Musil: Francouzští vydavatelé vs. Google 1:0

Aleš Musil

18. 05. 2020 • 19:38

Francouzský úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal v dubnu předběžné opatření, kterým Googlu nařizuje platit francouzským vydavatelům za používání jejich obsahu. Toto rozhodnutí je přímým důsledkem francouzské implementace článku 15 směrnice o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu (směrnice 2019/790). V případě, že se Google a francouzští vydavatelé nedohodnou na mechanismu plateb, přistoupí francouzský úřad ke konečnému rozhodnutí, kterým jednak může výpočet plateb přikázat sám a jednak může udělit Googlu vysokou pokutu za zneužití svého dominantního postavení. To vše ještě během letošního roku.

Toto klíčové více než sedmdesátistránkové rozhodnutí je nyní ve francouzštině dohledatelné ZDE. Poskytuje ucelený právní rozbor i jakýsi návod vydavatelům, jak postupovat v případech, kdy se online platforma rozhodne nerespektovat klíčová ustanovení směrnice 2019/790.

Členské státy EU musí celou směrnici implementovat do svých vnitrostátních právních řádů do června 2021, nikdo jim však nezakazuje učinit tak dříve, aby mohli vydavatelé začít efektivněji vymáhat svá zákonná práva.

Francouzská Google sága začala v říjnu 2019, kdy nabyl účinnosti zákon, který schválil francouzský parlament za velkého potlesku evropských vydavatelských organizací EMMA a ENPA, a který implementuje článek 15 směrnice 2019/790. Tato na evropské úrovni velmi diskutovaná směrnice byla přijata jen o pár měsíců dříve a Francie se tak stala první evropskou zemí, která ji alespoň částečně zakomponovala do svého právního řádu.

Způsob, jakým se postavil především Google k implementaci této směrnice, zavdal příčinu ke kritice a také k vyšetřování francouzským národním úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

V listopadu 2019 podala francouzská vydavatelská aliance APIG na Google žalobu, podle níž společnost zneužívá dominantního postavení a odmítá v souladu s výše uvedeným zákonem spravedlivě odměňovat francouzské vydavatele za užití jejich publikací. Místo toho Google nabídl vydavatelům pouze větší prostor na službě Google News. O několik měsíců později (v dubnu 2020) vydal francouzský národní úřad pro ochranu hospodářské soutěže výše uvedené předběžné opatření. Pokud se do tří měsíců od jeho vynesení Google s francouzskými vydavateli nedohodne na poplatcích, rozetne spornou otázku francouzský regulátor sám. 

SDÍLET