné strážkyně rodinného krbu a "dodavatelky" dalších vojáků. Všem pak byla vštěpována zvrácená dogmata o nadřazenosti nordické rasy a nutnosti očistit národní společenství od "nepřátelských elementů", zejména židů.

Na konci války museli dvanáctiletí chlapci z Hitlerjugend běžně rukovat do Volkssturmu. Patřili sice k nejfanatičtějším bojovníkům, poměr sil na bojišti ale nezvrátili a jejich jednotky měly vysoké ztráty.

Zkušenost se členstvím v HJ poznamenala celou generaci německých dětí, včetně řady pozdějších představitelů veřejného života - papeže Benedikta XVI., nositele Nobelovy ceny za literaturu Güntera Grasse či dlouholetého ministra zahraničí SRN Hanse-Dietricha Genschera.

sinfin.digital