Musil: Francouzští vydavatelé vs. Google 1:0

Aleš Musil

Francouzský úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal v dubnu předběžné opatření, kterým Googlu nařizuje platit francouzským vydavatelům za používání jejich obsahu. Toto rozhodnutí je přímým důsledkem francouzské implementace článku 15 směrnice o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu (směrnice 2019/790). V případě, že se Google a francouzští vydavatelé nedohodnou na mechanismu plateb, přistoupí francouzský úřad ke konečnému rozhodnutí, kterým jednak může výpočet plateb přikázat sám a jednak může udělit Googlu vysokou pokutu za zneužití svého dominantního postavení. To vše ještě během letošního roku.

Toto klíčové více než sedmdesátistránkové rozhodnutí je nyní ve francouzštině dohledatelné ZDE. Poskytuje ucelený právní rozbor i jakýsi návod vydavatelům, jak postupovat v případech, kdy se online platforma rozhodne nerespektovat klíčová ustanovení směrnice 2019/790.

Členské státy EU musí celou směrnici implementovat do svých vnitrostátních právních řádů do června 2021, nikdo jim však nezakazuje učinit tak dříve, aby mohli vydavatelé začít efektivněji vymáhat svá zákonná práva.

Půr: Smyčka kolem Facebooku a Googlu se stahuje. Regulace je nutná, posílí svobodu slova

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital