Otevřený dopis primátorky pro rektora ČVUT: Spouštěč odvolání šéfa CIIRC je směšný a evidentní | info.cz

Články odjinud

Otevřený dopis primátorky pro rektora ČVUT: Spouštěč odvolání šéfa CIIRC je směšný a evidentní

Primátorka Adriana Krnáčová kritizuje rozhodnutí rektora ČVUT odvolat ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) Vladimíra Maříka. Její otevřený dopis vedení školy si můžete přečíst níže. 

Vážený pane rektore,

obracím se na Vás veřejně jako na vrcholného reprezentanta Českého vysokého učení technického v Praze ( ČVUT), j ež j sem v ždy v rámci svého působení ve funkci primátorky chápala jako klíčového partnera hlavního města Prahy pro jeho další rozvoj. Dovolte mi, abych toto tvrzení podložila fakty. Za dobu mého působení ve funkci primátorky hlavní město Praha podpořilo tuto vynikající školu přímo přibližně 70 milióny korun v rámci kofinancování prostředků EU v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu (OPPPR), nehledě na možnosti využití dalších značných prostředků města v rámci jiných projektů podpořených OPPPR, které univerzita získává nepřímo například v pozici partnera, či dodavatele jiného příjemce podpory.

Tyto značné prostředky nejsou automatickým dorovnáním města na nějaké „bruselské projekty“, jsou schvalovány Radou hl. m. Prahy a následné také Zastupitelstvem hl. města Prahy. Současně je ČVUT dodavatelem řady dílčích služeb nutných pro strategická rozhodnutí města, jeho organizací a společností, a také jedním ze dvou klíčových partnerů mnou iniciovaného rozvoje Prahy jako města jakožto budoucnosti, tedy koncepce Smart Prague.

Město Praha také ČVUT rádo vypomáhá zvýhodněnými nájmy součástem ČVUT v centru města a řadou těžko vyčíslitelných dalších forem podpor. Považuji to za naprosto přirozené a ráda bych takto postupovala i nadále.

Právě v souvislosti se zahájením strategické spolupráce na virtuálním modelu města v rámci laboratoře virtualizace při Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (ČIIRK), jež jsme umístili v prostředí ČVUT s cílem velmi prakticky na univerzitní půdě provázat vývojáře města a výzkumníky ČVUT, jsem se dozvěděla o Vašem rozhodnutí odvolat Prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc., dr.h.c. z funkce ředitele ČIIRK.

Chtěla bych Vás ujistit, že nijak nechci zasahovat do vnitřních záležitostí Vámi reprezentované univerzity. Přesto si neodpustím vyjádřit své nepříjemné překvapení nad tímto krokem, který považuji za vyjádření velmi negativního signálu nečitelnosti univerzity v oblasti dlouhodobého směřování spolupráce s městem Prahou. Odvolání přišlo možná příznačně právě v den, kdy jsme společně s profesorem Maříkem v ČIIRK otevírali dlouho připravované zmíněné pracoviště, kde byl anoncován jako ředitel ČIIRK, ale dostavil se již jako „řadový“ profesor.

Profesor Mařík je pro mě přitom stále jedním z naprosto klíčových osob nastavené spolupráce mezi Prahou a ČVUT.

Co však mě jako člověka veřejně činného doslova šokovalo, byl spouštěč jeho odvolání, který je tak zcela evidentní a který je snad i směšné se snažit zamaskovat posledními prohlášeními univerzity. Žádat po svém kolegovi zastavení vysílání časosběrného dokumentu o strastech budování ČIIRK natočeném veřejnoprávní televizí považuji v polistopadové době za zcela nepřijatelné a to nehledě na fakt, že je to očividně nerealizovatelné. „Odměnit“ ho nesplněním tohoto nesmyslného požadavku degradací je pak nehodné vrcholového představitele jedné z největších veřejných univerzit v zemi vůči osobě jeho zásluh. Já osobně jsem byla kritizována za svá tvrdá rozhodnutí, ale nikdy by mě ani nenapadlo bránit svobodě jiných názorů na ně.

Profesora Maříka, nositele státního vyznamenání České republiky, si velice vážím a myslím, že jde o jednu z nevýraznějších postav současného českého výzkumu. Výčet jeho zásluh o český, aplikovaný, skutečně komercializovatelný výzkum by vydal na další dopis. Je především jeho zásluhou, že nejen ČVUT, ale i celá Česká republika má špičkové pracoviště v oblasti Průmyslu 4.0, robotiky, či smart city světového významu. Bez zapálených osobností jako je profesor Mařík se České republice těžko podaří udržet tempo ve stále se zrychlujícím se světě. Vy jste Vaším krokem vyslal signál, že v rámci svobodného univerzitního prostředí nastává období, kdy je důležitější forma, nikoliv obsah, kdy sebevědomí je na obtíž a průměrnost je normou. Formálně máte absolutní pravdu ohledně vztahu nadřízený - podřízený, ve věcné rovině je však odvolání profesora Maříka tragickou chybou a projevem nepochopení vlastní funkce.

Chtěla bych se tímto připojit k řadě dalších, kteří Vám navrhují, abyste své rozhodnutí v rámci Vaší výlučné kompetence odvolávat a jmenovat ředitele ČIIRK ještě jednou zvážil. Současně si také myslím, že je vhodné tuto otevřenou formu dopisu využít pro oslovení České konference rektorů a požádat jejího předsedu, Prof. MUDr. Tomáše Zimu, DrSc., MBA, aby se zasadil o podporu nastavení dlouhodobé spolupráce měst a českých univerzit. Jak je jistě patrné ze znění mého dopisu, tato spolupráce by měla být založena na garanci takové spolupráce konkrétními špičkovými pracovníky, kteří budou stabilními články propojujícími potřeby občanů měst s řešeními, jež nabízí špičková česká věda na špičkových českých univerzitách.

Adriana Krnáčová

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud