Komunistická apokalypsa padla na armádu. Seškrtaný rozpočet obrany znamená implozi pětileté práce a ochromení naší pozice v NATO

KOMENTÁŘ DANIELA KOŠTOVALA | Vládní koalice se podvolila vyděračskému tlaku komunistů a prohlasovala jejich návrh škrtnout 10 miliard z rozpočtu ministerstva obrany. Alternativou bylo neschválení státního rozpočtu na příští rok a hrozba rozpočtového provizoria – tedy financování chodu státu podle velikosti letošního rozpočtu. Rozhodně nic strašného s vědomím, že nejpozději v lednu by se rozpočet na rok 2021 schválil a jistě by se našlo řešení, jak peníze armádě nevzít. Chtělo to akorát odvahu, vůli a mít na paměti kompas bezpečnostních zájmů České republiky.

Co se stalo, je pro armádu bez přehánění apokalyptický biblický výjev ze zjevení Jana: “když Beránek rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo, měsíc úplně zkrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem, nebesa zmizela, jako když se zavře kniha a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.”

Výsledek hlasování o rozpočtu pro ministerstvo obrany znamená, že z 25 miliard na investice má pro rok 2021 jen 15. A těchto 15 miliard je už prakticky utraceno, protože se jedná o uzavřené kontrakty z letošního roku a z let předchozích. Příklad: na základě smlouvy z roku 2014 na pronájem letounů Gripen platí rezort obrany každý rok Švédsku necelé jeden a půl miliardy ročně.

Kvůli „komunistickému“ škrtu v režii vládních ANO a ČSSD nebude ministerstvo obrany schopno v příštím roce uzavřít jedinou novou smlouvu na investiční nákup! To je zastavení už tak pouze elementární modernizace armády. Znamená  to implozi všeho, na čem ministerstvo obrany pracovalo v posledních pěti letech. Jedním hlasováním byla zničena práce tisíců lidí, roztrhány veškeré koncepce a plány na rozvoj schopností armády a plnění závazků v rámci NATO. Řítíme se přitom do časů, kdy silnou armádu budeme potřebovat!

Vlastizrada ve sněmovně. Poslanci, kteří hlasovali pro odebrání 10 miliard korun armádě, si nezaslouží špetku úcty

Konejšivé hlasy politiků, že se oněch 10 miliard armádě brzy vrátí a že se tedy nic neděje, jsou mimo realitu. Děje se, a hodně! Je to jednoduché pochopit, řada politiků ale asi nechce nebo neumí. Ministerstvo obrany po škrtu nemůže ani zahájit jakoukoli novou zakázku – tedy třeba jen vypsat tendr. Zákony to umožňují jen ve chvíli, kdy jsou na daný projekt dostupné všechny potřebné peníze, a tyto peníze musí být v softwaru ministerstva financí, které kontroluje a řídí jejich uvolňování na plánované investiční projekty. Škrtnuté miliardy v tomto investičním měšci jednoduše nebudou. Nehraje roli, že jsou stále součástí státního rozpočtu coby rezerva. Určující je, že jsou v jiné kapitole, než je kapitola ministerstva obrany. 

Ministerstvo tedy s jakoukoli novou smlouvou na investiční nákup musí počkat, až mu vláda oněch 10 miliard vrátí, respektive přidá. Je velká otázka, kdy se to stane. Z kuloárů slyšíme, že by to mohlo být v březnu, ale i to je stále apokalyptický scénář. Čtvrt roku zpoždění znamená, že řada naplánovaných investic se v roce 2021 nestane. Ministerstvo obrany se musí řídit zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a až na výjimky je zřejmé, že kvůli zákonným a vládou stanoveným akvizičním postupům trvá v podstatě libovolný nákup minimálně jeden rok.  

Ministr obrany Lubomír Metnar umí komunisty vytvořenou apokalypsu nahlédnout v plné hloubce. Proto vyhlásil, že na prvním lednovém zasedání vlády navrhne rozhodnout o vrácení 10 miliard armádě. Držme mu palce, ať se to povede. Nic to ale nemění na skutečnosti, že máme zase další ostudu.

SDÍLET
sinfin.digital