Mezi realitou a ideologií. V Bruselu zvítězil pragmatismus, boj proti klimatickým změnám si ale žádá víc než slátané kompromisy

KOMENTÁŘ JANA BARTÁKA | Po pěti týdnech ostrých, leč docela neproduktivních debat, kritik, útoků, tiskových zpráv, prohlášení, peticí, obvinění z „greenwashingu“, z definitivního pohřbení „vědy“, z definitivního pohřbení „zelené“ budoucnosti a „zelenosti“ samé, a to ze strany odpůrců plynu a jádra, ze strany zastánců plynu a odpůrců jádra, ze strany zastánců plynu a jádra a konečně ze strany zastánců jádra a odpůrců plynu, s týdenním zpožděním oproti původnímu plánu, zveřejnila Evropská komise 2. února definitivní verzi dokumentu, který se až na některé změny a ústupky především zastáncům plynu jen málo liší od návrhu publikovaného 31. prosince minulého roku.

Projekty využívající plyn nebo jádro dostávají evropskou zelenou pečeť. Při splnění určitých podmínek umožní, aby investice do těchto technologií byly považovány za „udržitelné“. Připomeňme, že taxonomie nezakazuje ani nepovoluje investice – má sloužit pouze jako transparentní nástroj k nasměrování toku peněz do ekologicky udržitelných činností. Teprve praxe ukáže, zda a jak to bude fungovat.

Návrh „může být nedokonalý, ale je skutečným řešením,“ řekla Mairead McGuinnessová, evropská komisařka pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů. „(Je to) vědecky podložené, ale také pragmatické a odpovědné.“

Vzápětí však zdůraznila, že označení plynu a jádra jako udržitelných zdrojů bude dočasné a jeho trvání bude záviset na tom, jak rychle budou obnovitelné zdroje v celé EU rozmístěny. Nový text bude přezkoumán a upraven podle vědeckého a technologického vývoje.

Jen tento krátký přehled několika výroků komisařky odhaluje celé pozadí politických sporů a snahy o kompromis. Je-li rozhodnutí vědecky podložené a plyn a jádro jsou označeny jako udržitelné, proč má být jejich používání dočasné?

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Proč je třeba vnést do taxonomie víc pragmatismu?
  • A proč nelze klimatické změně čelit bez jaderné energetiky?
sinfin.digital