Kotík: Covidový a postcovidový čas turismu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Polovina léta za námi. Na jedné straně přeplněné hotely na horách a u vody, obsazené vinné sklepy a penziony na Jižní Moravě, stejně jako všechna místa vhodná pro rodiny s dětmi či chalupy praskající ve švech. Na druhou stranu města dříve přetékající turisty ze všech koutů nejen Česka najednou poloprázdná se zvláštní atmosférou ticha, na které nikdo do této doby nebyl zvyklý. Zvláště ty hotely, které byly dříve bez velkého snažení, ve většině případů odsouzeni k úspěchu, najednou dnes bojují o holé přežití. Zvláštní úkaz, ve kterém se odráží absurdita letošního roku a doba, na kterou nikdo z nás ve svém životě jisto jistě nezapomene. Doba, která nám kromě trápení a strachu přinesla i jedinečnou možnost poznat v krizi sami sebe a úžasnou solidaritu a pochopení celé naší společnosti.

Léto pomalu končí a my všichni, kteří se snažíme působit v cestovním ruchu si můžeme pokládat věštecké otázky, co dál, co se stane na podzim, jsme už z nejhoršího venku? Mírný optimismus je na místě, mírná obezřetnost však nasnadě. První reakce na krizi a pomoc ze strany státu rychlá, razantní a pochopitelná. Realizace této pomoci už bohužel výrazně pokulhává za snahou a zbytečně nastavené byrokratické překážky umožňující čerpání slíbené podpory formou různých covidových programů vázne, což asi nejvíce dokresluje velmi malé procento těch, kteří po více jak dvou měsících tuto pomoc pro sebe nakonec získali.

Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Poslední dvě rozhodnutí ze strany MMR o poskytnutí několika miliard korun českým lázním včetně krkolomného voucherového systému, kterému často nerozuměli ani ti, kteří na něj měli nárok, ani lázně, pro které byly určeny, se jeví poněkud rozporuplně. Stejně tak i opožděně a nepříliš efektivně. Uvidíme, co ukážou přesná čísla po ukončení této akce. V poslední době je tématem číslo jedna připravovaná mediální podpora domácího cestovního ruchu z pera stejného ministerstva v částce dvou miliard korun, jež se jeví ještě více nahodilá a horkou jehlou spíchnutá. Vzhledem k tomu, že peníze jsou určeny výhradně pro tuzemce, nabízí se otázka, zda podpora míří více k samotným hotelům a penzionům nebo spíše pro mediální skupiny. Polovina této částky má jít do televizí, převážně soukromých. 

Otázek je spousta, spekulací také, odpovědí pomálu. Je fajn mít vizi, dlouhodobou kampaň na podporu domácího cestovního ruchu, ale tato částka se dá použít výrazně lépe a efektivněji. Doma všichni víme, že každá koruna zde utracená má x-násobnou hodnotu a představuje výraznou pomoc. Proč tedy máme bojovat a investovat tak velké prostředky do propagace něčeho, co zde poměrně silně rezonuje a nějako dobu ještě bude? Nabízí se srovnání, kolik peněz investujeme směrem ven, za hranice Česka. Je to pouhý zlomek, zhruba desetina, přitom budoucnost a úspěch turismu u nás je z valné části závislá právě na zahraničních turistech. Některé destinace se bez nich ani neobejdou. Praha, Karlovy Vary, Mariánské lázně, Český Krumlov, Kutná Hora, ale i Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň a další velká města.

sinfin.digital