100-10-1 aneb Jít vlastní cestou. Komentář Alexandry Udženija

Alexandra Udženija

Hodnoty, tradice, státnost a stoletý odkaz Československa všichni uznáváme a přetrvávají do dnešních dní. Občanská demokratická strana má dokonce ve svých základech výslovný odkaz na politickou tradici první republiky. Státníkům, kteří před sto lety stáli u zrodu našeho prvního samostatného státu vděčíme za mnohé, hlavně za naši národní suverenitu. Za možnost jít vlastní cestou.

Československo bylo v době svého vzniku majákem osvícenectví. Jako první zařadilo do své Ústavy rovnoprávnost žen, trvalo na demokratických politických principech co nejmenšího státu a svobodě tisku, zavedlo sociální politiku pro dělnictvo, provedlo pozemkovou reformu.

Po sto letech máme být na co pyšní. Uvědomujeme si, v jak krásné zemi s bohatou historií a obrovským lidským potenciálem žijeme. Co všechno naši předci museli vybojovat pro to, abychom dnes mohli být svobodní.

Brusel chystá další úder na Google. Na řadu přijde vyhledávání a giganta to bude bolet

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital