Blažek: Vláda si z obcí a krajů podrazem udělala kasičku

Jakub Blažek

26. 05. 2020 • 12:53

KOMENTÁŘ JAKUBA BLAŽKA | Na vládní Pětadvacítku – podporu 25 000 korun měsíčnš pro OSVČ – se snáší kritika. Jak se totiž ukázalo, kabinet vůbec nepromyslel, jak bude záchranný program financovat. Ministerstvo financí přišlo s tím, že se kompenzační bonus bude vyplácet v podobě vratky daně z příjmu fyzických osob. Proč takový způsob? Protože tak se přenese náklad na obce a kraje. Vláda tak udělala na místní samosprávy podraz.

Už nyní je jisté, že daňové inkaso bude všeobecně v důsledku krize menší. Tím pádem i příjmy obcí a krajů přirozeně klesnou. Vládní návrh v takové situaci způsobí ještě větší propad. Pokud se totiž náklady na 25tisícový bonus pro OSVČ budou vyplácet formou vratky na dani z příjmů, neznamená to nic jiného, než že z 34 % ponesou tento náklad znovu obce a kraje. Zhruba takové procento z vybrané daně z příjmů jim totiž v rámci rozpočtového určení daní náleží.

Obce a kraje ale nejsou žádné „bankovní“ pobočky státu. Nejsou to pokladničky eráru. Jsou to samostatné subjekty a právo občanů na samosprávu obcí a krajů je zaručeno Listinou základních práv a svobod. Na rozdíl od státu jsou a musí být obecní a krajské rozpočty vesměs vyrovnané. Obce a kraje si totiž nemohou na své deficity půjčovat ať už formou dluhopisů, či jinou formou jako stát, ani si nemohou peníze vytisknout, když je potřebují. Naproti tomu zejména v případě obcí vědí místní zastupitelstva velmi dobře, jaké jsou lokální potřeby obyvatel a zpravidla jsou tak mnohem lépe schopné alokovat finanční prostředky a investovat je.

Obce a kraje mají být motorem pro restart místních drobných podnikatelů. Pokud jim stát peníze sebere, budou muset radikálně ořezat své rozpočty. A můžeme si být jisti, že to pocítíme všichni. Bude jezdit méně autobusů, méně vlaků. Bude se méně uklízet a bude se méně sekat tráva. Protože na to obce prostě nebudou mít peníze. A také se bude propouštět. 

Jenže vláda nevnímá obce jako svébytné samostatné subjekty s právem na samosprávu. Spíše to vypadá, že je vnímá jako nutné zlo, které musí strpět. Není tajemstvím, že zrovna starostové premiérovi a jeho vládě dvakrát nefandí. Od počátku krize naopak slyšíme zejména ze strany ministryně financí Aleny Schillerové, že obce mají peněz dost a že by se měly podílet na obnově. Obce to ovšem dělají. Nejen tím, že starostové obětavě pomáhají obyvatelům (jako příklad za všechny lze zmínit starostu Litovle v době karantény této hanácké obce), ale třeba také tím, že odpustí nájmy podnikatelům podnikajícím v obecních prostorách. Některé obce dokonce začaly s výplatou podpory podnikatelům.

Vládě to je ale málo. A tak když zjistila, že do obcí může tímto způsobem „říznout“ a trochu jim pustit žilou, tak to udělá. Obce to přeci přežijí a vládu to bude stát o něco méně, aby bylo na jiné dárečky, kterými si zase v dalších volbách koupí voliče. Problém je v tom, že pokud vláda sebere peníze obcím, sebere je jejich obyvatelům. Takže až se budou občané ptát, proč je v obci nepořádek, proč jezdí autobus jen jednou za hodinu, když dřív jezdil každých 15 minut, proč se neopravuje obecní silnice, tak to není dotaz na starosty, ale na Andreje Babiše a jeho ministry. Oni to lidem způsobili.

JUDr. Jakub Blažek je advokát zabývající se problematikou územně samosprávných celků

 

SDÍLET