Blažek: Vláda si z obcí a krajů podrazem udělala kasičku

Jakub Blažek

KOMENTÁŘ JAKUBA BLAŽKA | Na vládní Pětadvacítku – podporu 25 000 korun měsíčnš pro OSVČ – se snáší kritika. Jak se totiž ukázalo, kabinet vůbec nepromyslel, jak bude záchranný program financovat. Ministerstvo financí přišlo s tím, že se kompenzační bonus bude vyplácet v podobě vratky daně z příjmu fyzických osob. Proč takový způsob? Protože tak se přenese náklad na obce a kraje. Vláda tak udělala na místní samosprávy podraz.

Už nyní je jisté, že daňové inkaso bude všeobecně v důsledku krize menší. Tím pádem i příjmy obcí a krajů přirozeně klesnou. Vládní návrh v takové situaci způsobí ještě větší propad. Pokud se totiž náklady na 25tisícový bonus pro OSVČ budou vyplácet formou vratky na dani z příjmů, neznamená to nic jiného, než že z 34 % ponesou tento náklad znovu obce a kraje. Zhruba takové procento z vybrané daně z příjmů jim totiž v rámci rozpočtového určení daní náleží.

Obce a kraje ale nejsou žádné „bankovní“ pobočky státu. Nejsou to pokladničky eráru. Jsou to samostatné subjekty a právo občanů na samosprávu obcí a krajů je zaručeno Listinou základních práv a svobod. Na rozdíl od státu jsou a musí být obecní a krajské rozpočty vesměs vyrovnané. Obce a kraje si totiž nemohou na své deficity půjčovat ať už formou dluhopisů, či jinou formou jako stát, ani si nemohou peníze vytisknout, když je potřebují. Naproti tomu zejména v případě obcí vědí místní zastupitelstva velmi dobře, jaké jsou lokální potřeby obyvatel a zpravidla jsou tak mnohem lépe schopné alokovat finanční prostředky a investovat je.

Schmarcz: Muž, který nám může vzít svobodu, se bojí Babiše a nebojí se soudu. Zlá kombinace

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital