Koštoval: Spojenecké vztahy USA s Evropany nejsou samozřejmostí

Daniel Koštoval

KOMENTÁŘ DANIELA KOŠTOVALA | Dnes jsme zvyklí na bezprecedentní úroveň zajištění bezpečnosti díky stálému spojeneckému svazku s USA. Vznikem NATO v roce 1949 byl zajištěn nejdelší mír v Evropě – až dodnes. Transatlantická vazba, jak o spojenectví mluví Evropané, však není samozřejmostí. Spojené státy mohou jít svou cestou a stejně tak mohou chtít rozchod s USA představitelé států EU. Pro nás by to byla kardinální změna a do značné míry návrat do situace před druhou světovou válkou.  

Proč a jak se stálé americko-evropské spojenectví zrodilo

Dnešní situace se zrodila ze strašlivé zkušenosti druhé světové války. Další příčinou byla rozbitá Evropa neschopná samostatného ekonomického oživení a vojenské obrany tváří v tvář hrozbě komunistické invaze v letech 1947-48. Byli to samotní Evropané – Britové, Francouzi, Holanďané, Belgičané a další – kteří pochopili, že je čas na jednotu a společný postup s USA. Věděli, že potřebují ekonomickou a vojenskou pomoc.

Paradoxně ke stejnému závěru dospěli v r. 1947-48 i klíčové osoby v administrativě prezidenta Trumana (33. prezident USA – 1945-1953). Příčinou byla zoufalá ekonomická situace v Evropě zvýrazněná těžkou zimou 1946/47, sovětská agresivita projevená pučem v Československu v únoru 1948 a blokádou Berlína později v témže roce. Evropa a zejména Německo s Berlínem bylo hlavním „bojištěm“ ve vzniklé studené válce.

Tři klíčové faktory zmaru: Proč se česká zahraniční politika utápí v blátě?

sinfin.digital