Několik otázek, které by měl Mikuláš Minář zodpovědět. S tvrzením o marketingových výdajích si nevystačí, existuje podezření, že vůbec nechtěl kandidovat

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | Rozmíšku mezi zpravodajským portálem Novinky.cz a lídrem neúspěšného projektu LIDÉ PRO Mikulášem Minářem, jste už nejspíš zaznamenali. Přesto existuje několik otázek, které zůstávají nezodpovězeny. Novinky.cz uvedly, že hnutí vybralo od dárců takřka šest milionů korun, ale na bankovním účtu nakonec zůstalo jen 60 tisíc korun. Minář tvrdí, že peníze on a jeho spolupracovníci utratili za marketing a další provozní výdaje spojené. Jeden z problémů ale je, že to ničím nedokládají, což je samozřejmě u hnutí, které hlásalo transparentnost, trošku úsměvné. A pak tu je ještě druhá, daleko závažnější otázka. Chystal se projekt LIDÉ PRO vůbec někdy kandidovat, případně, kdy se rozhodl nekandidovat?

Abychom na tuto poměrně kruciální otázku mohli odpovědět, je třeba se vrátit na začátek a nahlédnout do registrace ministerstva vnitra. Hnutí LIDÉ PRO bylo registrováno 10. prosince 2020 pod číslem MV-188904-2/OV-2020. Při dohledání jeho transparentního účtu zjistíte, že Minář a spol. od dárců skutečně vybrali 5,85 milionu korun, ale není to tak jednoduché. Transparentní účet 20308993/2010 totiž patří Minářovu spolku PRO ČR, který organizoval petici ohledně vzniku LIDÉ PRO, nikoli samotnému hnutí s tímto jménem.

Ani na stránkách Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí nemá LIDÉ PRO transparentní účet pro příjem darů a transparentní volební účet. Lhůta pro povinné zřízení transparentního volebního účtu, ze kterého musí kandidující strany a hnutí v parlamentních volbách hradit všechny volební náklady, uplynula 5. ledna 2021. Minář a spol. přitom oznámili až na konci března, že kandidovat nebudou, přičemž dále vybírali peníze od dárců. 

Existují v zásadě dvě možná vysvětlení:

  • 1) Tým kolem Mikuláše Mináře vůbec nezná zákon č. 424/1991 Sb. (Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích) a zákon č. 247/1995 Sb. (Zákon o volbách do Parlamentu České republiky),
  • 2) nikdy neměl v plánu kandidovat.

Tady to začíná být skutečně zajímavé a je třeba si zopakovat časovou posloupnost fungování celého hnutí. Spolek byl zapsán dne 19. září 2020 a Mikuláš Minář se stal jeho členem a předsedou na členské schůzi konané 7. října 2020. První dar se na transparentním účtu objevil k datu 23. října 2020. Celkové výdaje spolku za necelých šest měsíců předsednictví Mikuláše Mináře (ke 29. 3. 2020) tak dosahují 5,79 milionu korun.


Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Kdo je největší přispěvatel a proč není registrovaný?
  • Jak se přesouvaly peníze mimo transparentní účty?
sinfin.digital