Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Česko by mělo podpořit americkou základnu v Polsku. Komentář Jakuba Jandy

Česko by mělo podpořit americkou základnu v Polsku. Komentář Jakuba Jandy

Polská vláda navrhuje Trumpově administrativě, aby Američané umístili stálou vojenskou základnu na polském území. Polsko, motivované obavou z ruské agrese, také nabízí dvě miliardy dolarů na provoz takové základny. Nabídka krytí nákladů v takové výši navazuje na volání amerického prezidenta, jenž důrazně a oprávněně kritizuje evropské spojence, kteří dostatečně neplní své závazky ve výdajích na obranu a očekávají, že je americký obranný deštník bude chránit.

Vzhledem k pokračující ruské agresi ve východní Evropě je polský návrh logický jak z vojenského, tak geopolitického hlediska. Stálá americká vojenská přítomnost, která by doplnila již existující rotující alianční síly v Polsku a baltských republikách, by byla jasným posílením bezpečnosti tohoto regionu a odstrašením proti potenciální ruské agresi.

V dalších letech můžeme očekávat další pnutí mezi Berlínem a Washingtonem ať už kvůli stavbě rusko-německého plynovodu Nord Stream 2, americkému odchodu z íránské jaderné dohody, nebo tlaku v obchodní oblasti. Německý anti-amerikanismus se rapidně zvyšuje a snaha o umístění stálé americké základy na polské území je tedy logický geopolitický krok, který by posílil americké angažmá v evropských záležitostech. Americko-polské vztahy byly vždy velmi hluboké, a pokud některá východoevropská země ve Washingtonu skutečně rezonuje, je to Polsko. Varšava je dnes jediná vojenská mocnost v našem regionu, která jednoznačně chápe ruskou hrozbu. Z tohoto pohledu je pro Česko jednoznačné, že toto posilování obrany našeho regionu v Polsku je potřeba podpořit. 

Krok strategické důležitosti 

Kritici tohoto kroku argumentují, že by došlo k faktickému zrušení dohody mezi NATO a Ruskem z roku 1997, kdy se spojenci s Moskvou domluvili, že neumístí stálé základny na východoevropském území. Realita ruské agrese proti nealiančním státům ve východní Evropě a systematický ruský tlak zejména na baltské státy však jasně ukazuje, že Rusko podobné dohody s NATO systematicky porušuje, a proto pro alianci nedává smysl, aby je dále považovala za platné. Změnila se totiž základní podmínka – „předvídatelné bezpečnostní prostředí“. Historie jednání s Moskvou ukazuje, že jediné, co Rusko dokáže skutečně zastavit, je odstrašení relevantní silou, což by zvýšená alianční přítomnost na území členských států NATO podpořila. Dnešní Putinův režim bude protestovat proti jakémukoliv navyšování odolnosti a bojeschopnosti aliančních států. 

Položme si tedy otázku – očekáváme, že se agresivita ruského režimu v následujících letech výrazně zmenší? Očekáváme, že v horizontu deseti či dvaceti let nebude Rusko bezpečnostní hrozbou pro náš region a naše spojence? Realisticky nelze očekávat, že by se Moskva zásadně změnila a mohli bychom si být jisti, že i po pádu Putinova režimu přijde přátelská nálada, která vydrží navždy. Ruská historie ukazuje, že i na příští generace musíme počítat s neoimperiálními choutkami Moskvy, proti kterým vždy fungovala jako nejlepší obrana naše vlastní vojenská síla, připravena bránit se případnému napadení. 

Česká republika, která při obraně před potenciální ruskou agresí závisí primárně na amerických a polských vojenských schopnostech, by měla tento polský návrh silně podpořit a deklarovat připravenost podílet se na vybrané části provozních nákladů takové základny. Z vnitropolitických důvodů je dnes stálá americká vojenská přítomnost v ČR těžko prosaditelná, nicméně každý americký či alianční voják na polském území znamená zvýšení bezpečnosti ČR. 

Česká armáda dnes a v roce 1989Česká armáda dnes a v roce 1989autor: Info.cz

V ČR existuje výrazná politická vůle navyšovat výdaje na obranu, nicméně stát zatím není schopen možný výraznější nárůst obranných výdajů efektivně využít pro armádní akvizice. Proto by se český politický establishment měl shodnout na podpoře této polské nabídky a s ní spojené české finanční spoluúčasti, která by alespoň částečně politicky vyvážila prozatím výrazně nedostačující obranný rozpočet ČR. Takový krok by byl v zájmu všech – České republiky, Polska, našich východoevropských spojenců, posílení východního křídla NATO, ale i americké vůle dále se v Evropě angažovat a fakticky poskytovat svůj obranný deštník. Tuto strategickou příležitost nesmíme jako Češi promarnit. 

Autor je ředitelem think-tanku Evropské hodnoty. 

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1