Komu vadí Blažek? Někteří novináři po ztrátě iluzí sáhli k osvědčené taktice

Ondřej Šimíček

KOMENTÁŘ ONDŘEJE ŠIMÍČKA | Jsa expertem na twitterovou žurnalistiku, nemohl jsem si nevšimnout rozjitřené debaty posledních dní, týkající se několika textů autorů z vydavatelství Economia, kteří dost nevybíravým způsobem dehonestují ministra spravedlnosti Pavla Blažka.

Je to celé bizarní „nekauza“. Ministr je kritizován za to, že plní volební program a vládní prohlášení a naplňuje vlastní slova o tom, že situaci na obou vrchních státních zastupitelstvích bude brát vážně a různé nesrovnalosti v jejich činnosti prošetří.

Nejdřív několik čísel k VSZ Olomouc za posledních 10 let:

od roku 2012, bylo za nezákonná trestní stíhání vyplaceno celkem 678 574 669,- Kč. Tato částka byla rozdělena mezi 10 556 nároků poškozeným, z toho 7 397 nároků bylo projednáno mimosoudně a 3 159 soudně, což si vyžádalo dalších více než 50 000 000,- Kč jenom na personálních nákladech na straně ministerstva.

Konkrétní náklady ze strany státu zcela určitě převyšují jednu miliardu. Je to obrovský rozdíl vůči pražskému VSZ, které má sice cca 2/3 podíl na podaných žalobách, ale míra vyplacených náhrad nedosahuje ani 40 %.

„Já jsem tady vedoucí“

Zvláštností VSZ Olomouc bylo více. S nadsázkou lze říct, že každá druhá asistentka byla ve vedoucí pozici a brala příplatky za vedení. Celá struktura postrádá elementární logiku a ukazuje na nesmírné plýtvání veřejnými prostředky s významným dopadem na rozpočet a bez jakéhokoliv efektu či pozitivního přínosu.

Ministr Blažek jmenoval nového vrchního státního zástupce a pověřil jej, aby nepříznivý stav napravil.

„Orgán veřejné správy“

Mezi odbornou i laickou veřejností se často zapomíná na skutečnost, že mimo věcnou působnost jsou jednotlivé státní orgány a úřady dle zákona o finanční kontrole také povinny chránit veřejné finance. Zákon jim ukládá naplňovat tzv. zásadu 3E – hospodárnost (ECONOMY), efektivnost (EFFICIENCY) a účelnost ( EXPEDIENCY).

Všechny tyto zásady a zákonné povinnosti byly prokazatelně porušovány a to řadu let. Pomiňme věcnou a odbornou způsobilost bývalého vrchního státního zástupce Iva Ištvána. Jako vedoucí orgánu veřejné správy byl za fungování úřadu odpovědný a odvolán měl být dávno. Blažek udělal správný krok, kterým naplňuje nejen zákon, ale také program vlády. Každý demokrat a člověk hájící svobodný a právní stát by mu měl tleskat.

sinfin.digital